A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Trung tâm Xúc tiến Thương mại Thái Bình

SỐ 144 - LÊ LỢI - TP. THÁI BÌNH - TỈNH THÁI BÌNH

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA TRUNG TÂM XTTM

1. Chức năng, nhiệm vụ :

Trung tâm xúc tiến thương mại Thái Bình là đơn vị sự nghiệp có thu, thuộc Sở Công Thương Thái Bình, chịu sự quản lý trực tiếp và toàn diện của Sở Công Thương.

Trung tâm có con dấu riêng và được mở tài khoản theo quy định của pháp luật.

Trung tâm thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực xúc tiến thương mại, dịch vụ phát triển thương mại điện tử và một số dịch vụ khác theo quy định của pháp luật. Cụ thể:

1.1. Xây dựng kế hoạch về xúc tiến thương mại trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất; xây dựng các đề án, dự án, chương trình xúc tiến thương mại báo cáo Giám đốc Sở Công Thương, trình cấp thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

1.2. Cung cấp thông tin về hoạt động hội chợ triển lãm trong nước, nước ngoài. Tổ chức thực hiện, hỗ trợ các đoàn doanh nghiệp đi khảo sát thị trường, tham dự hội chợ, triển lãm về thương mại - dịch vụ trong nước và nước ngoài.

1.3. Tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch, đề án xúc tiến thương mại nhằm đẩy mạnh xuất khẩu, hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất xây dựng và phát triển thương hiệu hàng Việt Nam.

1.4. Tổ chức triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch, dự án khuyến thương tại địa phương theo quy định của UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

1.5. Tổ chức phát hành bản tin Công nghiệp - Thương mại; nâng cao hiệu quả sử dụng trang Website ngành Công thương, hoàn thiện cơ sở dữ liệu thông tin, cung cấp các thông tin cần thiết, kịp thời về pháp luật, chính sách công nghiệp và thương mại, tình hình thị trường trong và ngoài nước, xu hướng phát triển thương mại cho các lãnh đạo của Tỉnh ủy, UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất,các sở, ban ngành, các huyện, thành phố và các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất. Thu thập cung cấp thông tin hàng ngày về giá cả các mặt hàng thiết yếu trên thị trường Thái Bình gửi cho Bộ Công thương và UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất theo quy định.

1.6. Hợp tác về xúc tiến thương mại giữa các bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, thành phố trong cả nước và hợp tác quốc tế; xúc tiến các hoạt động nhằm phát triển thương mại điện tử, hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh ứng dụng thương mại điện tử trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

1.7. Tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp: Mở Văn phòng đại diện, xây dựng và phát triển thương hiệu, phát triển thị trường; khai thác phòng trưng bày giới thiệu sản phẩm trong nước và nước ngoài. Tổ chức quản lý, duy trì hoạt động và khai thác có hiệu quả phòng trưng bày giới thiệu sản phẩm tại Thái Bình. Tổ chức thực hiện đưa hàng Việt về nông thôn.

1.8. Tổ chức hội nghị, hội thảo, lớp học hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao nghiệp vụ xúc tiến thương mại và thương mại điện tử.

1.9. Tổ chức quản lý cán bộ công chức, viên chức, lao động hợp đồng, tài sản, tài chính thuộc Trung tâm theo quy định hiện hành của Nhà nước, UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất và Sở Công Thương.

1.10. Thực hiện chế độ báo cáo theo định kỳ hay đột xuất theo quy định và yêu cầu của cấp trên; thực hiện các nhiệm vụ về xúc tiến thương mại khác do Giám đốc Sở Công Thương giao.

1.11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

2. Tổ chức bộ máy của Trung tâm

- Lãnh đạo: Giám đốc

- Các phòng chuyên môn nghiệp vụ: 04 phòng

+ Phòng Thông tin.

+ Phòng Xúc tiến Thương mại

+ Phòng Hành chính tổng hợp

+ Phòng Thương mại điện tử

II. TRÁCH NHIỆM, QUYỀN HẠN CỦA LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM

1. Lãnh đạo Trung tâm có trách nhiệm:

1.1 Xây dựng các chương trình, kế hoạch, biện pháp chính thực hiện nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chỉ thị của cấp trên theo chức năng, nhiệm vụ được giao

1.2 Nghiên cứu, tham mưu đề xuất giúp lãnh đạo Sở trình UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất phê duyệt các chương trình kế hoạch, các biện pháp về xúc tiến Thương mại và một số hoạt động dịch vụ khác theo quy định của pháp luật.

1.3 Quản lý CBCC, viên chức, lao động theo thẩm quyền về phân cấp quản lý theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

1.4 Tham gia ý kiến với Sở về các vấn đề có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực công tác của Trung tâm.

2. Quyền hạn của Giám đốc Trung tâm: Đ/c Phạm Văn Hợp - Cử nhân kinh tế

- Tel: 02273 831 028

- Email: pvhopxttm@gmail.com

- Nhiệm vụ: Điều hành chung các hoạt động của Trung tâm theo nguyên tắc tập trung dân chủ và chế độ thủ trưởng.

III. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN

1. Phòng Thông tin:

- Phó trưởng phòng: Đ/c Trần Thị Lan; Đ/c Đặng Minh Thi.

- Chuyên viên: Bùi Thùy Dung.

- Nhiệm vụ:

+ Thực hiện việc biên tập, thiết kế và phát hành Bản tin Công nghiệp-Thương mại

+ Thu thập, xử lý, biên tập tin, bài, ảnh phản ánh hoạt động của ngành và của các doanh nghiệp, các bài tin phản ánh quá trình xây dựng nông thôn mới tại các xã trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

+ Gửi tin bài địa phương lên website của Bộ Công Thương, website của UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

+ Thu thập thông tin, giá cả thị trường các mặt hàng thiết yếu, hàng ngày gửi Vụ thị trường trong nước - Bộ Công Thương và Báo Thái Bình

+ Duy trì vận hành và quản lý trang Website của ngành.

+ Mời các doanh nghiệp tham gia giới thiệu sản phẩm, đăng tải hoạt động của doanh nghiệp trên website của ngành.

+ Cung cấp thông tin về hoạt động XTTM, hoạt động XNK, các mặt hàng tiềm năng của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

+ Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Trung tâm phân công .

2. Phòng xúc tiến Thương mại:

- Trưởng phòng: Đ/c Hoàng Thị Kim Dung - Cử nhân luật

- Phó trưởng phòng: Đ/c Phạm Quốc Vương, đ/c Nguyễn Mỹ Linh

- Nhiệm vụ: Lập kế hoạch, triển khai các chương trình, dự án về xúc tiến thương mại:

+ Thực hiện tổ chức các hội chợ, triển lãm trong bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất và tổ chức cho các doanh nghiệp trong bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất tham gia các hội chợ, triển lãm trong nước và quốc tế.

+ Tổ chức, tham gia các hội nghị, hội thảo, lớp học hỗ trợ các doanh nghiệp nâng cao năng lực.

+ Tổ chức thực hiện, hỗ trợ các đoàn doanh nghiệp đi khảo sát thị trường, học tập kinh nghiệm, mở rộng thị trường tại các bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất và nước ngoài.

+ Tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch, đề án xúc tiến thương mại nhằm đẩy mạnh xuất khẩu, hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất xây dựng và phát triển thương hiệu hàng Việt Nam.

+ Tổ chức Chương trình đưa hàng Việt về nông thôn, tháng khuyến mại, tuần khuyến mại trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm.

+ Tổ chức duy trì hoạt động của Phòng trưng bày giới thiệu sản phẩm.

+ Xây dựng kế hoạch về xúc tiến thương mại trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất; xây dựng các đề án, dự án, chương trình xúc tiến thương mại.

+Làm các báo cáo của Trung tâm trình.

+ Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Trung tâm phân công .
3. Phòng Hành chính tổng hợp:

- Trưởng phòng: Đ/c Trần Thị Quỳnh Hoa - Cử nhân kinh tế

- Phó trưởng phòng: Đ/c Nguyễn Phương Anh

- Chuyên viên: Thùy Linh.

- Nhiệm vụ:

Căn cứ vào nhiệm vụ chung của Trung tâm Xúc tiến Thương mại Thái Bình được UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất phê duyệt và Giám đốc Sở giao, lập đề án tổ chức bộ máy, sắp xếp nhân lực, xây dựng kế hoạch đào tạo nhân lực, tổ chức tuyển dụng nhân lực trình Giám đốc Trung tâm xét duyệt và tổ chức thực hiện.

+ Tổ chức thực hiện công tác cán bộ, quản lý hồ sơ lý lịch theo phương pháp khoa học và đúng với quy định của Nhà nước.

+ Xây dựng quy chế làm việc và quan hệ công tác giữa các phòng trình Giám đốc Trung tâm xem xét, phê duyệt và tổ chức thực hiện.

+ Xây dựng đề án kiện toàn bộ máy hoạt động của Trung tâm; xây dựng các dự án liên quan đến hoạt động của phòng.

+ Tổ chức thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ, các chế độ chính sách của Nhà nước đối với cán bộ của Trung tâm.

+ Công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật.

+ Tổ chức thực hiện công tác văn thư lưu trữ theo quy định.

+ Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm phân công.

4. Phòng Thương mại điện tử:

- Phó trưởng phòng - phụ trách phòng: Đ/c Nguyễn Như Hà - Kỹ sử Công nghệ thông tin

- Chuyên viên: Nguyễn Vân Anh.

- Nhiệm vụ:

Căn cứ vào Quyết định số 881/QĐ-UBND ngày 18 tháng 5 năm 2011 của Ủy Ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất về việc phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2011-2015 bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình.

+ Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về TMĐT cho cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ lãnh đạo quản lý kinh tế, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh và nhân dân trên địa bàn.

+ Hỗ trợ thực hiện các khóa đào tạo về kỹ năng ứng dụng TMĐT cho doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh; giúp nắm vững cách thức tham gia và kinh doanh bằng thương mại điện tử.

+ Hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh tham gia và ứng dụng TMĐT như xây dựng Website, tham gia các sàn giao dịch điện tử; giúp nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường, giảm chi phí giao dịch.

+ Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc trung tâm phân công./.

 

DANH SÁCH CÁN BỘ TRUNG TÂM XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI THÁI BÌNH

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

1

Phạm Văn Hợp

Giám đốc Trung tâm

0363.831.028

pvhopxttm@gmail.com

2

Trần Thị Quỳnh Hoa

Trưởng phòng HCTH

0965.314.567

quynhhoaxt@yahoo.com

3

Nguyễn Phương Anh

Phó Trưởng phòng

0123.4860.999

npanh.sct@www.knparagon.com

4

Lê Thuỳ Linh

Kế toán

0987.869867

ltlinh.sct@www.knparagon.com

5

Hoàng Kim Dung

Trưởng phòng XTTM

0989.645477

dungxttm@yahoo.com.vn

6

Nguyễn Mỹ Linh

Phó trưởng phòng

0986.736.355

my.linh.dhqt@gmail.com

7

Phạm Quốc Vương

Phó trưởng phòng

0983. 829.763

pqvuong.sct@www.knparagon.com

8

Trần Thị Lan

Phó trưởng phòng TT

0971.588.126

lanxttmtb@gmail.com

9

Đặng Minh Thi

Phó trưởng phòng TT

0983.923.063

dangminhthi.vn@gmail.com

10

Bùi Thị Thuỳ Dung

Chuyên viên

0972.611.987

thuydung08061987@gmail.com

11

Nguyễn Thắng Hà

Phó TP.TMĐT

0983.843.973

ntha.sct@www.knparagon.com

12

Nguyễn Vân Anh

Chuyên viên

  

 

TRUNG TÂM XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI THÁI BÌNH


Tác giả: So Cong Thuong
Nguồn: socongthuong.www.knparagon.com
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan