CHÀO MỪNG QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE Trung Tâm Khí Tượng Thủy Văn THÁI BÌNH
Số lượt truy cập:

Dự báo thủy văn hạn ngắn
BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN HẠN NGẮN

    Thứ hai, ngày 27/04/2020

1.       Nhận xét: Mực nước trên các sông dao động theo thủy triều, điều tiết của hồ thủy điện: Biến đổi chậm.

2.       Dự báo: Mực nước trên các sông tiếp tục dao động theo thủy triều và điều tiết của hồ thủy điện: Biến đổi chậm xu thế lên.

3.       Bảng trị số mực nước thực đo và dự báo

Sông

Trạm

H (cm) thực đo

H (cm) dự báo

13h

26/04

19h

26/04

1h

27/04

7h

27/04

Hmax

Hmin

Hmax

Hmin

Trị số

Thời gian xuất hiện

Trị số

Thời gian xuất hiện

Trà Lý

Thái Bình

52

143

90

27

145

14

155

21h15

28/04

0

11h45

28/04

Đông Quý

 

 

 

 

113

-69

125

19h30

28/04

-85

09h30

28/04

Luộc

Triều Dương

69

151

135

94

156

69

170

22h15

28/04

50

14h30

28/04

Hồng

Tiến Đức

81

154

142

107

 

 

175

22h15

28/04

60

14h30

28/04

Ba Lạt

82

132

46

-37

 

 

160

19h30

28/04

-50

09h30

28/04

ĐÀI KTTV THÁI BÌNH
 
Bản quyền thuộc Trung Tâm Khí Tượng Thủy Văn THÁI BÌNH
Trụ sở: thành phố Thái Bình. Điện thoại:0227.831063 , Fax:0227.831063, Email:ttkttvthaibinh@gmail.com