Văn bản mới ban hành
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Chức năng và nhiệm vụ của Phòng Kế hoạch – Tài chính

Trưởng phòng: Đ/c Vũ Hoàng Kiên

Phó Trưởng phòng: Đ/c Vũ Thị Út

a, Chức năng

Phòng Kế hoạch – Tài chính là một bộ phận chuyên môn thuộc Sở Khoa học và Công nghệ, giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác kế hoạch, tài chính, tài sản đảm bảo cho các hoạt động khoa học và công nghệ trong phạm vi toàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

Phòng Kế hoạch - Tài chính chịu sự chỉ đạo, quản lý của Giám đốc Sở và chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của cấp trên trong lĩnh vực kế hoạch, tài chính, tài sản.

b, Nhiệm vụ

Giúp Giám đốc Sở trong các lĩnh vực sau:

- Công tác kế hoạch.

Xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ 5 năm, hàng năm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Hướng dẫn các sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các tổ chức xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ.

Hướng dẫn, tổng hợp đề xuất của các sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các tổ chức về nội dung các nhiệm vụ khoa học và công nghệ để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Phối hợp với các phòng chức năng của Sở thành lập các Hội đồng khoa học và công nghệ chuyên ngành tuyển chọn tổ chức, cá nhân, chủ trì thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Chủ trì xây dựng kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho hoạt động quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ.

 Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch của Sở. Tổng hợp, báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất về tình hình thực hiện kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ theo quy định.

Tham gia bảo vệ kế hoạch khoa học và công nghệ hàng năm trước Bộ Khoa học và Công nghệ và các ngành hữu quan.

 - Công tác tài chính

 Tham mưu, xây dựng dự toán kinh phí hàng năm; tổ chức kiểm tra, giám sát việc sử dụng ngân sách Nhà nước cho lĩnh vực khoa học và công nghệ của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất theo quy định của pháp luật.

Tham mưu phân bổ, lập, trình duyệt và thực hiện dự toán thu, chi ngân sách hàng năm của Sở theo đúng quy định của pháp luật.

 Quản lý, thanh quyết toán kinh phí chi hoạt động thường xuyên; chi hoạt động quản lý nhà nước; tăng cường tiềm lực khoa học và công nghệ của Sở.

 Chủ trì, phối hợp với các phòng chức năng của Sở thẩm định tài chính đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Quản lý kinh phí cho các nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo quy định; phối hợp với các phòng chuyên môn và Sở Tài chính kiểm tra tiến độ thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Thực hiện quản lý, tổng hợp, kiểm tra và báo cáo quyết toán các hoạt động thu, chi ngân sách nhà nước và các nguồn khác tại khối văn phòng và các đơn vị trực thuộc theo kế hoạch hàng năm.

Cập nhật, ghi chép sổ sách, quản lý, lưu trữ chứng từ theo quy định; phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán theo yêu cầu; theo dõi, quản lý tài liệu, tài sản công, vật tư văn phòng phẩm theo quy định của pháp luật.

Quản lý quỹ tiền mặt, thu nộp các khoản phí, lệ phí và các khoản quỹ khác của Sở Khoa học và Công nghệ theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của công chức, viên chức và người lao động của Sở.

Xây dựng các văn bản về chi tiêu nội bộ và chi tiêu tài chính tại khối văn phòng Sở phù hợp với quy định hiện hành của Nhà nước.

 Chủ trì phối hợp với các ngành, các phòng chuyên môn, đơn vị liên quan tổ chức đấu thầu, thẩm định giá trong việc mua sắm, thanh lý tài sản.

 Tổ chức công khai thông tin về các chủ trương, chính sách của Nhà nước; công khai về dự toán và quyết toán, thu chi ngân sách của Sở.

- Công tác khác

Tham mưu xây dựng kế hoạch hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ; soạn thảo các Hợp đồng nghiên cứu khoa học, hợp đồng kinh tế và giám sát về tài chính đối với việc thực hiện các hợp đồng đã ký.

Tham mưu cho giám đốc Sở trong việc xây dựng quy chế, quản lý, phân bổ sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ theo quy định hiện hành.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở.


Nguồn: sokhcn.www.knparagon.com
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan