A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Huyện Kiến Xương: 28/35 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Đến hết tháng 8/2018, huyện Kiến Xương có 28/35 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), đạt tỷ lệ 80%.

Đường giao thông khu vực Trung tâm xã Xũ Thắng - huyện Kiến Xương

7 xã chưa đạt chuẩn NTM bao gồm Hoà Bình và Minh Tân, Trà Giang, Quyết Tiến, An Bồi, Minh Hưng, An Bình. Trong đó xã Minh Tân đã đạt 19/19 tiêu chí nhưng do nợ đọng xây dựng cơ bản nên chưa được công nhận. Các xã còn lại cơ bản chưa hoàn thiện các tiêu chí xây dựng NTM. Năm 2018 có 4 xã gồm An Bình, An Bồi, Minh Tân, Hòa Bình, đăng ký đạt chuẩn NTM. Năm 2019 có 3 xã phấn đấu đạt chuẩn NTM gồm Trà Giang,  Minh Hưng, Quyết Tiến.

Việc triển khai thực hiện 9 tiêu chí trong xây dựng NTM của huyện được triển khai tích cực. Đến nay, toàn huyện đã đạt 5 tiêu chí bao gồm tiêu chí số 3 về Thuỷ lợi; tiêu chí số 6 về sản xuất; tiêu chí số 4 về Điện; tiêu chí số 8 về an ninh trật tự xã hội và tiêu chí số 9 về chỉ đạo xây dựng NTM.

Hiện nay, huyện đang tập trung hoàn thiện các tiêu chí bao gồm tiêu chí về Y tế văn hoá giáo dục và tiêu chí về môi trường, Quy hoạch; Giao thông.

Để phấn đấu trở thành huyện NTM trước năm 2020 theo đúng lộ trình, trong thời gian tới, huyện Kiến Xương tiếp tục chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, bảo đảm thực chất, bền vững, gắn với cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp, đổi mới phương thức sản xuất theo hướng hàng hóa, nâng cao thu nhập và đời sống người dân. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng tới các tầng lớp nhân dân.

Đối với các xã đã đạt chuẩn phải giữ vững, duy trì và hoàn thiện các tiêu chí đã đạt được đảm bảo tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới. Đối với các xã đăng ký về đích xây dựng NTM trong năm 2018 tiếp tục rà soát các tiêu chí đối với những xã chưa đạt, phân nhóm các tiêu chí để thực hiện đồng thời chỉnh sửa lại cho phù hợp với điều kiện thực tiễn và điều kiện cụ thể của địa phương. Các xã chưa đăng ký về đích tiếp tục rà soát, xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện từng tiêu chí, lựa chọn các tiêu chí cần ít kinh phí để tập trung hoàn thành trước. Tiếp tục huy động nguồn lực, trong đó chú ý tới nguồn lực của người dân, con em xa quê để giúp cho các xã về đích NTM.

 

 


Nguồn: www.knparagon.com
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết