mic
Thông tin chi tiết:
Vũ Hồng Hà
Trưởng phòng Nội vụ huyện Vũ Hồng Hà
Giới tính Nam
Mạng xã hội
Bản đồ hành chính

Vị trí địa lý

Diện tích: 209,6 Km2

Dân số: 245.188 người

Bình chọn
Thời tiết các vùng
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2.770
Hôm qua : 2.862