A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Các phòng chuyên môn nghiệp vụ

1. VĂN PHÒNG SỞ:

* Lãnh đạo Phòng:

- Chánh Văn phòng: Ông Đặng Duy Trung

- Phó Chánh Văn phòng:

+ Ông Nguyễn Ngọc Vịnh

+ Ông Lê Văn Khiên

* Chức năng, nhiệm vụ:

a) Vị trí chức năng: Tham mưu cho Giám đốc Sở chỉ đạo điều hành hoạt động của bộ máy giúp việc; Thực hiện công tác Thi đua, khen thưởng, kỷ luật; Công tác văn thư, lưu trữ; Quản lý tài chính kế toán; Thực hiện công tác đối nội, đối ngoại của cơ quan; Bảo đảm các điều kiên về vật chất, kỹ thuật phục vụ nhu cầu làm việc của lãnh đạo, cán bộ công chức, viên chức trong cơ quan và khách đến làm việc theo quy định của nhà nước và của UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất; Phụ trách bộ phận “một cửa” của Sở.

b) Nhiệm vụ:

- Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của Lãnh đạo Sở, duy trì các cuộc hội họp theo quy định;

- Chủ trì xây dựng hoặc bổ sung sửa đổi nội quy, quy chế hoạt động của cơ quan trình Giám đốc Sở ban hành và kiểm tra đôn đốc việc thực hiện;

- Trình Giám đốc Sở quyết định về chương trình, biện pháp thực hiện công tác cải cách hành chính trong phạm vi trách nhiệm của Sở về: Thủ tục hành chính, tổ chức bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tổ chức thực hiện chương trình biện pháp có hiệu quả, đảm bảo trật tự kỷ cương theo nội quy của Cơ quan;

- Chuẩn bị các phương án về sắp xếp bộ máy của cơ quan Sở; các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở; phương án sắp xếp doanh nghiệp Nhà nước thuộc Sở, phối hợp với các phòng, đơn vị có liên quan, xem xét thẩm định hồ sơ có liên quan về việc thành lập mới, sáp nhập, chia tách giải thể, cổ phần hoá đối với các doanh nghiệp thuộc Sở trình Giám đốc quyết định hoặc trình sở cấp trên quyết định;

- Tham mưu Giám đốc Sở về công tác quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, điều động, thuyên chuyển, bổ nhiệm, bề đạt, khen thưởng, kỷ luật, thi tuyển, xét tuyển, chuyển ngạch, nhận xét, đánh giá, định kỳ đối với cán bộ, công chức thuộc Sở theo đúng quy định và phân cấp quản lý cán bộ;

- Quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Sở;

- Thường trực Hội đồng thi đua, khen thưởng Sở, tổng hợp công tác thi đua, khen thưởng trình Hội đồng thi đua, khen thưởng Sở xét khen thưởng và đề nghị các cấp khen thưởng;

- Tổ chức quản lý và hướng dẫn thực hiện các công tác văn thư, lưu trữ của cơ quan theo đúng quy định của pháp luật, quản lý thống nhất việc ban hành văn bản của Sở đúng thể thức và thủ tục quy định;

- Quản lý cơ sở vật chất và điều kiện làm việc của cơ quan, quản lý tài sản, quản lý các phương tiện đi lại, kinh phí hoạt động của cơ quan. Thường trực Ban phòng chống lụt bão, phòng cháy, chữa cháy, quản lý lực lượng tự vệ;

- Đề xuất với Giám đốc Sở về kế hoạch biên chế, tiền lương hàng năm theo hướng dẫn của Sở Nội vụ. Tổ chức thực hiện kế hoạch chỉ tiêu biên chế được giao theo đúng quy định của cấp trên;

- Đề xuất với Giám đốc Sở tổ chức thực hiện các chính sách, chế độ (nghi hưu, nghỉ thôi việc, nâng lương, nâng bậc, chuyển ngạch...) với cán bộ, công chức, viên chức theo đúng quy định của Nhà nước;

- Tham mưu Giám đốc Sở về công tác tài chính Cơ quan;

- Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương sở tại làm tốt công tác dân vận, bảo vệ an ninh, trật tự cơ quan.

2. THANH TRA

* Lãnh đạo Phòng:

- Chánh Thanh tra: ông Bùi Viết Thắng

- Phó Chánh Thanh tra: Phạm Văn Thưởng

* Chức năng, nhiệm vụ:

a) Vị trí chức năng: Tham mưu cho Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành; Công tác pháp chế Nhà nước; Giải quyết khiếu nại, tố cáo, trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của Giám đốc Sở.

 

b) Nhiệm vụ:

- Xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra hàng năm trình Giám đốc Sở phê duyệt, tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch đã được duyệt;

- Thanh tra hành chính đối với việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý trực tiếp của Sở Công Thương;

- Thanh tra Chuyên ngành đối với việc chấp hành pháp luật chuyên ngành của cơ quan, tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực quản lý Nhà nước do Sở Công thương phụ trách (Trừ thanh tra chuyên ngành về Thương mại) bao gồm: Cơ khí, luyện kim; Điện, năng lượng mới, năng lượng tái tạo; Khai thác và chế biến khoáng sản; hoá chất; vật liệu nổ công nghiệp; Công nghiệp tiêu dùng; các loại hình công nghiệp khác trong phạm vi toàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất như:

+ Thanh tra xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng, bảo quản và vận chuyển hoá chất, vật liệu nổ công nghiệp, khí ga hoá lỏng và các loại máy móc, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về kỹ thuật an toàn theo quy định của pháp luật;

+ Kiểm tra việc thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, quy định an toàn trong khai thác mỏ và chế biến khoáng sản trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất;

+ Kiểm tra việc thực hiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn chất lượng sản phẩm công nghiệp, an toàn vệ sinh, môi trường công nghiệp, an toàn vệ sinh thực phẩm từ khâu sản xuất đến đưa vào lưu thông;

+ Thanh tra kiểm tra chuyên ngành điện lực theo quy định của pháp luật;

- Xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;

- Tham mưu cho Giám đốc Sở trong công tác giải quyết Khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về Khiếu nại, tố cáo, thẩm tra, xác minh, kết luận, kiến nghị hình thức xử lý đối với đơn thư Khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám đốc Sở yêu cầu;

- Thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng;

- Hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thuộc Sở thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thanh tra, giải quyết Khiếu nại, tố cáo;

- Kiến nghị với Giám đốc Sở tạm đình chỉ, hoặc huỷ bỏ việc thi hành các Quyết định trái pháp luật của đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp của Sở;

- Tổng hợp báo cáo kết quả về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý của Sở;

- Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

3. PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

* Lãnh đạo phòng:

- Trưởng phòng: ông Trần Ngọc Phúc

- Phó phòng: Bà Nguyễn Thị Lan

* Chức năng, nhiệm vụ:

a) Chức năng: Tham mưu cho Giám đốc Sở về công tác quản lý quy hoạch, kế hoạch, đầu tư phát triển ngành công nghiệp, thương mại, dịch vụ; Quản lý phân bổ kế hoạch kinh phí từ ngân sách nhà nước cấp cho các chương trình, mục tiêu khuyến công, khuyến thương, dự án phát triển ngành; Cập nhật thông tin, lưu trữ số liệu phục vụ công tác quản lý ngành, làm báo cáo tháng, quý, năm và báo cáo chuyên đề theo yêu cầu của Bộ Công Thương và UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

b) Nhiệm vụ:

- Xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển Công nghiệp, Thương mại dịch vụ của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất trình cấp thẩm quyền phê duyệt. Tổ chức hướng dẫn việc quản lý quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt;

- Tổng hợp dữ liệu, số liệu phục vụ công tác quản lý ngành, báo cáo định kỳ tháng, quý, năm về hoạt động của ngành công thương với Tỉnh uỷ, HĐND, UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, Bộ Công Thương theo quy định và các báo cáo chuyên đề khác theo yêu cầu của cấp trên. (Nhiệm vụ này có thể chuyển về Văn phòng Sở, nếu đổi tên Phòng KHTH thành phòng KHTC);

- Xây dựng trình UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất phê duyệt kế hoạch sử dụng kinh phí khuyến công quốc gia, khuyến công địa phương và khuyến thương;

- Chủ trì phối hợp với các tổ chức liên quan thẩm định các dự án khuyến công, khuyến thương và thanh quyết toán các nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước cấp cho chương trình, mục tiêu, dự án phát triển ngành;

- Theo dõi tình hình đầu tư phát triển Công nghiệp, Thương nghiệp Dịch vụ trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất. Theo dõi triển khai các dự án cụ thể theo sự phân công của Giám đốc Sở;

 

- Tổng hợp kiến nghị, nghiên cứu đề xuất cơ chế, chính sách về đầu tư phát triển công nghiệp, thương mại dịch vụ của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất trình UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, Bộ Công Thương bổ sung, sửa đổi theo thẩm quyền. Tham mưu cho Giám đốc Sở về công tác xúc tiến đầu tư;

- Tham gia quản trị mạng máy tính Sở, quản lý các phần mềm dùng chung. (Công tác quản lý mạng máy tính và các thiết bị mạng LAN của Sở, cung cấp thông tin về các lĩnh vực quản lý ngành để xây dựng các trang thông tin điện tử của Tỉnh, Bộ Công Thương thuộc nhiệm vụ của Văn phòng Sở);

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Giám đốc Sở.

4. PHÒNG KỸ THUẬT - AN TOÀN - MÔI TRƯỜNG

* Lãnh đạo phòng:

- Trưởng phòng: ông Đặng Thái Hà

* Chức năng, nhiệm vụ:

a) Vị trí chức năng: Tham mưu cho Giám đốc Sở quản lý Nhà nước thuộc các lĩnh vực khoa học, kỹ thuật, công nghệ; an toàn công nghiệp, vệ sinh môi trường; đào tạo nâng bậc công nhân viên kỹ thuật; khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

b) Nhiệm vụ:

- Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quy định về nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ trong ngành công nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Sở;

- Hướng dẫn thực hiện các tiêu chuẩn, quy phạm, định mức kinh tế kỹ thuật, chất lượng sản phẩm công nghiệp theo quy định của pháp luật;

- Thẩm định thiết kế cơ sở các dự án đầu tư xây dựng công trình công nghiệp trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất theo quy định của pháp luật.

- Xác nhận đánh giá năng lực máy móc thiết bị các dự án đầu tư, theo dõi năng lực máy móc thiết bị của các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp;

- Hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện các quy định về an toàn trong hoạt động hoá chất, vật liệu nổ công nghiệp, khí ga hoá lỏng, các quy định về sử dụng các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về kỹ thuật an toàn theo quy định của pháp luật;

- Hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện các quy định về an toàn vệ sinh, môi trường công nghiệp, các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm đối với cơ sở sản xuất chế biến thực phẩm theo quy định của pháp luật;

- Tổ chức huấn luyện đào tạo cấp chứng chỉ công nhân vận hành thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động;

- Hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện các quy định về đào tạo, nâng bậc công nhân viên kỹ thuật theo quy định của pháp luật;

- Hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện các quy định về thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản, sử dụng hợp lý, hiệu quả tài nguyên khoáng sản thuộc phạm vi quản lý của Sở.

5. PHÒNG CN-TTCN

* Lãnh đạo phòng:

- Trưởng phòng: ông Đặng Đình Chương

- Phó phòng: bà Nguyễn Thị Anh, Ông Vũ Quang Tùng

* Chức năng, nhiệm vụ:

a) Chức năng: Tham mưu cho Giám đốc Sở quản lý quy hoạch các ngành lĩnh vực công nghiệp; Quản lý Nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, làng nghề, hoạt động của các hội, hiệp hội, tổ chức phi chính phủ thuộc lĩnh vực công thương trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất; Quản lý cụm, điểm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp: Xây dựng cơ chế chính sách, khuyến khích phát triển CN-TTCN; Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực công thương đối với các phòng Công Thương huyện, thành phố.

b) Nhiệm vụ:

- Giúp Giám đốc Sở quản lý quy hoạch các khu, cụm, điểm công nghiệp;

- Giúp Giám đốc để phối hợp với các Sở ngành liên quan dự thảo trình UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất ban hành các quy định về quy chế, chính sách liên quan đến hoạt động sản xuất công nghiệp;

- Giúp Giám đốc Sở quản lý quy hoạch các ngành, lĩnh vực công nghiệp;

- Quản lý, theo dõi hoạt động của các doanh nghiệp, HTX, kinh tế tư nhân thuộc lĩnh vực công thương;

- Giúp Giám đốc Sở quản lý, theo dõi công tác phát triển nghề, làng nghề, nghệ nhân của Tỉnh;

- Theo dõi, hướng dẫn hoạt động của các hội, tổ chức phi chính phủ thuộc lĩnh vực công thương trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất;

- Tham gia xét duyệt, kiểm tra, giám sát dự án sử dụng kinh phí khuyến công;

- Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất lĩnh vực được phân công theo yêu cầu của Giám đốc Sở;

- Chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan chuẩn bị nội dung giao ban quý của Sở với Phòng Công Thương các huyện, thành phố;

- Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế lập dự án đầu tư phát triển công nghiệp trên địa bàn;

- Quản lý theo dõi nguồn vốn quỹ hỗ trợ quốc gia về việc làm;

- Tham gia Hội đồng Thi đua Khen thưởng của Sở để giới thiệu, xét duyệt, khen thưởng các đơn vị, cá nhân liên quan đến hoạt động sản xuất công nghiệp;

- Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn khác theo yêu cầu của Giám đốc Sở.

6. PHÒNG THƯƠNG MẠI

* Lãnh đạo phòng

- Trưởng phòng: ông Nguyễn Văn Hoàng

- Phó phòng: ông Nguyễn Hữu Độ, ông Hoàng Xuân Tĩnh.

* Chức năng, nhiệm vụ:

a) Vị trí chức năng: Tham mưu cho Giám đốc Sở quản lý Nhà nước về lĩnh vực thương mại; Xây dựng cơ chế chính sách ưu đãi, khuyến khích phát triển mạng lưới kết cấu hạ tầng, phát triển các tổ chức lưu thông hàng hoá; Thương mại điện tử và xúc tiến thương mại.

b) Nhiệm vụ:

- Tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch, cơ chế chính sách phát triển mạng lưới kết cấu hạ tầng thương mại bán buôn, bán lẻ, bao gồm: các loại hình chợ, các trung tâm thương mại, các hệ thống siêu thị, hệ thống các cửa hàng, hợp tác xã thương mại, dịch vụ thương mại; hệ thống đại lý thương mại, nhượng quyền thương mại và các loại hình kết cấu hạ tầng thương mại khác;

- Tham mưu giúp Giám đốc Sở chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn và tổ chức thực hiện cơ chế chính sách khuyến khích mở rộng mạng lưới kinh doanh, phát triển các tổ chức liên kết lưu thông hàng hoá, hình thành các kênh lưu thông hàng hoá ổn định từ sản xuất đến tiêu dùng trên địa bàn toàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất;

- Về thương mại điện tử: Tham mưu giúp Giám đốc Sở chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng hạ tầng ứng dụng thương mại điện tử trên địa bàn toàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất; tổ chức triển khai thực hiện chính sách, kế hoạch, chương trình bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực phục vụ quản lý thương mại trên điạ bàn;

- Tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát việc đăng ký tổ chức hội chợ triển lãm thương mại, khuyến mại cho các thương nhân;

- Về cạnh tranh chống độc quyền, chống bán phá giá và chống trợ cấp, bảo vệ quyền lợi hàng tiêu dùng:

+ Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về cạnh tranh, chống độc quyền, chống bán phá giá, chống trợ cấp, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và đảm bảo môi trường cạnh tranh lành mạnh trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất. Đề xuất với các cơ quan có liên quan sửa đổi bổ sung các quy định, những văn bản đã ban hành không phù hợp cới pháp luật cạnh tranh;

+ Được yêu cầu các tổ chức, cá nhân liên quan trong bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết cho việc thực hiện nhiệm vụ được giao về quy định của pháp luật về cạnh tranh, chống độc quyền, chống bán phá giá và chống trợ cấp, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;

+ Thu thập, xây dựng cơ sở dữ liệu, quản lý, cung cấp thông tin về doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh trên thị trường, các doanh nghiệp độc quyền có trụ sở chính trên địa bàn toàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất; các quy tắc cạnh tranh trong hiệp hội; về các trình độ miễn trừ;

+ Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực thương mại đối với các phòng Công Thương thuộc UBND huyện, thành phố;

+ Tổ chức thực hiện các dịch vụ công trong lĩnh vực thương mại thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật;

+ Tổ chức và quản lý việc cấp các loại Giấy chứng nhận về hàng hoá lưu thông trong nước, dịch vụ thương mại và hoạt động kinh doanh thương mại của thương nhân trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất theo quy định của pháp luật;

+ Phối hợp với các phòng, đơn vị thuộc Sở và các cơ quan có liên quan thực hiện tốt nhiệm vụ được giao;

+ Thực hiện tốt nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

7. PHÒNG XNK-HNKT

* Lãnh đạo phòng:

- Trưởng phòng: Bà Ngô Thị Liên

- Phó phòng: Ông Trần Đức Vinh

* Chức năng, nhiệm vụ:

a) Vị trí chức năng: Tham mưu cho Giám đốc Sở quản lý hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá; Xây dựng kế hoạch, chương trình, biện pháp về hội nhập kinh tế, thương mại quốc tế trên địa bàn Tỉnh và triển khai thực hiện sau khi được phê duyệt.

b) Nhiệm vụ:

Tham mưu cho Giám đốc Sở:

- Về hoạt động XNK hàng hoá, dịch vụ trên địa bàn gồm:

+ Tổ chức hướng dẫn thực hiện các chính sách, quy định, kế hoạch, chương trình, đề án phát triển và đẩy mạnh xuất khẩu hàng hoá, phát triển dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá;

+ Theo dõi, quản lý hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá của các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;

+ Kiểm tra, tổng hợp báo cáo tình hình, kết quả hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn với Lãnh đạo Sở;

- Về hội nhập kinh tế gồm:

+ Xây dựng kế hoạch, chương trình biện pháp cụ thể và hội nhập kinh tế, thương mại quốc tế trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất;

+ Phối hợp với các cơ quan quản lý có liên quan phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện kế hoạch, chương trình, các quy định về hội nhập kinh tế, thương mại quốc tế của Tỉnh;

+ Giúp việc Thường trực Ban Hội nhập kinh tế Quốc tế bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất triển khai thực hiện chương trình hành động của Chính phủ, của Tỉnh sau khi Việt Nam gia nhập tổ chức Thương mại thế giới (WTO).

8. PHÒNG QUẢN LÝ ĐIỆN NĂNG

* Lãnh đạo phòng:

- Trưởng phòng: ông Phạm Quang Vinh

- Phó phòng: ông Nguyễn Thành Đông, ông Trần Ngọc Giang

* Chức năng, nhiệm vụ:

a) Vị trí chức năng: Tham mưu cho Giám đốc Sở thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước về điện năng trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

b) Nhiệm vụ:

- Chủ trì xây dựng Quy hoạch phát triển điện lực bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển điện lực, phát triển việc ứng dụng năng lượng mới, năng lượng tái tạo trên địa bàn;

- Giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác thẩm định thiết kế dự án công trình điện, tham gia nghiệm thu, kiểm tra chất lượng xây dựng các công trình điện theo quy định; cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn và thu hồi các loại giấy phép, chứng nhận thuộc lĩnh vực điện, năng lượng mới, năng lượng tái tạo thuộc phạm vi trách nhiệm quản lý của Sở Công Thương theo quy định của pháp luật, sự phân công hoặc uỷ quyền của UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất;

- Tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật về hoạt động điện lực và sử dụng điện cho đơn vị điện lực tại địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất; Đào tạo bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, an toàn điện cho cán bộ, công nhân kỹ thuật thuộc các tổ chức quản lý điện nông thôn;

- Tổ chức triển khai thực hiện phương án giá điện trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Kiểm tra việc chấp hành chế độ chính sách, các quy định của Nhà nước, UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất đối với các đơn vị hoạt động điện lực và sử dụng điện trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất theo quy định của pháp luật;

- Theo dõi, tổng hợp tình hình cung ứng và sử dụng điện, an toàn điện; kiểm tra việc thực hiện các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng điện, tuyên truyền việc sử dụng điện hợp pháp, an toàn, tiết kiệm, có hiệu quả.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Giám đốc Sở./.

Sở Công Thương Thái Bình


Tác giả: So Cong Thuong
Nguồn: socongthuong.www.knparagon.com
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan