CHÀO MỪNG QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE Trung Tâm Khí Tượng Thủy Văn THÁI BÌNH
Số lượt truy cập:

Dự báo thủy văn hạn ngắn
BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN HẠN NGẮN

    Thứ tư, ngày 22/04/2020

1.       Nhận xét: Mực nước trên các sông dao động theo thủy triều và điều tiết của hồ thủy điện: Biến đổi chậm.

2.       Dự báo: Mực nước trên các sông tiếp tục dao động theo thủy triều và điều tiết của hồ thủy điện: Biến đổi chậm.

3.       Bảng trị số mực nước thực đo và dự báo

Sông

Trạm

H (cm) thực đo

H (cm) dự báo

13h

21/04

19h

21/04

1h

22/04

7h

22/04

Hmax

Hmin

Hmax

Hmin

Trị số

Thời gian xuất hiện

Trị số

Thời gian xuất hiện

Trà Lý

Thái Bình

55

16

48

64

77

12

85

17h00

23/04

25

10h30

23/04

Đông Quý

 

 

 

 

46

-33

60

15h30

23/04

-15

08h30

23/04

Luộc

Triều Dương

75

45

36

73

76

26

85

18h30

23/04

30

13h30

23/04

Hồng

Tiến Đức

84

54

47

79

 

 

90

18h30

23/04

40

13h30

23/04

Ba Lạt

55

5

60

68

 

 

90

15h30

23/04

15

08h30

23/04

ĐÀI KTTV THÁI BÌNH
 
Bản quyền thuộc Trung Tâm Khí Tượng Thủy Văn THÁI BÌNH
Trụ sở: thành phố Thái Bình. Điện thoại:0227.831063 , Fax:0227.831063, Email:ttkttvthaibinh@gmail.com