CHÀO MỪNG QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE Trung Tâm Khí Tượng Thủy Văn THÁI BÌNH
Số lượt truy cập:

Thiên tai khác
TIN DỰ BÁO MẶN TRÊN CÁC SÔNG KHU VỰC TỈNH THÁI BÌNH (từ ngày 21-30/04/2020)

    Thứ ba, ngày 21/04/2020

1. Nhận xét

            Trong những ngày qua, mực nước trên các vùng cửa sông chủ yếu dao động theo thủy triều, thủy triều tăng dần từ khoảng ngày 11-15/04, sau giảm dần. Độ mặn kỳ triều cường tuần này cao hơn nhiều so cùng thời kỳ các năm trước, độ mặn tăng dần từ 11-16/04, cao nhất xảy ra vào ngày 16/04, cụ thể tại các vị trí:

Sông

Hồng

Trà Lý

Hóa

  Điểm đo

Ba Lạt

Dương Liễu

Đông Quý

Ngũ Thôn

Phúc Khê

Vân Cù

  Độ mặn(0/00)

19,0

0,040

14,7

5,98

0,230

0,028

            Phạm vi chịu ảnh hưởng của xâm nhập mặn 40/00 từ cửa sông Hồng, Trà Lý vào sâu khoảng 5-15km, xuất hiện ngày 13-16/04

2. Cảnh báo

            Độ mặn tuần này có khả năng cao hơn nhiều so với cùng thời kỳ các năm trước. Độ mặn tăng dần từ ngày 22-30/04. Độ mặn cao nhất xuất hiện vào ngày 29, 30/04 tại các vị trí:

Sông

Hồng

Trà Lý

Hóa

  Điểm đo

Ba Lạt

Dương Liễu

Đông Quý

Ngũ Thôn

Phúc Khê

Vân Cù

 Độ mặn(0/00)

   14-19

<1

11-15

2-6

<1

<1

            Phạm vi chịu ảnh hưởng độ mặn 40/00 từ cửa sông vào sâu khoảng 5-15km xuất hiện vào lúc đỉnh triều các ngày 29-30/04.

Bản tin tiếp theo phát lúc 15h30' ngày 01/05/2020.

ĐÀI KTTV THÁI BÌNH
 
Bản quyền thuộc Trung Tâm Khí Tượng Thủy Văn THÁI BÌNH
Trụ sở: thành phố Thái Bình. Điện thoại:0227.831063 , Fax:0227.831063, Email:ttkttvthaibinh@gmail.com