CHÀO MỪNG QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE Trung Tâm Khí Tượng Thủy Văn THÁI BÌNH
Số lượt truy cập:

Dự báo thủy văn hạn vừa
Tuần báo thủy văn 5 ngày (từ ngày 21-25/10/2019)

    Thứ hai, ngày 21/10/2019

I/ Nhận xét tình hình thủy văn từ ngày 16÷20/10/2019

    Mực nước trên các sông chủ yếu dao động theo thủy triều và điều tiết của hồ thủy điện, biến đổi chậm xu thế lên. Mực nước trung bình trạm Thành phố, Ba Lạt cao hơn TBNN; trạm Triều Dương, Tiến Đức thấp hơn TBNN; so với cùng kỳ năm trước mực nước các trạm đa số thấp hơn (riêng Ba Lạt cao hơn).

Đặc trưng mực nước trong tuần như sau (cm):

Sông

Trạm

Htb

Hx

Ngày

Hmin

Ngày

So với TBNN

So với CKNT

Trà Lý

Thành Phố

98

177

20

13

19, 20

+12

-7

Luộc

Triều Dương

119

179

20

48

20

-29

-20

Hồng

Tiến Đức

123

180

20

56

20

-47

-28

Ba Lạt

92

186

18, 20

-28

20

+30

+15

II/   Dự báo thủy văn từ ngày 21÷25/10/2019:

          Mực nước trên các sông chủ yếu dao động theo thủy triều và điều tiết của các hồ thủy điện, ít thay đổi. Mực nước trung bình tuần trạm Thành phố, Ba Lạt cao hơn TBNN và cùng kỳ năm trước; trạm Triều Dương, Tiến Đức thấp hơn TBNN và cùng kỳ năm trước. Thủy triều tăng dần trong 2 ngày đầu sau giảm. Triều cường xuất hiện vào các ngày 21÷25.

Trị số dự báo mực nước các trạm trong tuần (cm)

Sông

Trạm

Htb

Hx

Ngày

xuất hiện

Hmin

Ngày

xuất hiện

Trà Lý

Thành Phố

100

185

22, 23

0

22, 23

Luộc

Triều Dương

120

185

22, 23

40

23, 24

Hồng

Tiến Đức

125

190

22, 23

50

23, 24

Ba Lạt

87

195

22, 23

-35

21, 22

ĐÀI KTTV THÁI BÌNH
 
Bản quyền thuộc Trung Tâm Khí Tượng Thủy Văn THÁI BÌNH
Trụ sở: thành phố Thái Bình. Điện thoại:0227.831063 , Fax:0227.831063, Email:ttkttvthaibinh@gmail.com