CHÀO MỪNG QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE CỦA ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH THÁI BÌNH
Giới thiệu về tổ chức của UBMTTQVN bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình

A. UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH THÁI BÌNH

1. Đảng đoàn:

1.1. Đồng chí Nguyễn Văn Giang – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, Thủ trưởng cơ quan,

1.2. Đồng chí Phan Văn Thưởng – Uỷ viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, Chủ tịch Công đoàn cơ quan,

1.3. Đồng chí Nguyễn Thế Hiệp – Uỷ viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất,

1.4. Đồng chí Đặng Thị Chiên – Uỷ viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất,

1.5. Đồng chí Phan Văn Hiệp – Uỷ viên Đảng đoàn, Chánh Văn phòng Uỷ ban MTTQ Việt Nam bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất,

2. Ban Thường trực:

2.1. Đồng chí Nguyễn Văn Giang – Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, Thủ trưởng cơ quan MTTQ bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình.

2.2. Đồng chí Phan Văn Thưởng –Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất,

2.3. Đồng chí Nguyễn Thế Hiệp –Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất,

2.4. Đồng chí Đặng Thị Chiên  – Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất,

2.5. Đồng chí Phan Văn Hiệp –Chánh Văn phòng Uỷ ban MTTQ Việt Nam bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất,

2.6. Đồng chí Nguyễn Văn Thảo –Trưởng ban Dân chủ - Pháp luật Uỷ ban MTTQ Việt Nam bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất,

2.7. Đồng chí Phạm Ngọc Đường –Trưởng ban Phong trào Uỷ ban MTTQ Việt Nam bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất,

                3. Ban Chi uỷ cơ quan MTTQ bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất:

3.1. Đồng chí Nguyễn Văn Giang – Bí thư Chi bộ.

3.2. Đồng chí Nguyễn Văn Thảo –Phó Bí thư Chi bộ.

3.3. Đồng chí Phan Văn Hiệp – Chi uỷ viên.

4. Công đoàn cơ quan MTTQ bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất:

4.1. Đồng chí Phan Văn Thưởng - Chủ tịch Công đoàn cơ quan.

4.2. Đồng chí Phạm Ngọc Đường- Phó Chủ tịch Công đoàn cơ quan.

4.3. Đồng chí Phạm Thị Huế – Trưởng ban Nữ công cơ quan.

5. Danh sách cán bộ, chuyên viên, nhân viên cơ quan:

5.1. Lãnh đạo cơ quan:

- Đồng chí Nguyễn Văn Giang – Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, Thủ trưởng cơ quan

- Đồng chí Phan Văn Thưởng  – Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất,

- Đồng chí Nguyễn Thế Hiệp –Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất,

- Đồng chí Đặng Thị Chiên –Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất,

5.2. Văn phòng:

- Đồng chí Phan Văn Hiệp – Chánh Văn phòng.

- Đồng chí Nguyễn Kim Chung – Phó Chánh Văn phòng.

- Đồng chí Phạm Thị Huế - Chuyên viên, Thủ quỹ.

- Đồng chí Vũ Thị Thuý – Chuyên viên, Kế toán.

- Đồng chí Trần Thị Oanh - Văn thư.

- Đồng chí Đoàn Ngọc Khuê - Nhân viên.

- Đồng chí Trần Thanh Tùng – Nhân viên.

5.3. Ban Dân chủ - Pháp luật:

- Đồng chí Nguyễn Văn Thảo - Trưởng ban.

- Đồng chí Vũ Trọng Lâm – Phó Trưởng ban.

- Đồng chí Nguyễn Thị Lan Anh – Chuyên viên.

5.4. Ban Phong trào:

- Đồng chí Phạm Ngọc Đường – Trưởng ban.

- Đồng chí Vũ Thành Trung – Phó Trưởng ban.

- Đồng chí Lương Thị Hồng Hạnh - Phó Trưởng ban.

5.5. Ban Tôn giáo:

- Đồng chí Tạ Việt Dũng – Trưởng ban.

- Đồng chí Nguyễn Huy Hoàng - Phó Trưởng ban.

- Đồng chí Nguyễn Thị Mẫn – Chuyên viên.

5.6. Ban Tuyên giáo:

- Đồng chí Phạm Quang Tú – Trưởng ban.

- Đồng chí Lương Thế Lộc - Chuyên viên.

6. Danh bạ điện thoại cơ quan:

- Văn phòng: (036).831.680; (036).832.680; Fax: (036).3645.264.

- Ban Dân chủ - Pháp luật: (036).3834.110.

- Ban Phong trào: (036).845.384.

- Ban Tôn giáo: (036).834.310.

                - Ban Tuyên giáo: (036).831.660.
B. UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ:
1. Uỷ ban MTTQ Việt Nam Thành phố Thái Bình:
- Địa chỉ: Số 6, phố Trần Phú, thành phố Thái Bình (Trong trụ sở Thành uỷ thành phố Thái Bình).
- Điện thoại: 0363.834.509. Email: mttqthanhpho@gmail.com
- Tổ chức: 04 cán bộ:
+ Đ/c Trần Trọng Phúc - Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ thành phố;
+ Đ/c Bùi Thị Thu Hoài- Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ thành phố;
+ Đ/c Phan Xuân Trang - Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ thành phố;
+ Đ/c Nguyễn Hoàng Chiến- Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ thành phố;
2. Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Đông Hưng:
- Địa chỉ: Trong trụ sở Huyện uỷ Đông Hưng- Thị trấn Đông Hưng
- Điện thoại: 0363.851.208. Email: mttqdonghung@gmail.com
- Tổ chức: 05 cán bộ:
+ Đ/c Vũ Viết Mạnh - Uỷ viên Ban Thường vụ huyện uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện;
+ Đ/c Bùi Văn La - Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện;
+ Đ/c Trần Ngọc Đoàn - Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện;
+ Đ/c Nguyễn Văn Thuận - Chuyên viên Uỷ ban MTTQ huyện;
+ Đ/c Phan Thị Quỳnh Anh - Chuyên viên Uỷ ban MTTQ huyện.

3. Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Quỳnh Phụ:
- Địa chỉ: Trong trụ sở Huyện uỷ Quỳnh Phụ- Thị trấn Quỳnh Côi.
- Điện thoại: 0363.863.213. Email: mttq.qphu@yahoo.com.vn
- Tổ chức: 05 cán bộ:
+ Đ/c Phạm Văn Vịnh - Uỷ viên Ban Thường vụ huyện uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện;
+ Đ/c Hoàng Đình Đại - Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện;
+ Đ/c Nguyễn Tiến Hoàn - Ủy viên TT Uỷ ban MTTQ huyện;
+ Đ/c Bùi Thị Thuỷ - Chuyên viên Uỷ ban MTTQ huyện.

4. Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Hưng Hà:
- Địa chỉ: Thị trấn Hưng Hà, huyện Hưng Hà
- Điện thoại: 0363.861.520. Email: mttqhungha@gmail.com
- Tổ chức: 05 cán bộ:
+ Đ/c Nguyễn Văn Tưởng - Uỷ viên Ban Thường vụ huyện uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện;
+ Đ/c Đinh Thị The - Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện;
        + Đ/c Vũ Văn Phong - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện
+ Đ/c Đoàn Trọng Kiên - Uỷ viên BTT Uỷ ban MTTQ huyện;
+ Đ/c Hà Sơn Bích - Chuyên viên Ủy ban MTTQ huyện.

5. Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Thái Thuỵ:
- Địa chỉ: Trụ sở Huyện uỷ Thái Thuỵ- Thị trấn Diêm Điền
- Điện thoại: 0363.853.226. Email: mttqthaithuy@gmail.com
- Tổ chức: 04 cán bộ:
+ Đ/c Nguyễn Như Quang - Uỷ viên Ban Thường vụ huyện uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện;
+ Đ/c Bùi Văn Sơn - Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện;
+ Đ/c Trần Văn Ninh - Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện;
+ Đ/c Nguyễn Thị Hương - Uỷ viên BTT Uỷ ban MTTQ huyện;
6. Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Vũ Thư:
- Địa chỉ: Thị trấn Vũ Thư
- Điện thoại: 0363.826.467. Email: mttqvuthu@gmail.com
- Tổ chức: 05 cán bộ:
+ Đ/c Trần Thị Hồng Liên - Uỷ viên Ban Thường vụ huyện uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện;
+ Đ/c Phạm Hùng Châu - Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện;
+ Đ/c Trần Thị Lý - Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện;
+ Đ/c Vũ Văn Giang - Uỷ viên BTT Uỷ ban MTTQ huyện;
        + Ngô Gia Cảnh - Ủy viên BTT Ủy ban MTTQ huyện.

7. Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Kiến Xương:
- Địa chỉ: Trụ sở Huyện uỷ Kiến Xương, thị trấn Thanh Nê
- Điện thoại: 0363.821.704. Email: mttqkienxuong@gmail.com
- Tổ chức: 03 cán bộ:
+ Đ/c Phan Văn Dương - Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện;
+ Đ/c Vũ Xuân Thành - Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện;
+ Đ/c Ngô Thị Oanh - Uỷ viên BTT Uỷ ban MTTQ huyện;

8. Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Tiền Hải:
- Địa chỉ: Trụ sở Huyện uỷ Tiền Hải, thị trấn Tiền Hải
- Điện thoại: 0363.823.204. Email: mttqtienhai@gmail.com
- Tổ chức: 05 cán bộ:
+ Đ/c Tô Quý Bôn - Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện; 
+ Đ/c Nguyễn Văn Dương - Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện;
+ Đ/c Tạ Công Đoàn - Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện;
+ Đ/c Đặng Thị Hoà - Uỷ viên BTT Uỷ ban MTTQ huyện;
+ Đ/c Đỗ Thị Mai - Chuyên viên Uỷ ban MTTQ huyện.

Bản Quyền trang thông tin Thuộc về Ủy ban MTTQ Việt Nam bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình
Địa chỉ: Số 08, phố Quang Trung, phường Trần Hưng Đạo, Tp Thái Bình, bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình
Điện Thoại:(0227).3831680 - (0360).831660 Fax:(0227).3645264 - Email: banbientap.mttqtb@gmail.com
Giấy phép hoạt động số: 75/GP-TTĐT, ngày 30/11/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình