CHÀO MỪNG QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE Trung Tâm Khí Tượng Thủy Văn THÁI BÌNH
Số lượt truy cập:

Dự báo thủy văn hạn vừa
BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN 5 NGÀY (Từ ngày 06-10/05/2020)

    Thứ tư, ngày 06/05/2020

I/ Nhận xét tình hình thủy văn từ ngày 01÷05/05/2020

Mực nước trên các sông chủ yếu dao động theo thủy triều và điều tiết của các hồ thủy điện, xu thế xuống. Mực nước trung bình tuần: Các trạm Triều Dương, Tiến Đức thấp hơn TBNN và cùng kỳ năm trước; các trạm Thái Bình, Ba Lạt, Đông Quí  cao hơn TBNN và thấp hơn cùng kỳ năm trước.

Đặc trưng mực nước (cm) trong tuần như sau:

Sông

Trạm

Htb

Hmax

Ngày

Hmin

Ngày

So với TBNN

So với CKNT

Trà Lý

Thái Bình

66

158

01

-13

02

+20

-12

Đông Quí

18

141

01

-89

02

+4

-18

Luộc

Triều Dương

89

162

01

26

02

-5

-15

Hồng

Tiến Đức

97

167

01

37

02

-16

-13

Ba Lạt

51

165

01

-48

02

+20

-19

II/   Dự báo thủy văn từ ngày 06÷10/05/2020:

          Mực nước trên các sông chủ yếu dao động theo thủy triều và điều tiết của các hồ thủy điện, xu thế lên. Mực nước trung bình tuần tại các trạm đa số thấp hơn TBNN và cùng kỳ năm trước (riêng trạm Thái Bình, Ba Lạt cao hơn TBNN). Thủy triều tăng dần từ ngày 06÷10. Triều cường xuất hiện vào các ngày 09, 10; triều kém vào ngày 06. Độ mặn lớn nhất xuất hiện ngày 10 tại Ba Lạt (sông Hồng), Đông Quí (sông Trà lý) khoảng 5÷10‰.

Trị số dự báo mực nước các trạm trong tuần (cm)

Sông

Trạm

Htb

Hx

Ngày

xuất hiện

Hmin

Ngày

xuất hiện

Trà Lý

Thái Bình

62

170

9, 10

-15

9, 10

Đông Quí

18

155

9, 10

-95

9, 10

Luộc

Triều Dương

85

170

9, 10

15

9, 10

Hồng

Tiến Đức

92

175

9, 10

25

9, 10

Ba Lạt

50

175

9, 10

-55

9, 10

ĐÀI KTTV THÁI BÌNH
 
Bản quyền thuộc Trung Tâm Khí Tượng Thủy Văn THÁI BÌNH
Trụ sở: thành phố Thái Bình. Điện thoại:0227.831063 , Fax:0227.831063, Email:ttkttvthaibinh@gmail.com