CHÀO MỪNG QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE CỦA ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH THÁI BÌNH
Công tác Văn phòng, Tuyên giáo, TC, TĐKT
Hội nghị trực tuyến tập huấn công tác Mặt trận năm 2018

Ngày cập nhật: 27/02/2018

    Sáng ngày 27/2/2018, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị Tập huấn công tác Mặt trận năm 2018. Dự Hội nghị có các đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam và các Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh, Ngô Sách Thực, Nguyễn Hữu Dũng cùng hơn 2.500 cán bộ Mặt trận các cấp tại 63 điểm cầu trong cả nước. Tại điểm cầu Thái Bình, các đồng chí Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Hoa, Phan văn Thưởng và đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố, cán bộ, chuyên viên Ủy ban MTTQ bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất dự Hội nghị.

Xây đội ngũ cán bộ quyết đoán, quyết tâm, quyết liệt, quyết làm


(Các đồng chí lãnh đạo Ủy ban TW MTTQ Việt Nam chủ trì Hội nghị)

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn khẳng định, đây là Hội nghị hết sức quan trọng sau Hội nghị lần thứ 8 của UBTƯ MTTQ Việt Nam và Hội nghị lần thứ 13 của Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam nhằm tập huấn về công tác chuyên môn cho đội ngũ cán bộ Mặt trận trong năm 2018.


(Đ/c Trần Thanh Mẫn, Ủy viên TW Đảng, Chủ tịch UBTWMTTQ Việt Nam phát biểu khai mạc Hội nghị)

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nêu rõ, Hội nghị sẽ quán triệt, truyền tải những nội dung như quán triệt, định hướng công tác Mặt trận năm 2018 theo Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 UBTƯ MTTQ Việt Nam; Hướng dẫn công tác tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX; Triển khai kế hoạch trọng tâm công tác Dân chủ-Pháp luật 2018; Hướng dẫn hoạt động trọng tâm công tác phong trào năm 2018; Hướng dẫn sơ kết thực hiện kết luận số 01/KL-ĐCT ngày 20/8/2015 của Đoàn Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam trong công tác dân tộc; Quán triệt triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên giáo của MTTQ Việt Nam năm 2018; Hướng dẫn công tác đối ngoại kiều bào năm 2018; Đổi mới nội dung phương thức vận động, tập hợp đoàn kết tôn giáo gắn với việc triển khai Luật tín ngưỡng tôn giáo.

“Tại hội nghị sẽ có những vấn đề mới được đặt ra, mỗi cán bộ Mặt trận tại các điểm cầu cần tập trung nắm chắc các nội dung được truyền đạt, cùng thảo luận để làm rõ những vấn đề đang đặt ra với công tác Mặt trận.”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị.

Theo Chủ tịch Trần Thanh Mẫn, năm 2018 là năm hết sức đặc biệt của công tác Mặt trận - năm cuối cùng để tổng kết sơ kết các đề án, chương trình hành động do Đại hội VIII đề ra và chuẩn bị cho Đại hội MTTQ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX vào năm 2019.

Chính vì vậy, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho biết, trong thời gian tới Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam sẽ tiếp tục quan tâm đến chế độ chính sách, công tác bồi dưỡng, đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ có tâm, có tầm, chủ động, linh hoạt sáng tạo, quyết đoán, quyết tâm, quyết liệt, quyết làm nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam trong tình hình mới.

Chuẩn bị các điều kiện tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp


(Đ/c Hầu A Lềnh, Ủy viên TW Đảng, Phó Chủ tịch Tổng Thư ký Ủy ban TW MTTQ Việt Nam phát biểu tại Hội nghị)

Định hướng về công tác Mặt trận năm 2018, Phó Chủ tịch – Tổng thư ký Hầu A Lềnh cho biết, năm 2018 là năm thứ ba triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XII của Đảng và là năm cuối tập trung thực hiện Nghị quyết Đại hội VIII của MTTQ Việt Nam để chuẩn bị các điều kiện tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX. Đồng thời, Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Từ định hướng trọng tâm trên, Phó Chủ tịch – Tổng thư ký Hầu A Lềnh đề nghị, MTTQ các cấp cần triển khai hiệu quả các chương trình hành động, các cuộc vận động do Mặt trận phát động, trọng tâm là thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thi văn minh”  theo Chỉ thị số 10 của Ban Bí thư và Nghị quyết liên tịch số 88 giữa Chính phủ và Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam về phối hợp giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh để góp phần đổi mới bộ mặt kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân.

Phó Chủ tịch – Tổng thư ký Hầu A Lềnh cũng cho rằng MTTQ các cấp cần phát huy dân chủ, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân, giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, cụ thể hóa và triển khai hiệu quả chương trình hành động của MTTQ Việt Nam thực hiện phòng chống tham nhũng, lãng phí…

Bên cạnh đó Phó Chủ tịch Hầu A Lềnh cũng đề nghị các địa phương quan tâm kiện toàn bộ máy theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) để xây dựng bộ máy hiệu lực, hiệu quả; quan tâm công tác đào tạo bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Mặt trận có tâm huyết trình độ để thực hiện các nhiệm vụ MTTQ Việt Nam trong giai đoạn mới; Chuẩn bị các điều kiện tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ IX vào năm 2019.


(Đ/c Bùi Thị Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam phát biểu tại Hội nghị)

Hướng dẫn công tác tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX nhiệm kỳ 2019-2024, Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh đề nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp cần tham mưu để Thường vụ cấp ủy cùng cấp có văn bản lãnh đạo Đại hội, xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội, chuẩn bị nội dung của Đại hội và công tác nhân sự Ủy viên Ủy ban, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ mới của cấp mình theo tinh thần Chỉ thị số 17 của Ban Bí thư và Thông tri Hướng dẫn của Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Theo đó, Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp (kể cả Đại hội điểm MTTQ Việt Nam cấp xã sẽ diễn ra vào quý IV năm 2018) thống nhất nhiệm kỳ Đại hội là 2019-2024.

Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh cho biết, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp cần chọn và chỉ đạo điểm Đại hội MTTQ Việt Nam để rút kinh nghiệm. Bên cạnh đó Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp phối hợp với các tổ chức thành viên, các ban ngành, cơ quan, đơn vị tổ chức các hoạt động tuyên truyền trước trong và sau đại hội, phát động phong trào thi đua chào mừng đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc của MTTQ Việt Nam lần thứ IX.

Tạo bước chuyển biến rõ nét trong giám sát, phản biện xã hội


(Đ/c Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam phát biểu các nội dung tại Hội nghị)

Về trọng tâm công tác Mặt trận tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực khẳng định chủ đề công tác năm 2018 là tạo bước chuyển biến rõ nét trong giám sát, phản biện xã hội.

Ở Trung ương cần tập trung phối hợp với các bộ, ngành để tiến hành sơ kết 5 năm Quyết định 217-QĐ/TW, Quyết định 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị; Đề xuất các hình thức, biện pháp giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt, cán bộ, đảng viên.

Căn cứ kế hoạch đề ra trong năm 2018, các địa phương chủ động tiến hành triển khai các hoạt động giám sát như phối hợp thực hiện chương trình giám sát việc xác định chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước;  giám sát việc thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong lĩnh vực thuế, hải quan; triển khai chương trình giám sát và nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở, lựa chọn giám sát từ 1 đến 2 vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài ở địa phương..

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực cũng cho biết, thực hiện chương trình hành động của MTTQ Việt Nam thực hiện công tác phòng chống tham nhũng lãng phí giai đoạn 2018-2020, MTTQ Việt Nam sẽ tiếp nhận phản ánh kiến nghị của người dân về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tự diễn biến, tự chuyển hóa và xây dựng quy trình tiếp nhận, xử lý thông tin về tham nhũng, lãng phí.


(Đ/c Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam phát biểu tại Hội nghị)

Cũng tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng đã trình bày về Hướng dẫn sơ kết thực hiện kết luận số 01/KL-ĐCT ngày 20/8/2015 của Đoàn Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam trong công tác dân tộc. Theo đó, MTTQ Việt Nam các cấp cần đánh giá công tác triển khai, chỉ đạo tổ chức thực hiện Kết luận số 01 của Mặt trận trong 3 năm qua và đánh giá kết quả đạt được, những đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động theo 5 nhiệm vụ và giải pháp của Kết luận số 01. Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Trưởng ban Tuyên giáo UBTW MTTQ Việt Nam trình bày Quán triệt triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên giáo của MTTQ Việt Nam năm 2018…

Đ/c Lương Thế Lộc - MTTQ bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất
Các tin khác cùng chủ đề
 
Bản Quyền trang thông tin Thuộc về Ủy ban MTTQ Việt Nam bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình
Địa chỉ: Số 08, phố Quang Trung, phường Trần Hưng Đạo, Tp Thái Bình, bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình
Điện Thoại:(0227).3831680 - (0360).831660 Fax:(0227).3645264 - Email: banbientap.mttqtb@gmail.com
Giấy phép hoạt động số: 75/GP-TTĐT, ngày 30/11/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình