CHÀO MỪNG QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE Trung Tâm Khí Tượng Thủy Văn THÁI BÌNH
Số lượt truy cập:

Dự báo thủy văn hạn vừa
BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN 5 NGÀY

    Thứ năm, ngày 06/06/2019

I/ Nhận xét tình hình thủy văn từ ngày 01÷05/6/2019:

    Mực nước trên các sông dao động theo thủy triều và điều tiết của hồ thủy điện, xu thế lên. Mực nước trung bình tại các trạm đa số cao hơn TBNN và cùng kỳ năm trước (riêng trạm Triều Dương, Tiến Đức thấp hơn TBNN).

Đặc trưng mực nước trong tuần như sau (cm):

Sông

Trạm

Hx

Ngày

Hmin

Ngày

Htb

So với TBNN

So với CKNT

Trà Lý

Thành Phố

204

5

31

5

98

+22

+7

Luộc

Triều Dương

219

5

105

5

143

-14

+11

Hồng

Tiến Đức

226

5

120

2,5

153

-25

+12

Ba Lạt

197

5

-43

5

66

+25

+8

II/   Dự báo thủy văn từ ngày 06÷10/6/2019:

          Mực nước trên các sông dao động theo thủy triều và điều tiết của các hồ thủy điện. Hai, ba ngày đầu mực nước biến đổi chậm sau đó xuống. Mực nước cao nhất tại các trạm có khả năng xuất hiện vào các ngày 6, 7; mực nước thấp nhất có khả năng xuất hiện vào các ngày 7÷9. Mực nước trung bình tại các trạm đa số cao hơn TBNN và cùng kỳ năm trước (riêng Triều Dương, Tiến Đức thấp hơn TBNN).Thủy triều giảm dần từ ngày 7÷10, triều cường xuất hiện vào các ngày 6÷10.

Trị số dự báo mực nước các trạm trong tuần (cm)

Sông

Trạm

Hx

Hmin

Htb

Trà Lý

Thành Phố

220

15

100

Luộc

Triều Dương

235

90

145

Hồng

Tiến Đức

240

100

155

Ba Lạt

210

-55

70

 


           

ĐÀI KTTV THÁI BÌNH
 
Bản quyền thuộc Trung Tâm Khí Tượng Thủy Văn THÁI BÌNH
Trụ sở: thành phố Thái Bình. Điện thoại:0227.831063 , Fax:0227.831063, Email:ttkttvthaibinh@gmail.com