CHÀO MỪNG QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE Trung Tâm Khí Tượng Thủy Văn THÁI BÌNH
Số lượt truy cập:

Dự báo thủy văn hạn ngắn
BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN HẠN NGẮN

    Thứ bẩy, ngày 25/04/2020

1.       Nhận xét: Mực nước trên các sông dao động theo thủy triều, điều tiết của hồ thủy điện và mưa: xu thế lên.

2.       Dự báo: Mực nước trên các sông tiếp tục dao động theo thủy triều và điều tiết của hồ thủy điện: xu thế lên.

3.       Bảng trị số mực nước thực đo và dự báo

Sông

Trạm

H (cm) thực đo

H (cm) dự báo

13h

24/04

19h

24/04

1h

25/04

7h

25/04

Hmax

Hmin

Hmax

Hmin

Trị số

Thời gian xuất hiện

Trị số

Thời gian xuất hiện

Trà Lý

Thái Bình

69

106

52

24

116

15

140

20h00

26/4

10

10h00

26/04

Đông Quý

 

 

 

 

88

-27

120

18h30

26/4

-55

08h30

26/4

Luộc

Triều Dương

60

127

94

70

128

36

155

21h00

26/4

50

12h30

26/4

Hồng

Tiến Đức

62

131

101

81

133

44

160

21h00

26/4

60

12h30

26/4

Ba Lạt

96

84

22

-15

 

 

140

18h30

26/4

-30

08h30

26/4

ĐÀI KTTV THÁI BÌNH
 
Bản quyền thuộc Trung Tâm Khí Tượng Thủy Văn THÁI BÌNH
Trụ sở: thành phố Thái Bình. Điện thoại:0227.831063 , Fax:0227.831063, Email:ttkttvthaibinh@gmail.com