CHÀO MỪNG QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE CỦA ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH THÁI BÌNH
Công tác Phong trào, các cuộc vận động
Thị trấn An Bài: Tiếp nhận ủng hộ phòng chống dịch Covid-19

Ngày cập nhật: 13/04/2020

    UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn An Bài vừa tiếp nhận ủng hộ của các tập thể, nhà hảo tâm trên địa bàn ung hộ phòng chống dịch Covid-19, đến nay số tiền đã tiếp nhận 60 triệu đồng.