Giám đốc Sở: Vũ Xuân Thành; Phó giám đốc Sở: Chu Tiến Dũng; Phó giám đốc Sở: Nguyễn Trọng Vĩnh