phụ nữ thái bình tự tin - tự trọng - trung hậu - đảm đang                     đoàn kết - đổi mới - bình đẳng - phát triển
Giới thiệu
MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU PHONG TRÀO PHỤ NỮ VÀ CÔNG TÁC HỘI NHIỆM KỲ 2016-2021 CỦA HỘI LHPN TỈNH THÁI BÌNH

Ngày cập nhật: 29/12/2016

   

MỤC TIÊU TỔNG QUÁT

Đoàn kết, phát huy truyền thống, tiềm năng và sức sáng tạo; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của phụ nữ; xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; phấn đấu vì mục tiêu bình đẳng giới, vì sự phát triển của phụ nữ, góp phần xây dựng Thái Bình giàu đẹp, văn minh.

            CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

            1. 95% trở lên hội viên, phụ nữ được phổ biến, học tập chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; giáo dục truyền thống, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao kiến thức mọi mặt.

            2. Hằng năm, mỗi hội phụ nữ cơ sở phát hiện, xây dựng, biểu dương, tuyên truyền, nhân rộng ít nhất 03 mô hình/cách làm hoặc cá nhân tiêu biểu trong thực hiện các phong trào thi đua, hoạt động Hội và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; toàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất có ít nhất 70 tin, bài về hoạt động Hội, phong trào phụ nữ, điển hình, mô hình được đăng tải trên cổng thông tin điện tử, báo của TW và địa phương.

            3. Hằng năm, mỗi chi hội giúp thêm được 1-2 hộ gia đình đạt Gia đình 5 không 3 sạch; mỗi cơ sở Hội đăng ký với cấp ủy, chính quyền ít nhất 01 công trình/phần việc thiết thực, phù hợp góp phần tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

            4. Hằng năm, các cấp Hội tổ chức đào tạo nghề cho 1.200 lao động nữ; mỗi Hội Phụ nữ huyện, thành phố giúp ít nhất 10 phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh; mỗi Hội Phụ nữ cơ sở giúp được ít nhất 02 phụ nữ thoát nghèo.

            5. 75% hộ gia đình có con từ 0-16 tuổi, trong đó có bà mẹ và thành viên khác trong gia đình được cung cấp kiến thức, kỹ năng nuôi, dạy con, cháu theo các giai đoạn phát triển của trẻ.

            6. Hội LHPN xã, phường, thị trấn, huyện, thành phố có tỷ lệ thu hút hội viên dưới 82% phấn đấu mỗi năm tăng tỷ lệ hội viên thêm 0,5-2%, đến cuối nhiệm kỳ tỷ lệ thu hút hội viên bình quân của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất là 83% trở lên

            7. 100% cán bộ Hội cấp bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, huyện đạt chuẩn chức danh theo quy định; 90% trở lên Chủ tịch Hội LHPN cấp cơ sở đạt chuẩn chức danh về trình độ chuyên môn và lý luận chính trị theo quy định. 100% cán bộ Hội được bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội.

            8. Đến cuối nhiệm kỳ có 86% trở lên cơ sở xếp loại vững mạnh, trong đó có 30% trở lên đạt vững mạnh tiêu biểu, không có cơ sở Hội xếp loại trung bình và yếu.

            9. Đến cuối nhiệm kỳ, Hội LHPN bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất tham mưu, đề xuất được ít nhất 02 chính sách/chương trình đề án liên quan đến phụ nữ. hằng năm, các cấp Hội giám sát ít nhất 01 chính sách, luật pháp; đóng góp ý kiến, phản biện xã hội ít nhất 01 văn bản dự thảo có liên quan. Hằng năm, mỗi cơ sở Hội phát hiện, bồi dưỡng, giói thiệu với Đảng ít nhất 02 phụ nữ ưu tú để Đảng bồi dưỡng, kết nạp.

            PHONG TRÀO THI ĐUA: Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc

            CÁC CUỘC VẬN ĐỘNG:                           

            1. Cuộc vận động Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch

            2. Cuộc vận động Rèn luyện các phẩm chất đạo đức Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang.

             KHÂU ĐỘT PHÁ: Hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững

            - Tuyên truyền, giáo dục cho phụ nữ các kiến thức, kỹ năng về xây dựng gia đình.

            - Xây dựng, duy trì, nhân rộng các mô hình về xây dựng gia đình.

            - Phối hợp với các ngành liên quan tổ chức thực hiện các hoạt động hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc.

             NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

         1. Nhiệm vụ 1: Tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc.

         2. Nhiệm vụ 2:  Vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường.

         3. Nhiệm vụ 3: Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thực hiện giám sát, phản biện xã hội.

            NHÓM GIẢI PHÁP

            1. Đổi mới công tác tuyên truyền, vận động phụ nữ

            2. Nghiên cứu và tổng kết thực tiễn phục vụ công tác Hội

            3. Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng cán bộ Hội các cấp

            4. Cải tiến công tác chỉ đạo, điều hành và quản lý trong hệ thống Hội

          5. Phát huy vai trò của hội viên, phụ nữ; mở rộng các hoạt động phối hợp và tăng cường khai thác nguồn lực xã hội.

 

Hội LHPN bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình
 
Phụ nữ Thái Bình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
  • Nguyễn Thị Mận xã Vũ Vân - Vũ Thư được phong tặng Anh hùng Lao động khi vừa tròn 20 tuổi, chị đã có nhiều sáng kiến cải kiến kỹ thuật vận chuyển đất bằng xe cút kít, cầu lao... đưa năng suất lao động vượt từ 300 - 450%.
  • Nguyễn Thị Chiên (sinh 1930), quê ở Tán Thuật, Kiến Xương, nữ anh hùng đầu tiên của quân đội Nhân dân Việt Nam.Trong kháng chiến chống Pháp, chị đã chỉ huy đội nữ du kích Tán Thuật, chị tay không bắt giặc trên đường 39.
  • Nguyễn Thị Lộ (thế kỷ XV) quê ở làng Hải Hồ (Tân Lễ, Hưng Hà) người phụ nữ nhân từ, tài sắc, cùng chồng là Nguyễn Trãi giúp vua Lê Thái Tông trị vì đất nước, truyền dạy nghi thức triều đình.
  • Trần Thị Dung (?-1259) quê làng Phù Ngự (nay thuộc Liên Hiệp - Hưng Hà), người phụ nữ tài sắc vẹn toàn đã cùng với Thái sư Trần Thủ Độ tạo ra sự chuyển giao quyền lực từ triều đình nhà Lý suy tàn sang vương triều nhà Trần cường thịnh.
  • Từ năm 40 đầu công nguyên, nữ tướng Vũ Thị Thục đã chọn vùng đất Tiên La (Đoan Hùng - Hưng Hà) Thái Bình để dấy binh khởi nghĩa dưới cờ Hai Bà Trưng đánh đuổi quân Đông Hán được phong hàm "Đông Nhung đại tướng quân".
Phim tài liệu: Thái Bình 130 năm trong n...
  • LIÊN KẾT WEBSITE