CHÀO MỪNG QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE Trung Tâm Khí Tượng Thủy Văn THÁI BÌNH
Số lượt truy cập:

Dự báo thời tiết 10 ngày
BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT ĐIỂM 10 NGÀY KHU VỰC THÁI BÌNH

    (Từ đêm 27/4 đến ngày 07/5/2020)

 

THỜI GIAN

 

 

 

 

ĐỊA ĐIỂM

Yếu
Tố

Đêm 27

Ngày 28

Ngày 29

Ngày 30/4

Ngày 01/5

Ngày 02/5

Ngày 03/5

Ngày 04/5

Ngày 05/5

Ngày 06/5

Ngày 07/5

HƯNG HÀ

Mây,

HT

 Không mưa. Trời rét.

Không mưa. Sáng sớm trời rét.

Không mưa

Không mưa

Chiều tối có mưa rào và dông.

Không mưa

Không mưa

Không mưa

Không mưa

Không mưa

Không mưa

R

-

-

-

-

5.0

-

-

-

-

-

-

T

180C

280C

20 – 270C

22 – 290C

23 – 290C

24 – 300C

25 – 320C

26 – 330C

26 – 330C

26 – 330C

27 – 320C

Gió

Đông đông bắc 2m/s

Đông 4m/s

Đông 5m/s

Đông nam 3m/s

 

 

 

 

 

 

 

U

82%

77%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUỲNH
 CÔI

Mây,

HT