CHÀO MỪNG QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE CỦA ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH THÁI BÌNH
Công tác Văn phòng, Tuyên giáo, TC, TĐKT
ĐẠI HỘI ĐẢI BIỂU MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH THÁI BÌNH THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

Ngày cập nhật: 26/07/2019

    Sáng ngày 24/7, tại Trung tâm hội nghị bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất diễn ra phiên thứ hai Đại hội đại biểu MTTQ bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Dự Đại hội có các đồng chí: Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất; Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND, UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, đại biểu Quốc hội bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất; nguyên lãnh đạo bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất qua các thời kỳ; Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng…; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam một số bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất bạn, Hội đồng hương Thái Bình tại bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, thành phố; lãnh đạo các sở, ngành, huyện, thành phố và 257 đại biểu chính thức đại diện cho các tầng lớp nhân dân trong bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

Trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên đã nỗ lực thực hiện vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân hăng hái thi đua, tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Thông qua các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, nhân dân đã hiến kế, góp công, góp của xây dựng nông thôn mới ở các địa phương. 

Đến nay, toàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất có 263/263 xã và 5/7 huyện cơ bản hoàn thành các tiêu chí quốc gia về nông thôn mới. MTTQ các cấp đã vận động được trên 76,8 tỷ đồng vào quỹ “Vì người nghèo”, trên 500 tỷ đồng thông qua các chương trình an sinh xã hội, hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 866 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, xây dựng hàng chục công trình phúc lợi và giúp đỡ trên 10.000 lượt người nghèo tư liệu sản xuất, khám chữa bệnh, hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó học giỏi, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất năm 2018 xuống còn 3,35%. Năm 2018, có 88,5% khu dân cư, 89,2% số hộ gia đình đạt danh hiệu “văn hóa”; 60 - 70% xứ họ đạo, chùa cảnh đạt danh hiệu “4 gương mẫu”. 

5 năm qua, MTTQ các cấp đã chủ trì hoặc phối hợp triển khai trên 4.800 cuộc giám sát góp phần làm minh bạch việc quản lý vốn, tài sản nhà nước và các công trình, dự án, phòng chống tiêu cực... Hòa giải thành công 85% vụ việc mâu thuẫn nội bộ trong nhân dân.

Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp các ý kiến để tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động để xây dựng MTTQ vững mạnh. Đại hội đã thảo luận, thống nhất các mục tiêu, nội dung và giải pháp cụ thể hóa chương trình hành động của MTTQ Việt Nam bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024. 

Theo đó, mục tiêu chủ yếu của MTTQ các cấp trong nhiệm kỳ tới là: Hàng năm, 100% ủy ban MTTQ các cấp triển khai có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; 90% gia đình và khu dân cư trở lên đạt danh hiệu “văn hóa”. Quỹ “Vì người nghèo” 3 cấp hàng năm đạt từ 10 tỷ đồng trở lên, hỗ trợ 1.000 hộ xây dựng, sửa chữa nhà đại đoàn kết, 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ, giúp đỡ. 100%  khu dân cư tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Hàng năm, ủy ban MTTQ cấp bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, cấp huyện mỗi đơn vị tổ chức ít nhất 2 cuộc giám sát chuyên đề, 1 cuộc phản biện xã hội. 100% cán bộ mặt trận từ bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất đến cơ sở và trưởng ban công tác mặt trận khu dân cư được bồi dưỡng về nghiệp vụ công tác mặt trận. 

Đại hội đã thống nhất 5 chương trình hành động của nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm: Tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; vận động nhân dân thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh địa phương; phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, giám sát và phản biện xã hội, phòng chống tham nhũng, lãng phí thực hành tiết kiệm; tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân; tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất tặng bức trướng mang dòng chữ “Đoàn kết, dân chủ, đồng thuận, đổi mới, phát triển” cho Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, các đồng chí: Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất chúc mừng các vị được Đại hội phiên thứ nhất hiệp thương dân chủ cử tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, đảm nhiệm các chức vụ chủ chốt của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất khóa XVIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024; mong các đồng chí tiếp tục phát huy tinh thần, trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ, xứng đáng với niềm tin của nhân dân. Các đồng chí ghi nhận, đánh giá cao những kết quả MTTQ các cấp đạt được trong nhiệm kỳ qua, đóng góp vào thành tích chung của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nói chung, sự phát triển kinh tế - xã hội của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất nói riêng. 

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của MTTQ các cấp, các đồng chí đề nghị MTTQ các cấp trong bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất phát huy tốt hơn nữa vai trò, vị trí là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân; bám sát chủ trương, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất lần thứ XIX và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, Ban Thường vụ Tỉnh ủy mới ban hành. 

Chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng sâu sát với dân, hướng về cơ sở, thiết thực và hiệu quả, tránh hình thức, phô trương và hành chính hóa. Tiếp tục làm tốt công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, củng cố hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh. Thực hiện tốt hơn nữa chức năng giám sát và phản biện xã hội theo quy chế, quy định của Đảng, Nhà nước. Tập trung xây dựng, củng cố tổ chức MTTQ các cấp vững mạnh, trọng tâm là thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Chú trọng củng cố, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt, cán bộ chuyên trách làm công tác mặt trận các cấp có đủ phẩm chất, trình độ, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 

MTTQ bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất
Các tin khác cùng chủ đề
 
Bản Quyền trang thông tin Thuộc về Ủy ban MTTQ Việt Nam bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình
Địa chỉ: Số 08, phố Quang Trung, phường Trần Hưng Đạo, Tp Thái Bình, bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình
Điện Thoại:(0227).3831680 - (0360).831660 Fax:(0227).3645264 - Email: banbientap.mttqtb@gmail.com
Giấy phép hoạt động số: 75/GP-TTĐT, ngày 30/11/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình