CHÀO MỪNG QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE Trung Tâm Khí Tượng Thủy Văn THÁI BÌNH
Số lượt truy cập:

Dự báo thời tiết 10 ngày
BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT ĐIỂM 10 NGÀY KHU VỰC THÁI BÌNH

    Từ đêm 09/5 đến ngày 19/5/2020

 

THỜI GIAN

 

 

 

 

ĐỊA ĐIỂM

Yếu
Tố

Đêm 09

Ngày 10

Ngày 11

Ngày 12

Ngày 13

Ngày 14

Ngày 15

Ngày 16

Ngày 17

Ngày 18

Ngày 19

HƯNG HÀ

Mây,

HT

 Không mưa

Không mưa

Có mưa rào và dông.

Có mưa rào và dông.

Không mưa.

Không mưa.

Không mưa.

Có mưa rào và dông.

Có mưa rào và dông.

Không mưa.

Không mưa.

R

-

-

15.0

20.0

-

-

-

12.0

15.0

-

-

T

270C

320C

26 – 300C

25 – 280C

25 – 300C

26 – 300C

26 – 320C

26 – 310C

26 – 300C

26 – 320C

27 – 330C

Gió

Đông nam 3m/s

Đông nam 3m/s

Đông nam 3m/s

Đông nam 3m/s

 

 

 

 

 

 

 

U

90%

80%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUỲNH
 CÔI

Mây,

HT