mic
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Tìm thấy 195 hồ sơ thủ tục hành chính
Tên Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Tình trạng
4. Thủ tục: Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. UBND huyện Quỳnh Phụ

Ủy ban nhân dân cấp huyện 

Thông tin và Truyền thông Đã có hiệu lực
3. Thủ tục: Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. UBND huyện Quỳnh Phụ

Ủy ban nhân dân cấp huyện

Thông tin và Truyền thông Đã có hiệu lực
2. Thủ tục: Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. UBND huyện Quỳnh Phụ

Ủy ban nhân dân cấp huyện

Thông tin và Truyền thông Đã có hiệu lực
1. Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. UBND huyện Quỳnh Phụ

Ủy ban nhân dân cấp huyện

Thông tin và Truyền thông Đã có hiệu lực
2. Thủ tục: Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy. UBND huyện Quỳnh Phụ

UBND cấp huyện.                        

Thông tin và Truyền thông Đã có hiệu lực
1. Thủ tục: Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy UBND huyện Quỳnh Phụ

UBND cấp huyện.

Thông tin và Truyền thông Đã có hiệu lực
Thủ tục 06: Bố trí ổn định dân cư trong huyện. UBND huyện Quỳnh Phụ

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện;
    - Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
    - Cơ quan phối hợp: Uỷ ban nhân dân cấp xã.
 

Nông nghiệp và PTNT Đã có hiệu lực
Thủ tục 05: Bố trí ổn định dân cư ngoài huyện, trong bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất. UBND huyện Quỳnh Phụ

    - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện;
    - Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
    - Cơ quan phối hợp: Uỷ ban nhân dân cấp xã.
 

Nông nghiệp và PTNT Đã có hiệu lực
Thủ tục 3. Cấp đổi Giấy chứng nhận trang trại UBND huyện Quỳnh Phụ

- Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận: Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố;
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, phòng Kinh tế thành phố.
 

Nông nghiệp và PTNT Đã có hiệu lực
Thủ tục 2: Cấp giấy lại giấy chứng nhận trang trại UBND huyện Quỳnh Phụ

- Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận: Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố;
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, phòng Kinh tế thành phố.
 

Nông nghiệp và PTNT Đã có hiệu lực
Thủ tục 1: Cấp giấy chứng nhận trang trại UBND huyện Quỳnh Phụ

- Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận: Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố;
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, phòng Kinh tế thành phố.
 

Nông nghiệp và PTNT Đã có hiệu lực
Thủ tục 25. Xét cấp hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em trong độ tuổi năm tuổi. UBND huyện Quỳnh Phụ

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo.
 

Giáo dục và đào tạo Đã có hiệu lực
Bản đồ hành chính

Vị trí địa lý

Diện tích: 209,6 Km2

Dân số: 245.188 người

Bình chọn
Thời tiết các vùng
Thống kê truy cập
Hôm nay : 388
Hôm qua : 2.862