CHÀO MỪNG QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE Trung Tâm Khí Tượng Thủy Văn THÁI BÌNH
Số lượt truy cập:

Dự báo thời tiết 10 ngày
BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT ĐIỂM 10 NGÀY KHU VỰC THÁI BÌNH

    Từ đêm 07/5 đến ngày 17/5/2020

 

THỜI GIAN

 

 

 

 

ĐỊA ĐIỂM

Yếu
Tố

Đêm 07

Ngày 08

Ngày 09

Ngày 10

Ngày 11

Ngày 12

Ngày 13

Ngày 14

Ngày 15

Ngày 16

Ngày 17

HƯNG HÀ

Mây,

HT

 Không mưa

Không mưa

Không mưa. Ngày nắng nóng.

Không mưa.

Có mưa rào và dông.

Có mưa rào và dông.

Không mưa.

Không mưa.

Không mưa.

Không mưa.

Không mưa.

R

-

-

-

-

18.0

15.0

-

-

-

-

-

T

270C

340C

28 – 350C

27 – 330C

26 – 300C

26 – 290C

25 – 300C

26 – 310C

26 – 310C

27 – 320C

27 – 320C

Gió

Nam 4m/s

Nam 4m/s

Nam 4m/s

Nam 3m/s

 

 

 

 

 

 

 

U

90%

80%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUỲNH
 CÔI

Mây,

HT