mic
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

BÁO CÁO Công tác Tài nguyên và Môi trường Quý I,nhiệm vụ công tác Quý II năm 2019.

BÁO CÁO Công tác Tài nguyên và Môi trường Quý I,nhiệm vụ công tác Quý II năm 2019.

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC:  
1. Lĩnh vực đất đai:
1.1. Công tác lập QHSDĐ, KHSDĐ cấp huyện.
- Công tác lập kế hoạch sử dụng đất năm 2019: Sau khi có nghị quyết của Hội đồng nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất phê duyệt danh mục thu hồi đất, danh mục sử dụng đất trồng lúa năm 2019, phòng đã tham mưu cho UBND huyện hoàn chỉnh hồ sơ lập KH 2019 trình Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định và được UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất phê duyệt tại quyết định số 584/QĐ-UBND ngày 25/02/2019, đảm bảo thời gian quy định.
1.2. Công tác thu hồi đất, GPMB:
Thẩm định 04 hồ sơ GPMB của các quy hoạch, dự án và trình UBND huyện ban hành: 14 quyết định thu hồi đất với tổng diện tích GPMB là 0,015 ha và 04 quyết định phê duyệt PA BTHT&TĐC với tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ là 5,61 tỷ đồng gồm Đường ĐH.75 qua các xã Quỳnh Hồng, An Hiệp và ĐH.74 xã Quỳnh Hưng
1.3. Công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất:
    - UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất đã ban hành 02 quyết định cho các tổ chức thuê đất với diện tích thuê 0,68 ha tại các xã An Quý và An Tràng.
    - Trong tháng 8 năm 2018: UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất đã ban hành 03 quyết định cho phép các xã sử dụng đất để thực hiện quy hoạch dân cư tại các xã: Quỳnh Xá, Quỳnh Minh và Quỳnh Nguyên. Tổng diện tích quy hoạch là 6.817,8 m2 trong đó diện tích quy hoạch đất ở là 4.500,3 m2 với 37 lô đất. Hiện tại phòng đang hướng dẫn hồ sơ thực hiện quy hoạch các công trình công cộng và quy hoạch dân cư tại các xã: Quỳnh Nguyên, An Đồng, Quỳnh Bảo, An Cầu, Quỳnh Giao, Thị trấn An Bài, An Lễ, Quỳnh Hồng, An Tràng, Thị trấn Quỳnh Côi, Quỳnh Khê …    
    - Phối hợp với UBND các xã: Quỳnh Giao, An Khê giao đất cho các tổ chức sử dụng đất theo quyết định của UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.
    1.3. Công tác thẩm định GCN quyền sử dụng đất và tài sản trên đất.
    Thẩm định hồ sơ cấp GCNQSD đất, QSH tài sản trên đất do Chi nhánh Văn phòng ĐKQSD đất huyện lập và trình UBND huyện ký 356 GCN theo thẩm quyền, diện tích cấp GCN 119.488,4 m2. 
- Tham mưu công văn đôn đốc xử lý tồn đọng GCN gửi các xã, thị trấn, các ngành liên quan; tham mưu cho UBND huyện ban hành quyết định thu hồi GCN của bà Làn, thị trấn An Bài.
1.4. Công tác định giá đất:
- Tham gia cùng đoàn công tác xác định giá đất để điều chỉnh giá đất cụ thể để đấu giá quyền sử dụng đất tại Quỳnh Hội; Quỳnh Hoa, Quỳnh Giao, Quỳnh Bảo.
- Tham gia họp điều chỉnh giá đất cụ thể làm giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất tại các xã: An Mỹ, Quỳnh Hội, Quỳnh Hoa đến thời điểm hiện tại UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất đã ban hành các quyết định điều chỉnh giá đất của các xã trên.
1.5. Về kết quả đấu giá quyền sử dụng đất: Trung tâm Phát triển quỹ đất gửi báo cáo trực tiếp cho UBND huyện không báo cáo với phòng TNMT.
    1.6. Công tác thống kê đất đai năm 2018: 
Tham mưu cho UBND huyện ban hành công văn chỉ đạo, hướng dẫn các xã, thị trấn thực hiện thống kê đất đai năm 2018; đôc đốc các xã, thị trấn thực hiện thống kê đất đai; kiểm tra, nghiệm thu kết quả thống kê đất đai của cấp xã; tổng hợp số liệu thống kê đất đai cấp huyện chuyển Sở TNMT thẩm định và báo cáo kết quả với UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất. Theo kết quả thống kê đất đai tính đến 31/12/2018, tổng diện tích tự nhiên toàn huyện là 20.988,5 ha trong đó đất nông nghiệp 14.662,9 ha, chiếm 69,82 % diện tích toàn huyện; đất phi nông nghiệp 6.295,5 ha (chiếm tỷ lệ 30,0%); đất chưa sử dụng 40,1 (chiếm tỷ lệ 0,18%).
2. Lĩnh vực môi trường - Tài nguyên nước khoáng sản: 
- Tham gia cùng đoàn kiểm tra của huyện kiểm tra, rà soát các tiêu chí xây dựng nông thôn mới của các xã chưa được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; 
- Ban hành công văn hướng dẫn UBND xã Quỳnh Hội giải quyết phản ánh của công dân liên quan đến vấn đề môi trường qua đường dây nóng và đôn đốc xã báo cáo;
- Tham mưu cho UBND huyện ban hành công văn tăng cường quản lý chất thải rắn khu vực nông thôn; chất thải nguy hại và bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn huyện;
- Tham gia cùng tổ công tác phòng chống dịch tả lợn Châu Phi trực tại các chốt và tham gia kiểm tra tại cơ sở.
II. NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG QUÝ II NĂM 2019:
    1. Về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: Đôn đốc địa phương đơn vị thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2019, đảm bảo chỉ tiêu đề ra; 
    2. Tiếp tục hướng dẫn hồ sơ quy hoạch dân cư của các xã để tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng. Thẩm định các hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất, hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu do chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện; đôn đốc các xã, thị trấn giải quyết tồn đọng GCN đã cấp theo dự án VLAP;
3. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác quản lý đất đai; phát hiện, đình chỉ, xử lý kịp thời các trường hợp lợi dụng chuyển đổi, đào ao, vượt thổ, xây dựng nhà trái phép.
4. Phối hợp để giải quyết tồn tại trong GPMB thực hiện các dự án: đường ĐH 75, khu đền A Sào; ĐH 74; ĐH 81; khu công nghiệp Cầu Nghìn, khu công nghiệp chuyên nông nghiệp, khu dân cư Đồng Bến … đồng thời thẩm định phương án GPMB do Trung tâm phát triển quỹ đất huyện thực hiện để tham mưu cho UBND huyện phê duyệt phương án GPMB, quyết định thu hồi đất cho các trường hợp có đất bị thu hồi đảm bảo các quy định của pháp luật.
5. Thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, thẩm định chặt chẽ các bản đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường và đề án BVMT đơn giản trước khi trình Chủ tịch UBND huyện ký; tổ chức kiểm tra việc thực hiện các thủ tục hành chính về bảo vệ môi trường của các dự án đang hoạt động trên địa bàn huyện.
- Đôn đốc kiểm tra hướng dẫn các xã, thị trấn thực hiện các công điện của UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, UBND huyện về thu gom xử lý rác thải sinh hoạt; Đôn đốc các xã đăng ký về đích NTM hoàn thiện tiểu mục còn nợ tiêu chí 17 trong xây dựng NTM.
- Chỉ đạo các địa phương đơn vị tổ chức hưởng ứng các ngày lễ về môi trường năm 2019: ngày nước thế giới, ngày đa dạng sinh học, ngày môi trường thế giới. Thực hiện tốt Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về khí tượng thủy văn trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình.
Trên đây là báo cáo kết quả công tác tháng 8, nhiệm vụ công tác Quý I, nhiệm vụ Quý II năm 2019, phòng Tài nguyên & Môi trường trân trọng báo cáo Sở Tài nguyên & Môi trường bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất,  Huyện uỷ, UBND huyện và xin ý kiến chỉ đạo./. 
 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Bản đồ hành chính

Vị trí địa lý

Diện tích: 209,6 Km2

Dân số: 245.188 người

Bình chọn
Thời tiết các vùng
Thống kê truy cập
Hôm nay : 814
Hôm qua : 1.713