CHÀO MỪNG QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE CỦA ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH THÁI BÌNH
Nghiên cứu, Mô hình, điển hình
Cần đổi mới và nâng cao chất lượng các mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư

Ngày cập nhật: 15/11/2019

    Trong những năm qua, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp và các tổ chức thành viên trong bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất luôn phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, tích cực triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua với nhiều nội dung phong phú. Theo đó các cấp Mặt trận chú trọng hướng dẫn các địa phương đăng ký xây dựng các mô hình điểm, lấy khu dân cư làm địa bàn triển khai thực hiện trên các lĩnh vực kinh tế, văn hoá-xã hội và quốc phòng-an ninh.

Hiện nay trong tổng số 286 xã, phường, thị trấn toàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất có 2.076 thôn, tổ dân phố, 2.008 ban Công tác Mặt trận, có gần 6.500 dòng họ; có 88 xứ, 287 họ giáo chiếm gần 7% dân số, theo khảo sát hiện có trên 3.000 loại hình mô hình tự quản khác nhau. Trong những năm qua, thực hiện Cuộc vận động  “Toàn  dân  đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” (trước đó là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”); Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên trong bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất đã tập trung xây dựng Kế hoạch, hướng dẫn các khu dân cư xây dựng các mô hình tự quản với nhiều giải pháp, biện pháp cụ thể như lồng gắn chặt chẽ các chương trình phối hợp vận động toàn dân tham gia phòng chống tội phạm, ma tuý, mại dâm, phòng chống HIV/AIDS, các tệ nạn xã hội; bảo đảm trật tự an toàn giao thông; bảo đảm an ninh biên giới biển; bảo vệ môi trường, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm... với thực hiện nội dung Cuộc vận động, trong đó từng chương trình phối hợp đều tiến hành chỉ đạo điểm, xây dựng mô hình tự quản, nhằm nghiên cứu, xây dựng, phát hiện những mô hình, điển hình tiên tiến, những cách làm hay, những bài học kinh nghiệm từ các điểm chỉ đạo để nhân rộng trong toàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất. Mô hình tự quản tại cộng đồng dân cư là tổ chức tự nguyện của Nhân dân, là nơi “Sát dân, sát việc” nhất trong hệ thống chính trị hiện nay; nhằm phát huy cao nhất quyền làm chủ của Nhân dân; tính tự chủ, tự quản, sáng tạo trong cộng đồng dân cư.

Một số mô hình điểm đã được lựa chọn triển khai và đã mang lại hiệu quả như: mô hình mô hình “Khu dân cư phòng chống tội phạm, ma túy, tệ nạn xã hội”, mô hình “Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường” và 98 Tổ dân cư tự quản tại xã Bình Định (Kiến Xương); thôn Đại Đồng (xã Tân Hòa, Vũ Thư); thôn An Nhân Bình (xã Bắc Hải), thôn Đông Châu (Nam Thịnh, Tiền Hải), mô hình “Khu dân cư tự quản an toàn giao thông” tại xã Đông Hợp, thôn Châu Giang, xã Thăng Long (huyện Đông Hưng), Khu phố 1A (Thị trấn Quỳnh Côi), thôn Bồ Trang 1, xã Quỳnh Hoa (huyện Quỳnh Phụ); thôn Bái Thượng, thôn Thuyền Đỗ (xã Thụy Phúc), thôn Phất Lộc Tây (xã Thái Giang, Thái Thụy); Tổ dân phố 15, 16 (phường Tiền Phong), Tổ dân phố 4B (phường Lê Hồng Phong), tổ dân phố 35, 37 (phường Kỳ Bá, Thành phố Thái Bình), các thôn của xã Hồng An (huyện Hưng Hà)

Trong phong trào toàn dân tham gia phòng chống tội phạm, ma túy, triển khai Dự án 6 do MTTQ phối hợp với Công an bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất xuất hiện nhiều điển hình như: Xã Vũ Đoài (Vũ Thư) đã xây dựng được 05 mô hình tự quản: Họ giáo Đội Trạch xây dựng mô hình họ giáo “Không có ma túy và tệ nạn xã hội”; dòng họ Lương xây dựng “Dòng họ không ma túy và tệ nạn xã hội”; thôn 11 xây dựng khu dân cư “Không có ma túy và tệ nạn xã hội”; Thị trấn Quỳnh Côi (Quỳnh Phụ) xây dựng mô hình “Quản lý, cảm hóa, giáo dục người vi phạm pháp luật tại cộng đồng”, xây dựng “Khu dân cư an toàn lành mạnh không tội phạm, tệ nạn xã hội”. Xã Hồng Minh (Hưng Hà) mô hình quản lý giáo dục trẻ em vi phạm pháp luật và có nguy cơ vi phạm pháp luật; mô hình quản lý giáo dục đối tượng vi phạm pháp luật; họ giáo Chí Thúy, thôn Minh Xuyên (Hồng Minh, Hưng Hà) xây dựng mô hình tự quản về an ninh trật tự không ma túy; mô hình “Dòng họ an toàn, đoàn kết văn hóa” thuộc dòng họ Bùi Đăng, xã Đồng Phú (Đông Hưng); Tổ tự quản an ninh trật tự của thôn Tam Đồng (xã Vũ Lăng, Tiền Hải); mô hình “Tuyến sông Trà Lý an toàn”, “Cụm xã an toàn” trên tuyến sông Trà Lý, Mô hình “Cụm bến thuỷ văn hoá, an toàn” tại khu vực Bến Hiệp (xã Quỳnh Giao, Quỳnh Phụ), Mô hình “Làng chài bình yên” (xã Việt Hùng, xã Hồng Lý, Vũ Thư)…góp phần tích cực vào công tác phòng ngừa xã hội, làm nền tảng cho việc phát triển kinh tế xã hội ở địa phương; mô hình Tổ, Đội tự quản tàu thuyền Khu 9 (Thị trấn Diêm Điền, Thái Thụy),  Đội tự quản tàu thuyền thôn Đồng Tiến ( Thái Đô), xã Nam Phú, huyện Tiền Hải, các mô hình dòng họ như dòng họ Nguyễn Tiến (xã Thụy Thanh), họ Nguyễn Đông (xã Thái Hồng), họ Vũ (xã Thụy Quỳnh), họ Đỗ Văn (xã Thụy Văn, Thái Thụy); họ Bùi Đăng (xã Đồng Phú, Đông Hưng); họ Nguyễn Công, họ Trần Sỹ (xã Bình Nguyên, Kiến Xương); dòng họ Nguyễn Duy (xã An Thanh), dòng họ Lê (xã An Vũ)

Sau nhiều năm kiên trì xây dựng mô hình, nhiều vị chức sắc, chức việc đã vào cuộc tích cực như: Linh Mục Đào Bá Riệp, Linh Mục Nguyễn Văn Huyên,  Linh mục Đỗ Cao Thăng, ... Nhiều mô hình điển hình như: Họ giáo Lạc Đạo, (phường Trần Lãm), Giáo xứ Sa Cát (phường Hoàng Diệu, Thành phố Thái Bình), Họ giáo Vô Ngại (xã Dũng Nghĩa), Giáo xứ Thuận Nghiệp (huyện Vũ Thư), Giáo xứ Phú Giáo (xã Hùng Dũng, Hưng Hà), Giáo xứ Văn Lăng (xã Thượng Hiền, Kiến Xương), Họ giáo Bình Lạng (xã Thụy Xuân, Thái Thụy)... đã được rút kinh nghiệm nhân ra diện rộng. Đến nay đã có 299 Xứ, họ giáo xây dựng được Mô hình“Xứ, họ đạo không tội phạm, ma tuý, và tệ nạn xã hội” hoạt động có hiệu quả; 232 xứ, họ thực hiện tốt công tác an ninh; 244 xứ, họ không phát sinh các tệ nạn xã hội; những vấn đề bức xúc ở trong các xứ, họ đều được tổ chức hòa giải, hạn chế đơn thư khiếu kiện vượt cấp. bên cạnh đó, để duy trì hoạt động của các mô hình MTTQ còn hướng dẫn các mô hình, điển hình tiên tiến không chỉ phát huy vai trò hiệu quả trên lĩnh vực đảm bảo an ninh trật tự thông qua các hoạt động tự quản, các Xứ họ giáo còn động viên bà con giáo dân tổ chức lại sản xuất, phát triển kinh tế, giảm nghèo, vào phường họ giúp nhau không lấy lãi để xây dựng nhà cửa, đầu tư sản xuất kinh doanh mở gia trại trang trại, cho con cái học hành; tự nguyện thành lập quỹ tình nghĩa, quỹ khuyến học… Nhìn chung các mô hình tự quản đã phát huy được tinh thần đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng, góp phần xây dựng nông thôn mới, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo cảnh quan môi trường văn minh, sáng, xanh, sạch, đẹp, duy trì nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Tuy nhiên, qua khảo sát thực tế tại cơ sở của Ủy ban MTTQ bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất tại cơ sở, cho thấy mô hình nhiều nhưng hiệu quả chưa cao, một số mô hình tự quản ở khu dân cư còn hình thức, còn chồng chéo, trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ và các thành viên giữa các tổ tự quản. Điển hình như cùng nội dung bảo vệ môi trường nhưng có nhiều mô hình như: “Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường”, “Tuyến đường đảm bảo vệ sinh môi trường”… Cùng là đảm bảo an ninh trật tự thì có “ Khu dân cư tự quản đảm bảo an ninh trật tự”, “Tiếng kẻng an ninh”… Còn trên lĩnh vực phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo bền vững cũng có quá nhiều các mô hình tương tự. Thậm chí có nơi chưa phân biệt được mô hình tự quản với các phong trào, phần việc, các cuộc vận động khác. Có mô hình chỉ dừng lại ở lễ phát động ra mắt. Như vậy có thể nói dù việc xây dựng, tổ chức các hoạt động tự quản của cộng đồng dân cư là hết sức cần thiết, nhưng vấn đề là làm thế nào để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động các mô hình tự quản, phát huy truyền thống đoàn két, dân chủ, tạo sự đồng thuận xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.

Để khắc phục các “tồn tại” trên đồng thời tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò tự quản trong cộng đồng dân cư, thiết nghĩ cần sớm tổ chức nghiên cứu, đánh giá thực tiễn và tham mưu, đề ra chủ trương, chính sách, xây dựng Đề án với giải pháp cụ thể. Xin được để xuất các phương án như sau:

Phương án 1, thành lập duy nhất một mô hình tự quản tại thôn, khu phố trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất với tên gọi: “Khu dân cư tự quản xây dựng nông thôn mới” cho vùng nông thôn và “Khu dân cư tự quản xây dựng đô thị văn minh” cho vùng đô thị.

Phương án 2, hợp nhất các mô hình theo 3 lĩnh vực: Kinh tế, Văn hóa - Xã hội, Quốc phòng - An ninh. Lĩnh vực kinh tế hợp nhất vào chung một mô hình với tên gọi: “Khu dân cư tự quản giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững”; lĩnh vực xã hội, hợp nhất các mô hình nhằm bảo vệ sức khỏe chung với tên gọi “Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu”; về đời sống văn hóa, tinh thần, hợp nhất các mô hình có tên gọi: “Gia đình kiểu mẫu nông thôn mới” áp dụng cho các xã, “Gia đình kiểu mẫu đô thị văn minh” áp dụng cho phường, thị trấn; lĩnh vực quốc phòng-an ninh, hợp nhất thành một mô hình chung với tên gọi: “Khu dân cư tự quản đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội”.

Phương án 3, thứ nhất, giữ nguyên, phát huy và nhân rộng các mô hình mang tính chất đặc thù của từng địa phương, của từng dân tộc; thứ hai, điều chỉnh tên gọi các mô hình tộc, họ tự quản hiện có thành mô hình: “Tộc họ, dòng họ tự quản thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới”.

Với phương châm “Cùng xây – Cùng quản – Cùng thụ hưởng”, trong thời gian qua, từ kinh nghiệm xây dựng mô hình tự quản tại cộng đồng,  MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên trong bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất đã triển khai, thiết nghĩ cần phải phát huy hơn nữa vai trò làm chủ của nhân dân thông qua các mô hình tổ nhân dân tự quản. Trong đó, trước tiên là phát huy vai trò định hướng, dẫn dắt, gần dân sát dân của MTTQ các cấp, nhất là Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư, đi cùng đó là trách nhiệm lãnh đạo của cấp ủy các cấp và sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền các địa phương.

MTTQ bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất
Các tin khác cùng chủ đề
 
Bản Quyền trang thông tin Thuộc về Ủy ban MTTQ Việt Nam bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình
Địa chỉ: Số 08, phố Quang Trung, phường Trần Hưng Đạo, Tp Thái Bình, bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình
Điện Thoại:(0227).3831680 - (0360).831660 Fax:(0227).3645264 - Email: banbientap.mttqtb@gmail.com
Giấy phép hoạt động số: 75/GP-TTĐT, ngày 30/11/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình