CHÀO MỪNG QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE CỦA ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH THÁI BÌNH
Nghiên cứu, Mô hình, điển hình
Đảm bảo tổ chức tốt các phần Lễ và phần Hội trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2018

Ngày cập nhật: 12/10/2018

    Hướng tới kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam (18-11-1930), Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất ban hành Hướng dẫn số 13/HD-MTTQ-BTT việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2018.

Đây là một hoạt động thiết thực, bổ ích được tổ chức hằng năm tại các khu dân cư trong toàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất với mục tiêu tiếp tục tăng cường, củng cố và phát huy sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân tộc và nâng cao vai trò của MTTQ Việt Nam trong thời kỳ mới nhằm triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam. Thông qua tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc sẽ tuyên truyền, giáo dục, vận động nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về Đại đoàn kết toàn dân tộc; yêu cầu đại đoàn kết trong thời kỳ đổi mới đất nước; về lịch sử vẻ vang và sự đóng góp to lớn của MTTQ Việt Nam trong lịch sử dân tộc; vai trò của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Tại Ngày hội, người dân có dịp đánh giá kết quả triển khai các mặt công tác của Mặt trận, nhất là việc triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, các phong trào thi đua yêu nước ở khu dân cư. Ngày hội năm 2018, Ủy ban MTTQ Việt Nam bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất đã đặt ra yêu cầu tổ chức tốt các phần Lễ và phần Hội với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, tạo khí thế thi đua, thúc đẩy việc thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; đồng thời bảo đảm tiết kiệm, tránh lãng phí, hình thức.

Trong những năm qua, việc tổ chức Ngày hội đã đạt được những kết quả thực chất, tạo không khí đoàn kết, vui tươi trong đông đảo các tầng lớp nhân dân. Nhiều hoạt động đã được tổ chức với kết quả tốt, như: Đánh giá kết quả công tác của Mặt trận; bàn biện pháp tiếp tục nâng cao chất lượng các cuộc vận động của MTTQ; biểu dương, khen thưởng những tập thể, gia đình và cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện các phong trào thi đua của địa phương.

Tuy nhiên, qua nhiều năm tổ chức, ở một số nơi cá biệt, việc tổ chức Ngày hội còn được triển khai hình thức, chủ yếu là phần phát biểu, báo cáo và tuyên dương, khen thưởng mà chưa thật sự tạo được không khí vui tươi cho người dân. Ngày hội chưa thu hút được đông đảo bà con tham gia do công tác tuyên truyền, giới thiệu, động viên nhân dân tham dự triển khai mờ nhạt, chưa tâm huyết, thiếu trách nhiệm… Bên cạnh đó, một số hoạt động quan trọng hướng tới Ngày hội được nhân dân quan tâm, mong muốn nhưng chưa được tổ chức hoặc tổ chức nhưng chưa thấu đáo, mang tính hình thức, hiệu quả thấp. Đáng chú ý là việc tổ chức đối thoại giữa Nhân dân với lãnh đạo cấp ủy, chính quyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; sự hài lòng của người dân đối với kết quả phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương; việc thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở, trao đổi, tiếp thu các sáng kiến, kinh nghiệm của nhân dân, của các khu dân cư trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; kết quả MTTQ tham gia giám sát cán bộ, đảng viên và đại biểu dân cử ở địa phương

Một trong những trọng tâm công tác của Mặt trận là hướng về người nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Vì vậy, tại những địa phương còn nhiều hộ nghèo, việc tổ chức Ngày hội cần tập trung nguồn lực hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo vươn lên trong cuộc sống. Nên chú ý hơn trong việc tổ chức những hoạt động thiết thực, cụ thể hướng về nhân dân, tránh dồn vào những việc nặng về hình thức. Việc vận động nguồn lực để tổ chức những hoạt động đùm bọc, hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng cơ sở vật chất khu dân cư sẽ thu được kết quả tốt nếu Mặt trận các cấp có sự chuẩn bị chu đáo, cụ thể, ý nghĩa trong từng chương trình tại Ngày hội.

Năm nay, hướng dẫn của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất đã nhấn mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, hội trại; khuyến khích các hoạt động đậm nét truyền thống văn hóa của địa phương. Tùy theo điều kiện của khu dân cư có thể tổ chức “Bữa cơm đoàn kết” tạo không khí đoàn kết, ấm cúng tại khu dân cư. Đây là những công việc tuy nhỏ nhưng có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo ra bầu không khí vui tươi của Ngày hội, qua đó thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia.

MTTQ bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất TB
Các tin khác cùng chủ đề
 
Bản Quyền trang thông tin Thuộc về Ủy ban MTTQ Việt Nam bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình
Địa chỉ: Số 08, phố Quang Trung, phường Trần Hưng Đạo, Tp Thái Bình, bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình
Điện Thoại:(0227).3831680 - (0360).831660 Fax:(0227).3645264 - Email: banbientap.mttqtb@gmail.com
Giấy phép hoạt động số: 75/GP-TTĐT, ngày 30/11/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình