CHÀO MỪNG QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE Trung Tâm Khí Tượng Thủy Văn THÁI BÌNH
Số lượt truy cập:

Dự báo thời tiết 10 ngày
BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT ĐIỂM 10 NGÀY KHU VỰC THÁI BÌNH

    (Từ đêm 01/5 đến ngày 11/5/2020)

 

THỜI GIAN

 

 

 

 

ĐỊA ĐIỂM

Yếu
Tố

Đêm 01/5

Ngày 02/5

Ngày 03/5

Ngày 04/5

Ngày 05/5

Ngày 06/5

Ngày 07/5

Ngày 08/5

Ngày 09/5

Ngày 10/5

Ngày 11/5

HƯNG HÀ

Mây,

HT