Văn bản mới ban hành
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Giới thiệu về ngành Khoa học và Công nghệ Thái Bình

Ở nước ta, Đảng và Nhà nước đã sớm khẳng định vai trò to lớn của hoạt động KHCN và đã có nhiều Chỉ thị, Nghị quyết về đẩy mạnh công tác này. Ngày 29/4/1958, tại kỳ họp thứ VIII, Quốc hội nước Việt nam dân chủ cộng hoà khoá I thông qua Nghị quyết thành lập Uỷ ban khoa học Nhà nước và ngày 4/3/1959, Chủ tịch nước Việt nam dân chủ công hoà ký Sắc lệnh số 016/SL chính thức thành lập UBKH Nhà nước. Tiếp theo, ngày 11/3/1959, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 115/TTg về việc thành lập Ban kỹ thuật địa phương.
 
Đối với bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình, hoà nhập với sự ra đời của Uỷ ban khoa học Nhà nước và sự thành lập Ban kỹ thuật ở các địa phương trên miền Bắc, đồng thời gắn với yêu cầu xây dựng và phát triển Kinh tế - Xã hội của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, trong không khí sôi nổi của nhân dân cả nước bước vào triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ III, mà trước hết là kế hoạch phát triển kinh tế 5 năm lần thứ nhất (1961 - 1965); ngày 25 tháng 12 năm 1960, Uỷ ban hành chính bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái bình đã ra Quyết định thành lập Ban kỹ thuật bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái bình, và đến đầu năm 1961, Hội phổ biến KHKT bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất cũng được thành lập, 2 cơ quan này chính là tiền thân của Sở KH&CN ngày nay, để giúp Tỉnh uỷ, UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất lãnh đạo, chỉ đạo công tác KHKT trước đây cũng như công tác KHCN ngày nay ở địa phương.
 
 
Ông: Ngô Duy Đông
Nguyên bí thư Tỉnh uỷ -
Chủ tịch Uỷ ban Hành chính bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất -
Phụ trách Cơ quan KHKT bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất
 
Ông: Nguyễn Ngọc Trìu
Chủ tịch Uỷ ban Hành chính bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất -
Kiêm Trưởng Ban KHKT bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất
 

 

Cùng với sự phát triển chung của ngành, đồng thời gắn với yêu cầu xây dựng và phát triển Kinh tế - Văn hoá - Xã hội của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, từ những ngày đầu được thành lập đến nay, Sở KHCN Thái bình đã trưởng thành và phát triển qua các thời kỳ sau:

Quá trình xây dựng và phát triển - Thời kỳ 1960 - 1970
 
Thời kỳ cùng tồn tại 2 cơ quan (Ban kỹ thuật bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất và Hội phổ biến KHKT bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất), chủ yếu thực hiện chức năng tuyên tuyền, phổ biến KHKT, phát động phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất, đồng thời tham mưu cho Tỉnh uỷ, UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất về một số hoạt động KHKT hàng năm, và bước đầu tham gia quản lý thống nhất về Đo lường - Tiêu chuẩn - Chất lượng hàng hoá ở địa phương.
 
 
Ông Phạm Bảo Bối
Nguyên Phó Ban thường trực
Ban KT bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất - Hội phó hội phổ biến KHKT bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất
 
Ông Đào Ngọc Cánh
Nguyên Phó Ban KHKT bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất
Phó Chủ nhiệm Uỷ ban KHKT bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất
 
 
 
Quá trình xây dựng và phát triển - Thời kỳ 1971 - 1989
 
Thời kỳ Uỷ ban KHKT bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất đẩy mạnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về các hoạt động KHKT trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất. Tháng 9 năm 1970, UBHC bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái bình đã quyết định hợp nhất 2 cơ quan (Ban kỹ thuật bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất và Hội phổ biến KHKT bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất) thành Uỷ ban KHKT bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.
 
Ông Lê Trình
Nguyên Chủ nhiệm  Uỷ ban KHKT bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất
Ông Giang Lương Hỷ
Nguyên Phó chủ nhiệm Uỷ ban KHKT bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất
 
 
Quá trình xây dựng và phát triển - Thời kỳ 1990 - 2003
 
Là thời kỳ Uỷ ban KHKT bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất đổi tên thành Ban KHKT bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, thực hiện chức năng tham mưu tư vấn cho các cấp uỷ, chính quyền địa phươngvề công tác KHKT, hoạt động Quản lý Nhà nước về TC-ĐL-CL đã thực hiện bước đầu có hiệu quả theo tinh thần đổi mới.
 

Ông Phạm Quý Nhân

Nguyên Giám đốc Sở KHCN&MT

Ông Trịnh Quốc Diệp

Nguyên Phó Giám đốc Sở KHCN&MT 
 
 
 Quá trình xây dựng và phát triển - Thời kỳ 2003 - 2012
 
Ông Khúc Vỵ
Nguyên Giám đốc Sở KHCN&MT
 
Ông Lê Minh
Giám đốc Sở KHCN&MT
 
 
 
Quá trình xây dựng và phát triển từ năm 01/2012 đến tháng 7/2015
 
 

Ông Vũ Mạnh Hiền

Giám đốc Sở

 

Ông Nguyễn Văn Lịch
Phó Giám đốc Sở KH&CN
(Từ tháng 01/2004)

Ông Nguyễn Mạnh Khương

Phó Giám đốc Sở

Ông Trần Thế Dũng

Phó Giám đốc Sở

 
 


Quá trình xây dựng và phát triển từ tháng 7/2015 đến tháng 10/2016

 

Ông Lê Tiến Ninh

Giám đốc Sở

 

Ông Nguyễn Văn Lịch
Phó Giám đốc Sở KH&CN
(Từ tháng 01/2004)

Ông Nguyễn Mạnh Khương

Phó Giám đốc Sở

Ông Trần Thế Dũng

Phó Giám đốc Sở

 
 
 
Quá trình xây dựng và phát triển từ tháng 01/2017 đến tháng 9/2018
 
 

Ông Lê Tiến Ninh

Giám đốc Sở

 

Ông Nguyễn Mạnh Khương

Phó Giám đốc Sở

Ông Trần Thế Dũng

Phó Giám đốc Sở

Ông Nguyễn Văn Dực

Phó Giám đốc Sở

 
Quá trình xây dựng và phát triển từ tháng 10/2018 đến tháng 02/2020
 

Ông Lê Tiến Ninh

Giám đốc Sở

 
 

Ông Nguyễn Mạnh Khương

Phó Giám đốc Sở

Ông Đỗ Thanh Giang

Phó Giám đốc Sở

Ông Nguyễn Văn Dực

Phó Giám đốc Sở

Quá trình xây dựng và phát triển từ tháng 3/2020 đến nay
  

Bà Trần Thị Bích Hằng

Giám đốc Sở

 
 

Ông Đỗ Thanh Giang

Phó Giám đốc Sở

Ông Hoàng Văn Thiệp

Phó Giám đốc Sở

Ông Nguyễn Văn Dực

Phó Giám đốc Sở


Nguồn: sokhcn.www.knparagon.com
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan