A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Cách mạng” tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế ở Thái Bình

Với quyết tâm chính trị cao và cách làm bài bản, quyết liệt, công khai, dân chủ, minh bạch, Thái Bình đã đạt kết quả tích cực trong việc sắp xếp tổ chức, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế đúng theo tinh thần Nghị quyết số 18, Nghị quyết số 19 ngày 25/7/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

Hệ thống trang thiết bị y tế của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất được sử dụng hiệu quả sau khi thành lập.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất (CDC) trực thuộc Sở Y tế sau khi thành lập đã hoạt động nền nếp, phát huy hiệu quả. Ông Đỗ Xuân Cấp, Phó Giám đốc Trung tâm cho biết: Trung tâm được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 đơn vị y tế tuyến bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất gồm: Trung tâm Y tế dự phòng, Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản, Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS và Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe. Đây là việc làm cần thiết, đáp ứng việc đổi mới, hoàn thiện hệ thống y tế theo hướng tinh giản tổ chức bộ máy, giảm đầu mối nhưng vẫn bảo đảm hiệu quả, phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế tại địa phương, nâng cao chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Sau khi sáp nhập, số khoa, phòng chuyên môn của Trung tâm đã giảm từ 28 xuống còn 16; cán bộ, nhân viên được sắp xếp, bố trí phù hợp với năng lực chuyên môn nên tư tưởng ổn định, phấn khởi. Nếu như trước đây 4 trung tâm ở 4 nơi khác nhau thì nay đã tập trung về một đầu mối, tạo thuận lợi trong sử dụng, phát huy tối đa hiệu quả các trang thiết bị y tế. Đội ngũ cán bộ, nhân viên có điều kiện chia sẻ, hỗ trợ nhau trong công việc chuyên môn. Trong chỉ đạo tuyến dưới cơ sở trước đây cả 4 trung tâm đều thực hiện các chương trình riêng lẻ thì nay thống nhất về một đầu mối bảo đảm toàn diện, nâng cao hiệu quả, giảm bớt chi phí. Sau 4 tháng đi vào hoạt động theo mô hình mới, Trung tâm không chỉ thực hiện tốt các chỉ tiêu, kế hoạch chương trình mục tiêu y tế mà còn đáp ứng tốt hơn nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

Tháng 10/2018, Huyện ủy Thái Thụy thí điểm thực hiện mô hình Trưởng ban Dân vận Huyện ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện, tinh giản được 1 chức danh lãnh đạo nhưng vẫn bảo đảm chức năng, nhiệm vụ và nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Ông Nguyễn Như Quang, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Thái Thụy cho biết: Từ thực tế công việc, tôi thấy hai cơ quan có nhiều nội dung hoạt động tương đồng. Ban Dân vận Huyện ủy vừa là cơ quan tham mưu giúp cấp ủy huyện lãnh đạo công tác dân vận, lại vừa tổ chức triển khai các chủ trương đó trong hệ thống mặt trận, các tổ chức thành viên. Do vậy, khi một người đảm nhiệm hai chức danh trên thì việc tiếp nhận chủ trương và thực hiện có nhiều thuận lợi, kịp thời, nhanh chóng, chính xác hơn, tham mưu cho cấp ủy về hoạt động của khối này sẽ hiệu quả hơn. Với vai trò là Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện, chúng tôi có mạng lưới mặt trận ở cơ sở, bổ trợ cho công tác dân vận, nắm bắt kịp thời tâm tư, tình cảm của đoàn viên, hội viên và nhân dân; từ đó tăng cường công tác đối thoại, tham mưu cho cấp ủy giải quyết kịp thời những bức xúc, điểm nóng ở cơ sở.

Đồng chí Đỗ Xuân Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy cho biết: Khi triển khai thực hiện Nghị quyết số 18, Nghị quyết số 19 Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, đề ra lộ trình, giải pháp phù hợp. Quan điểm chỉ đạo xuyên suốt là tiến hành thực hiện thường xuyên, liên tục, tích cực, mạnh mẽ, có trọng tâm, trọng điểm, có lộ trình, bước đi vững chắc, đáp ứng yêu cầu cả trước mắt và lâu dài. Những việc đã rõ, cần thực hiện thì thực hiện ngay; những việc mới, chưa được quy định, hoặc những việc đã có quy định, nhưng không còn phù hợp thì mạnh dạn chỉ đạo thực hiện thí điểm, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, từng bước hoàn thiện, mở rộng dần, không cầu toàn, không nóng vội; những việc chưa rõ, phức tạp, nhạy cảm, còn có ý kiến khác nhau thì tiếp tục nghiên cứu, tổng kết để có chủ trương, giải pháp phù hợp. Trên tinh thần đó, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã kịp thời xây dựng, ban hành các văn bản tổ chức thực hiện một cách bài bản, đúng lộ trình, kế hoạch; tiến hành sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị ở địa phương, đơn vị theo hướng giảm bớt đầu mối, giảm tổ chức trung gian, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, yêu cầu công tác, đạt được kết quả tích cực.
Đến nay, bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất đã giải thể 8 công đoàn giáo dục các huyện, thành phố và giải thể 2 công đoàn ngành, giảm 10 đơn vị; thực hiện sắp xếp giảm 2 chi cục, 2 phòng thuộc sở, 4 phòng thuộc chi cục; sắp xếp lại các quỹ trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất có vốn điều lệ từ ngân sách nhà nước. 8/8 huyện, thành phố đã kiện toàn chức danh trưởng ban tuyên giáo đồng thời là giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị; 4 huyện đã hoàn thành việc kiện toàn chức danh trưởng ban dân vận huyện ủy đồng thời là chủ tịch ủy ban MTTQ huyện. Cùng với đó, Thái Bình đã thực hiện hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng HĐND và Văn phòng UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất. Thực hiện thống nhất văn phòng cấp ủy phục vụ chung các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy và sắp xếp, tổ chức lại các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; giảm 7 phòng trực thuộc, 2 lãnh đạo cấp phó các cơ quan, 29 cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng. Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng chỉ đạo sắp xếp lại tổ chức, bộ máy của Đảng ủy Khối các cơ quan bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất và Đảng ủy Khối doanh nghiệp bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất. Theo đó, 2 đảng ủy khối sẽ tập trung chuyên sâu về công tác xây dựng Đảng và nâng cao tính thực chất và hiệu quả hoạt động. Sau sắp xếp lại bộ máy, mỗi đảng ủy giảm 2 tổ chức bên trong, 1 phó bí thư đảng ủy, 2 trưởng cấp phòng và 5 phó cấp phòng.

Thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, đến nay toàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất giảm 180 đơn vị sự nghiệp công lập (khối đảng, đoàn thể 2 đơn vị, khối nhà nước 178 đơn vị). Về tinh giản biên chế, đến nay toàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất giảm được 1.848 biên chế so với số được giao năm 2015. Thái Bình đã thực hiện không giao biên chế đối với các đơn vị sự nghiệp đã chuyển sang hoạt động tự chủ và đã giảm 114 biên chế. Thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc bố trí cán bộ, công chức cấp xã kiêm nhiệm các vị trí công chức khuyết thiếu, đến nay toàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất đã giảm được 640 công chức cấp xã, tiết kiệm ngân sách cho bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất mỗi năm khoảng 165 tỷ đồng.

Theo đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy: Việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả là nhiệm vụ cấp bách, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Những kết quả bước đầu ở bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất ta trong thực hiện Nghị quyết số 18, Nghị quyết số 19 Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) đang tạo động lực rất quan trọng để các địa phương, đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện thành công kế hoạch đã đề ra. Nhiệm vụ thời gian tới hết sức nặng nề, bên cạnh những giải pháp và quyết tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo đòi hỏi phải có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất đến cơ sở, sự nêu cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và sự đồng thuận ủng hộ của nhân dân, góp phần xây dựng Đảng bộ bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nguyễn Hình


Tác giả: Nguyễn Hình
Nguồn: socongthuong.www.knparagon.com
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết