Văn bản mới ban hành
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Phòng Quản lý Chuyên ngành

 a, Chức năng:

Phòng quản lý chuyên ngành thực hiện giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về Sở hữu trí tuệ; ứng dụng bức xạ, đồng vị phóng xạ và an toàn bức xạ hạt nhân trên địa bàn của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất theo quy định của pháp luật và là đầu mối tổng hợp công tác sáng kiến, tổ chức đăng ký thi sáng tạo.

b, Nhiệm vụ:

Giúp Giám đốc thực hiện các nhiệm vụ sau:

 Tham mưu cho Giám đốc Sở xây dựng để trình UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất và cấp có thẩm quyền ban hành các cơ chế, chính sách, các quyết định, chỉ thị, phục vụ cho công tác quản lý Nhà nước về Sở hữu trí tuệ, ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ, An toàn bức xạ và hạt nhân thông tin và thống kê KHCN trên địa bàn của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất trên cơ sở cụ thể hóa các văn bản của Nhà nước, của bộ KH&CN cho phù hợp với điều kiện và đặc thù của địa phương.

- Về Sở hữu trí tuệ:

 Tổ chức thực hiện các biện pháp nhằm phát triển hoạt động sở hữu công nghiệp và phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất và các hoạt động khác trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất; Hướng dẫn nghiệp vụ sở hữu công nghiệp đối với các tổ chức và cá  nhân tại địa phương.

 Tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Nhà nước, tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

 Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện quản lý Nhà nước về Sở hữu trí tuệ đối với các lĩnh vực liên quan theo phân cấp hoặc ủy quyền của UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

- Về ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ:

 Tổ chức thực  hiện các chương trình, dự án và các biện pháp để thức đẩy ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ phục vụ phát triển KT-XH; tổ chức triển khai hoạt động ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ trong các ngành Kinh tế - Kỹ thuật trên địa bàn.

 Quản lý các hoạt động quan trắc phóng xạ môi trường trên địa bàn.

 Hướng dẫn các tổ chức sự nghiệp thực hiện các dịch vụ kỹ thuật liên quan đến ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ.

 Tổ chức thực hiện việc đăng ký về an toàn bức xạ và hạt nhân theo quy định của pháp luật hoặc phân công, phân cấp, ủy quyền của UBND cấp bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

 Quản lý việc khai báo, thống kê các nguồn phóng xạ, xe do thiết bị bức xạ, chất thải phóng xạ trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

 Tổ chức thực hiện việc kiểm soát xử lý sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân trên địa bàn.

 Xây dựng và tích hợp với cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát an toàn bức xạ và hạt nhân tại địa phương.

- Về Thông tin KHCN và Thống kê KHCN.

 Thực hiện công tác quản lý Nhà nước về thông tin KH&CN, Quản lý thư viện, lưu trữ xuất bản ấn phẩm KHCN; công tác thống kê KHCN trên địa bàn toàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

 Thực hiện công tác tổng hợp, báo cáo kết quả hoạt động KHCN thường kỳ 6 tháng, 1 năm và 5 năm thuộc ngành, lĩnh vực được phân công.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.


Nguồn: sokhcn.www.knparagon.com
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan