CHÀO MỪNG QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE Trung Tâm Khí Tượng Thủy Văn THÁI BÌNH
Số lượt truy cập:

Dự báo thủy văn hạn ngắn
BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN HẠN NGẮN

    Thứ hai, ngày 04/05/2020

1.       Nhận xét: Mực nước trên các sông dao động theo thủy triều, điều tiết của hồ thủy điện: xu thế xuống.

2.       Dự báo: Mực nước trên các sông tiếp tục dao động theo thủy triều và điều tiết của hồ thủy điện.

3.       Bảng trị số mực nước thực đo và dự báo

Sông

Trạm

H (cm) thực đo

H (cm) dự báo

13h

3/5

19h

3/5

1h

4/5

7h

4/5

Hmax

Hmin

Hmax

Hmin

Trị số

Thời gian xuất hiện

Trị số

Thời gian xuất hiện

Trà Lý

Thái Bình

9

37

133

100

140

-4

125

03h45

5/5

5

19h30

5/5

Đông Quý

 

 

 

 

125

-80

110

01h15

5/5

-55

17h00

5/5

Luộc

Triều Dương

65

29

117

127

146

28

130

05h45

5/5

30

22h00

5/5

Hồng

Tiến Đức

78

39

122

142

 

 

135

06h00

5/5

40

22h00

5/5

Ba Lạt

 

 

 

 

144

-43

130

01h00

5/5

-25

17h00

5/5

ĐÀI KTTV THÁI BÌNH
 
Bản quyền thuộc Trung Tâm Khí Tượng Thủy Văn THÁI BÌNH
Trụ sở: thành phố Thái Bình. Điện thoại:0227.831063 , Fax:0227.831063, Email:ttkttvthaibinh@gmail.com