CHÀO MỪNG QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE Trung Tâm Khí Tượng Thủy Văn THÁI BÌNH
Số lượt truy cập:

Dự báo thủy văn hạn vừa
BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN 5 NGÀY

    Thứ sáu, ngày 21/06/2019

I/ Nhận xét tình hình thủy văn từ ngày 16÷20/6/2019:

    Mực nước trên các sông dao động theo thủy triều và điều tiết của hồ thủy điện, biến đổi chậm xu thế lên. Mực nước trung bình tại các trạm đa số thấp hơn TBNN và cùng kỳ năm trước (riêng trạm Thành phố, Ba Lạt cao hơn TBNN).

Đặc trưng mực nước trong tuần như sau (cm):

Sông

Trạm

Htb

Hx

Ngày

Hmin

Ngày

So với TBNN

So với CKNT

Trà Lý

Thành Phố

103

197

20

20

16

+18

-4

Luộc

Triều Dương

145

212

20

78

16

-38

-13

Hồng

Tiến Đức

155

215

19

90

16

-50

-15

Ba Lạt

68

182

19

-47

19

+29

-5

II/   Dự báo thủy văn từ ngày 21÷25/6/2019:

          Mực nước trên các sông dao động theo thủy triều và điều tiết của các hồ thủy điện biến đổi chậm xu thế xuống. Mực nước trung bình tại các trạm đa số cao hơn TBNN và cùng kỳ năm trước (riêng Triều Dương, Tiến Đức thấp hơn TBNN). Thủy triều giảm dần từ ngày 21÷25, triều cường xuất hiện vào các ngày 21÷23.

Trị số dự báo mực nước các trạm trong tuần (cm)

Sông

Trạm

Htb

Hx

Thời gian

xuất hiện

Hmin

Thời gian

xuất hiện

Trà Lý

Thành Phố

90

195

21, 22

25

23, 24

Luộc

Triều Dương

135

210

21, 22

80

23, 24

Hồng

Tiến Đức

145

210

21, 22

90

23, 24

Ba Lạt

62

180

21, 22

-40

21, 22

           Bản tin tiếp theo phát lúc 10h30 ngày 26/6/2019

ĐÀI KTTV THÁI BÌNH
 
Bản quyền thuộc Trung Tâm Khí Tượng Thủy Văn THÁI BÌNH
Trụ sở: thành phố Thái Bình. Điện thoại:0227.831063 , Fax:0227.831063, Email:ttkttvthaibinh@gmail.com