Thứ Tư,
06/05/2020
Sáng Hội nghị cán bộ chủ chốt (Từ 9h) Tỉnh ủy Tỉnh ủy Đ/c Hải
Thứ 2,
04/05/2020
Sáng Đại hội Chi bộ Sở Ngoại vụ (từ 8h00') Phòng họp SNgV Đ/c Hải Các LĐ Sở VP
Thứ 2,
04/05/2020
Chiều Họp Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 (từ 14h00') P.2.4 Ban Chỉ đạo Đ/c Hải
Thứ 4,
06/05/2020
Sáng Hội nghị cán bộ chủ chốt (Từ 9h) Tỉnh ủy Tỉnh ủy Đ/c Hải
Thứ 7,
09/05/2020
Sáng - Đ/c Tháng trực cơ quan (cả ngày) Trụ sở cq
Chủ nhật,
10/05/2020
Sáng - Đ/c Dung trực cơ quan (cả ngày) Trụ sở cq
Bản quyền thuộc về