mic
 • Nguyễn Văn Điều
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tỉnh Ủy viên - BTV Huyện Ủy -Bí Thư Huyện Ủy
 • Vũ Văn Liệu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên BTV Huyện Ủy - Phó Bí thư TT Huyện Ủy
 • Nguyễn Quang Cơ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên BTV Huyện ủy - Phó Bí thư-Chủ tịch UBND huyện
  • Email:
   nqco.ubqp@www.knparagon.com
Bản đồ hành chính

Vị trí địa lý

Diện tích: 209,6 Km2

Dân số: 245.188 người

Bình chọn
Thời tiết các vùng
Thống kê truy cập
Hôm nay : 364
Hôm qua : 2.862