CHÀO MỪNG QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE Trung Tâm Khí Tượng Thủy Văn THÁI BÌNH
Số lượt truy cập:

Dự báo thủy văn hạn ngắn
BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN HẠN NGẮN

    Thứ bảy, ngày 02/05/2020

1.       Nhận xét: Mực nước trên các sông dao động theo thủy triều, điều tiết của hồ thủy điện: xu thế xuống.

2.       Dự báo: Mực nước trên các sông tiếp tục dao động theo thủy triều và điều tiết của hồ thủy điện: xu thế xuống.

3.       Bảng trị số mực nước thực đo và dự báo

Sông

Trạm

H (cm) thực đo

H (cm) dự báo

13h

01/05

19h

01/05

1h

02/05

7h

02/05

Hmax

Hmin

Hmax

Hmin

Trị số

Thời gian xuất hiện

Trị số

Thời gian xuất hiện

Trà Lý

Thái Bình

-8

83

150

66

150

-12

140

02h00

03/5

0

16h30

03/5

Đông Quý

 

 

 

 

141

-88

130

00h30

03/5

-75

14h00

03/5

Luộc

Triều Dương

58

60

150

117

158

34

145

03h30

03/5

25

19h30

03/5

Hồng

Tiến Đức

70

68

154

129

163

47

150

03h30

03/5

35

19h30

03/5

Ba Lạt

-37

122

152

10

 

 

150

00h30

03/5

-30

14h00

02/5

ĐÀI KTTV THÁI BÌNH
 
Bản quyền thuộc Trung Tâm Khí Tượng Thủy Văn THÁI BÌNH
Trụ sở: thành phố Thái Bình. Điện thoại:0227.831063 , Fax:0227.831063, Email:ttkttvthaibinh@gmail.com