CHÀO MỪNG QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE Trung Tâm Khí Tượng Thủy Văn THÁI BÌNH
Số lượt truy cập:

Dự báo thủy văn hạn ngắn
BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN HẠN NGẮN

    Thứ ba, ngày 05/05/2020

1.       Nhận xét: Mực nước trên các sông dao động theo thủy triều, điều tiết của hồ thủy điện: xu thế xuống.

2.       Dự báo: Mực nước trên các sông tiếp tục dao động theo thủy triều và điều tiết của hồ thủy điện.

3.       Bảng trị số mực nước thực đo và dự báo

Sông

Trạm

H (cm) thực đo

H (cm) dự báo

13h

4/5

19h

4/5

1h

5/5

7h

5/5

Hmax

Hmin

Hmax

Hmin

Trị số

Thời gian xuất hiện

Trị số

Thời gian xuất hiện

Trà Lý

Thái Bình

23

11

110

102

123

3

105

04h30

6/5

20

22h00

6/5

Đông Quý

 

 

 

 

100

-61

75

02h45

6/5

-15

19h45

6/5

Luộc

Triều Dương

77

37

98

121

128

32

105

06h30

6/5

40

23h45

6/5

Hồng

Tiến Đức

87

49

101

127

134

44

110

07h00

6/5

50

23h45

6/5

Ba Lạt

 

 

 

 

128

-30

105

03h00

6/5

15

19h30

6/5

ĐÀI KTTV THÁI BÌNH
 
Bản quyền thuộc Trung Tâm Khí Tượng Thủy Văn THÁI BÌNH
Trụ sở: thành phố Thái Bình. Điện thoại:0227.831063 , Fax:0227.831063, Email:ttkttvthaibinh@gmail.com