LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Sở Y Tế Thái Bình
Địa chỉ: Số 239 - Hai Bà Trưng - Thành phố Thái Bình; SĐT: 0227 3.831.392
Thiết kế: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông - Email: icttb@www.knparagon.com