A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Đẩy mạnh tiến độ đấu nối cấp nước sạch nông thôn

Đây là ý kiến kết luận của đồng chí Phạm Văn Ca - Phó Chủ tịch Thường trực UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất - Trưởng Ban Chỉ đạo về triển khai thực hiện dự án đầu tư các công trình cấp nước sạch nông thôn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình tại cuộc họp ngày 02/6/2017.

Công nhân nhà máy nước sạch Công ty TNHH Tấn Phát vận hành trạm bơm nước.

Sau khi nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Xây dựng báo cáo, ý kiến thảo luận của các thành viên tham gia dự họp; đồng chí Phạm Văn Ca, Phó Chủ tịch Thường trực UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, Trưởng Ban chỉ đạo kết luận và chỉ đạo như sau:

Về đẩy mạnh tiến độ đấu nối cấp nước sạch nông thôn: Giao Ban Chỉ đạo cấp huyện phải xây dựng kế hoạch đấu nối cấp nước sạch nông thôn của huyện và của xã trong phạm vi của từng dự án cấp nước sạch nông thôn theo quy hoạch được phê duyệt, thời gian thực hiện trong tháng 6/2017; trong đó nêu rõ mục tiêu đến hết năm 2017 phải đạt tối thiểu từ 60% số hộ đấu nối trở lên, nếu không đạt 60% số hộ đấu nối thì người đứng đầu địa phương đó phải chịu trách nhiệm trước UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất và đề nghị chưa xem xét đánh giá thi đua của cấp huyện, xã; không xét xã đó đạt chuẩn nông thôn mới và không xem xét giải quyết đề nghị hỗ trợ xây dựng nông thôn mới; chủ động triển khai kế hoạch vận động nhân dân đấu nối sử dụng nước sạch.

Về công tác tuyên truyền sử dụng nước sạch: Giao Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền nước sạch nông thôn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất chủ trì, phối hợp với thành viên trong Tiểu ban Tuyên truyền điều chỉnh lại kế hoạch tuyên truyền theo hướng tổ chức thực hiện tuyên truyền có chiều sâu, tuyên truyền qua các hệ thống chính trị tại các địa phương và tích cực thông tin rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng tại các địa phương để chia sẻ, hợp tác, đồng hành với các doanh nghiệp cấp nước sạch, trong đó nêu rõ các kết quả đạt được, các mặt tốt, những hạn chế yếu kém của các dự án, công trình cấp nước sạch được nhân dân đánh giá cao về chất lượng phục vụ, chất lượng nước sạch đang sử dụng tại từng địa phương, cụ thể phải so sánh, đánh giá về chất lượng của từng loại nước (nước giếng khoan, nước giếng khơi, nước mưa, nước sạch do các dự án, nhà máy cung cấp) thông qua các chỉ tiêu đo kiểm theo quy chuẩn hiện hành; Tổ chức buổi họp báo theo chuyên đề nước sạch nông thôn trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, thời gian tổ chức dự kiến thực hiện vào tuần thứ 4 của tháng 6/2017; Các Trưởng Tiểu ban Quản lý chất lượng, cơ chế chính sách chuẩn bị nội dung trả lời các câu hỏi của các nhà báo, người dân về chương trình nước sạch nông thôn của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất để nhân dân biết, thấy rõ về lợi ích trong việc sử dụng nước sạch, đẩy mạnh đấu nối sử dụng nước sạch khu vực nông thôn.

Về quản lý chất lượng nước sạch: Giao Tiểu ban Quản lý chất lượng nước sạch bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất thống nhất và hướng dẫn các doanh nghiệp về quy chuẩn, tiêu chuẩn và quy trình xét nghiệm nước sạch sinh hoạt, trong đó nêu rõ trách nhiệm của doanh nghiệp cấp nước sạch, cơ quan quản lý nhà nước trong quá trình thực hiện xét nghiệm, kiểm định chất lượng nước của các dự án cấp nước sạch; thời gian hoàn thành trong tháng 06/2017. Tiểu ban Quản lý chất lượng nước sạch bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất tổ chức kiểm tra các nguồn cấp nước đầu vào của các dự án, công trình cấp nước sạch; đề xuất xử lý ngay các đơn vị, cá nhân có hoạt động xả thải ở khu vực đầu nguồn cấp nước theo phản ánh, kiến nghị của các doanh nghiệp cấp nước, người dân tại các địa phương...

Các doanh nghiệp cấp nước sạch có trách nhiệm chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền cấp huyện, xã, địa phương và Ban Chỉ đạo cấp huyện để tổ chức đấu nối cấp nước đến từng hộ dân trong phạm vi dự án được phê duyệt; trường hợp dự án có điều kiện thuận lợi để thực hiện đấu nối mà doanh nghiệp thực hiện chậm trễ, không cấp nước kịp thời cho các hộ dân trong phạm vi dự án, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân, tỷ lệ đấu nối thấp dưới 60% thì chưa xem xét giải quyết đề nghị hỗ trợ đầu tư cho doanh nghiệp.

 Các thành viên Ban Chỉ đạo được giao nhiệm vụ theo dõi các dự án cấp nước sạch trên địa bàn được phân công chủ động phối hợp với chính quyền địa phương có dự án tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, công tác đấu nối, công tác bảo vệ hệ thống các đường ống cấp nước tại xã, đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương. Khi phát hiện có đối tượng phá hoại chủ động báo cáo đề xuất biện pháp ngăn chặn, xử lý theo quy định của pháp luật.

 

 


Tập tin đính kèm
Tác giả: Nguyễn Hùng
Nguồn: www.knparagon.com
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết