CHÀO MỪNG QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE Trung Tâm Khí Tượng Thủy Văn THÁI BÌNH
Số lượt truy cập:

Dự báo thủy văn hạn ngắn
BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN HẠN NGẮN

    Thứ bảy, ngày 11/04/2020

1.       Nhận xét: Mực nước trên các sông dao động theo thủy triều và điều tiết của hồ thủy điện: Xu thế lên.

2.       Dự báo: Mực nước trên các sông tiếp tục lên, dao động theo thủy triều và điều tiết của hồ thủy điện.

3.       Bảng trị số mực nước thực đo và dự báo

Sông

Trạm

H (cm) thực đo

H (cm) dự báo

13h

10/04

19h

10/04

1h

11/04

7h

11/04

Hmax

Hmin

Hmax

Hmin

Trị số

Thời gian xuất hiện

Trị số

Thời gian xuất hiện

Trà Lý

Thái Bình

87

108

43

10

126

30

145

20h00

12/4

-10

10h30

12/04

Luộc

Triều Dương

66

134

84

46

135

42

155

21h30

12/4

20

12h00

12/4

Hồng

Tiến Đức

67

135

88

55

135

45

155

21h30

12/4

25

12h00

12/4

Ba Lạt

115

85

15

-23

 

 

165

18h30

12/4

-30

08h30

12/4

ĐÀI KTTV THÁI BÌNH
 
Bản quyền thuộc Trung Tâm Khí Tượng Thủy Văn THÁI BÌNH
Trụ sở: thành phố Thái Bình. Điện thoại:0227.831063 , Fax:0227.831063, Email:ttkttvthaibinh@gmail.com