CHÀO MỪNG QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE Trung Tâm Khí Tượng Thủy Văn THÁI BÌNH
Số lượt truy cập:

Dự báo thủy văn hạn ngắn
BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN HẠN NGẮN

    Thứ sáu, ngày 24/04/2020

1.       Nhận xét: Mực nước trên các sông dao động theo thủy triều và điều tiết của hồ thủy điện: Xu thế lên.

2.       Dự báo: Mực nước trên các sông tiếp tục lên dao động theo thủy triều và điều tiết của hồ thủy điện.

3.       Bảng trị số mực nước thực đo và dự báo

Sông

Trạm

H (cm) thực đo

H (cm) dự báo

13h

23/04

19h

23/04

1h

24/04

7h

24/04

Hmax

Hmin

Hmax

Hmin

Trị số

Thời gian xuất hiện

Trị số

Thời gian xuất hiện

Trà Lý

Thái Bình

90

79

43

28

110

45

125

18h00

25/04

5

09h00

25/04

Đông Quý

 

 

 

 

77

-27

100

17h00

25/04

-40

06h00

25/04

Luộc

Triều Dương

63

104

65

45

113

52

130

19h30

25/04

25

12h30

25/04

Hồng

Tiến Đức

68

112

72

56

 

 

135

19h30

25/04

30

12h30

25/04

Ba Lạt

99

64

42

10

 

 

130

17h00

25/04

-10

06h00

25/04

ĐÀI KTTV THÁI BÌNH
 
Bản quyền thuộc Trung Tâm Khí Tượng Thủy Văn THÁI BÌNH
Trụ sở: thành phố Thái Bình. Điện thoại:0227.831063 , Fax:0227.831063, Email:ttkttvthaibinh@gmail.com