CHÀO MỪNG QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE Trung Tâm Khí Tượng Thủy Văn THÁI BÌNH
Số lượt truy cập:

Dự báo thủy văn hạn vừa
BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN 5 NGÀY

    Thứ hai, ngày 01/07/2019

I/ Nhận xét tình hình thủy văn từ ngày 26÷30/6/2019

    Mực nước trên các sông dao động theo thủy triều và điều tiết của hồ thủy điện biến đổi chậm, xu thế xuống. Mực nước trung bình tại các trạm đa số thấp hơn TBNN và cùng kỳ năm trước (riêng trạm Ba Lạt cao hơn TBNN và cùng kỳ năm trước).

Đặc trưng mực nước trong tuần như sau (cm):

Sông

Trạm

Htb

Hx

Ngày

Hmin

Ngày

So với TBNN

So với CKNT

Trà Lý

Thành Phố

77

127

30

20

30

-3

-36

Luộc

Triều Dương

108

154

26

62

30

-69

-90

Hồng

Tiến Đức

118

157

26

77

30

-80

-94

Ba Lạt

65

122

26

-16

30

+28

+1

II/   Dự báo thủy văn từ ngày 01÷05/7/2019

          Mực nước trên các sông dao động theo thủy triều, điều tiết của các hồ thủy điện và mưa: Xu thế lên. Mực nước trung bình tại các trạm đa số thấp hơn TBNN và cùng kỳ năm trước (riêng trạm Ba Lạt cao hơn TBNN và cùng kỳ năm trước).Thủy triều tăng dần từ ngày 1÷4. Triều cường xuất hiện vào các ngày 1÷5.

Trị số dự báo mực nước các trạm trong tuần (cm)

Sông

Trạm

Htb

Hx

Ngày

xuất hiện

Hmin

Ngày

xuất hiện

Trà Lý

Thành Phố

90

205

4,5

0

1÷3

Luộc

Triều Dương

135

215

4,5

40

1÷3

Hồng

Tiến Đức

145

225

4,5

55

1÷3

Ba Lạt

70

200

4,5

-55

4÷5

             ( Mực nước cao nhất trạm Ba Lạt chưa tính đến nước dâng do bão nếu có)

      Bản tin tiếp theo phát lúc 11h30 ngày 06/7/2019

ĐÀI KTTV THÁI BÌNH
 
Bản quyền thuộc Trung Tâm Khí Tượng Thủy Văn THÁI BÌNH
Trụ sở: thành phố Thái Bình. Điện thoại:0227.831063 , Fax:0227.831063, Email:ttkttvthaibinh@gmail.com