CHÀO MỪNG QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE Trung Tâm Khí Tượng Thủy Văn THÁI BÌNH
Số lượt truy cập:

Dự báo thủy văn hạn ngắn
BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN HẠN NGẮN

    Thứ bảy, ngày 18/04/2020

1.       Nhận xét: Mực nước trên các sông dao động theo thủy triều và điều tiết của hồ thủy điện: Xu thế xuống.

2.       Dự báo: Mực nước trên các sông tiếp tục xuống, dao động theo thủy triều và điều tiết của hồ thủy điện.

3.       Bảng trị số mực nước thực đo và dự báo

Sông

Trạm

H (cm) thực đo

H (cm) dự báo

13h

17/04

19h

17/04

1h

18/04

7h

18/04

Hmax

Hmin

Hmax

Hmin

Trị số

Thời gian xuất hiện

Trị số

Thời gian xuất hiện

Trà Lý

Thái Bình

7

27

118

90

124

-10

115

03h30

19/4

10

18h30

19/04

Đông Quý

 

 

 

 

116

-78

105

02h00

19/4

-60

16h00

19/4

Luộc

Triều Dương

70

28

106

119

133

27

125

06h00

19/4

30

21h30

19/4

Hồng

Tiến Đức

79

39

111

138

 

 

130

06h00

19/4

40

21h30

19/4

Ba Lạt

-34

59

141

62

 

 

135

02h30

19/4

-25

16h00

19/4

ĐÀI KTTV THÁI BÌNH
 
Bản quyền thuộc Trung Tâm Khí Tượng Thủy Văn THÁI BÌNH
Trụ sở: thành phố Thái Bình. Điện thoại:0227.831063 , Fax:0227.831063, Email:ttkttvthaibinh@gmail.com