phụ nữ thái bình tự tin - tự trọng - trung hậu - đảm đang                     đoàn kết - đổi mới - bình đẳng - phát triển
Bình Đẳng Giới
Bình đẳng giới và trao quyền cho tất cả phụ nữ, trẻ em gái

Ngày cập nhật: 17/07/2019

    Trong 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc có một mục tiêu riêng về bình đẳng giới – mục tiêu 5: Đạt được bình đẳng giới và trao quyền cho tất cả phụ nữ và trẻ em gái. Ngoài ra, các vấn đề về giới cũng được đặt ra trong tất cả các mục tiêu khác. Đề đạt được mục tiêu 5, Liên Hợp Quốc đã đưa ra các chỉ tiêu cụ thể gồm:

1.  Chấm dứt mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ và trẻ em gái ở mọi nơi;

2. Xóa bỏ mọi hình thức bạo lực đối với tất cả phụ nữ và trẻ em gái trong lĩnh vực công và tư nhân, bao gồm buôn bán người, bạo lực tình dục và các hình thức bóc lột khác;

3. Xóa bỏ các tập tục có hại như tảo hôn, cưỡng hôn và cắt bỏ bộ phận sinh dục nữ;

4. Công nhận việc chăm sóc và việc nhà không được trả công thông qua việc cung cấp các dịch vụ, cơ sở hạ tầng công cộng, chính sách bảo trợ xã hội và khuyến khích chia sẻ trách nhiệm trong gia đình phù hợp với điều kiện, văn hóa từng quốc gia;

5. Đảm bảo phụ nữ tham gia đầy đủ, hiệu quả và có được các cơ hội bình đẳng để nắm giữ các vị trí lãnh đạo ở tất cả các cấp ra quyết định về chính trị, kinh tế và trong cuộc sống.

6. Bảo đảm tiếp cận phổ quát với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và quyền tình dục và sinh sản, phù hợp với Chương trình hành động của Hội nghị quốc tế dân số và phát triển và Cương lĩnh hành động Bắc Kinh cũng như tài liệu từ các hội thảo rà soát.

7. Tiến hành cải tổ để trao quyền bình đẳng cho phụ nữ đối với các nguồn lực kinh tế, cũng như sở hữu, quản lý đất đai và các loại tài sản khác, dịch vụ tài chính, thừa kế và các nguồn lực theo luật pháp quốc gia.

8. Tăng cường việc sử dụng công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin, để đảm bảo trao quyền cho phụ nữ;

  9. Thông qua và thực hiện các chính sách thuận lợi và pháp luật thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái ở tất cả các cấp.

 
Phụ nữ Thái Bình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
  • Nguyễn Thị Mận xã Vũ Vân - Vũ Thư được phong tặng Anh hùng Lao động khi vừa tròn 20 tuổi, chị đã có nhiều sáng kiến cải kiến kỹ thuật vận chuyển đất bằng xe cút kít, cầu lao... đưa năng suất lao động vượt từ 300 - 450%.
  • Nguyễn Thị Chiên (sinh 1930), quê ở Tán Thuật, Kiến Xương, nữ anh hùng đầu tiên của quân đội Nhân dân Việt Nam.Trong kháng chiến chống Pháp, chị đã chỉ huy đội nữ du kích Tán Thuật, chị tay không bắt giặc trên đường 39.
  • Nguyễn Thị Lộ (thế kỷ XV) quê ở làng Hải Hồ (Tân Lễ, Hưng Hà) người phụ nữ nhân từ, tài sắc, cùng chồng là Nguyễn Trãi giúp vua Lê Thái Tông trị vì đất nước, truyền dạy nghi thức triều đình.
  • Trần Thị Dung (?-1259) quê làng Phù Ngự (nay thuộc Liên Hiệp - Hưng Hà), người phụ nữ tài sắc vẹn toàn đã cùng với Thái sư Trần Thủ Độ tạo ra sự chuyển giao quyền lực từ triều đình nhà Lý suy tàn sang vương triều nhà Trần cường thịnh.
  • Từ năm 40 đầu công nguyên, nữ tướng Vũ Thị Thục đã chọn vùng đất Tiên La (Đoan Hùng - Hưng Hà) Thái Bình để dấy binh khởi nghĩa dưới cờ Hai Bà Trưng đánh đuổi quân Đông Hán được phong hàm "Đông Nhung đại tướng quân".
Phim tài liệu: Thái Bình 130 năm trong n...
  • LIÊN KẾT WEBSITE