CHÀO MỪNG QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE Trung Tâm Khí Tượng Thủy Văn THÁI BÌNH
Số lượt truy cập:

Dự báo thủy văn hạn ngắn
BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN HẠN NGẮN

    Chủ nhật, ngày 03/05/2020

1.       Nhận xét: Mực nước trên các sông dao động theo thủy triều, điều tiết của hồ thủy điện: Biến đổi chậm, xu thế xuống.

2.       Dự báo: Mực nước trên các sông tiếp tục dao động theo thủy triều và điều tiết của hồ thủy điện: xu thế xuống.

3.       Bảng trị số mực nước thực đo và dự báo

Sông

Trạm

H (cm) thực đo

H (cm) dự báo

13h

02/05

19h

02/05

1h

03/05

7h

03/05

Hmax

Hmin

Hmax

Hmin

Trị số

Thời gian xuất hiện

Trị số

Thời gian xuất hiện

Trà Lý

Thái Bình

-5

61

145

84

147

-13

135

02h45

04/5

    15

17h00

04/5

Đông Quý

 

 

 

 

136

-89

125

01h30

04/5

-65

15h00

04/5

Luộc

Triều Dương

58

30

130

120

148

26

140

04h30

04/5

30

20h30

04/5

Hồng

Tiến Đức

71

39

129

134

154

37

145

04h30

04/5

40

20h30

04/5

Ba Lạt

 

 

 

 

157

-48

150

01h00

04/5

-25

15h00

04/5

Bản tin tiế

ĐÀI KTTV THÁI BÌNH
 
Bản quyền thuộc Trung Tâm Khí Tượng Thủy Văn THÁI BÌNH
Trụ sở: thành phố Thái Bình. Điện thoại:0227.831063 , Fax:0227.831063, Email:ttkttvthaibinh@gmail.com