Văn bản mới ban hành
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Ứng dụng, Thông tin khoa học công nghệ và Đo lường thử nghiệm

Giám đốc Trung tâm: Đ/c Nguyễn Anh Tuấn

3 Phó Giám đốc Trung tâm: Đ/c Đỗ Khắc Hùng, Đ/c Đỗ Quốc Hồng, Đ/c Trần Thị Minh Huệ

 

Vị trí, chức năng

1. Trung tâm Ứng dụng, Thông tin khoa học công nghệ và Đo lường thử nghiệm (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ, thực hiện chức năng ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ (KH&CN); thông tin Khoa học công nghệ, thống kê khoa học công nghệ; thực hiện các hoạt động sự nghiệp về tiêu chuẩn, đo lường chất lượng và thực hiện nhiệm vụ, dịch vụ công phục vụ công tác quản lý Nhà nước về khoa học, công nghệ.

2. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật.

 Nhiệm vụ

(1) Tham gia xây dựng, tổ chức triển khai các văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, quy hoạch, kế hoạch hoạt động sự nghiệp về: thông tin, thống kê khoa học và công nghệ, ứng dụng, chuyển giao công nghệ và hoạt động sự nghiệp về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa và năng suất sau khi được các cấp có thẩm quyền ban hành;

(2) Tổ chức, thực hiện một số nhiệm vụ thường xuyên, các hoạt động sự nghiệp để phục vụ công tác quản lý nhà nước của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất; Thực hiện các dịch vụ sự nghiệp công theo danh mục dịch vụ sự nghiệp công trên lĩnh vực khoa học và công nghệ do cơ quan có thẩm quyền ban hành cho phép thực hiện; thực hiện các hợp đồng dịch vụ trong lĩnh vực khoa học công nghệ phù hợp với quy định của pháp luật; cung cấp các sản phẩm và dịch vụ khoa học và công nghệ, các dịch vụ khác được cơ quan có thẩm quyền giao và ngoài danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ;

(3) Tổ chức, thực hiện tham quan, học tập, hợp tác trong nước và quốc tế; các hoạt động tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; sự kiện, hội nghị, hội thảo do Bộ Khoa học và Công nghệ, các đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, Sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức hàng năm về các lĩnh vực: Thông tin, thống kê khoa học và công nghệ, ứng dụng, chuyển giao công nghệ và hoạt động sự nghiệp về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, TBT và năng suất;

(4) Quản lý tổ chức bộ máy và quản lý viên chức, người lao động, lập và lưu trữ hồ sơ, tài liệu của Trung tâm theo quy định của pháp luật và theo ủy quyền của Giảm đốc Sở;

(5) Quản lý tài chính, tài sản theo thẩm quyền và quy định của pháp luật;

(6) Xây dựng kế hoạch theo thẩm quyền và quy định của pháp luật: Xây dựng kế hoạch nhiệm vụ dài hạn (3-5 năm), hàng năm; Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch; Theo dõi triển khai kế hoạch, thực hiện báo cáo định kỳ và đột xuất; Quản lý hoạt động nghiên cứu triển khai, chuyển giao công nghệ; Xây dựng cơ sở dữ liệu kết quả hoạt động khoa học và công nghệ của tố chức...;

(7) Hành chính, quản trị: Quản lý, vận hành cơ sở hạ tầng phục vụ các hoạt động chuyên môn; Cung ứng vật tư, nguyên nhiên vật liệu, văn phòng phẩm cho hoạt động chung; Công tác văn thư, lưu trữ; Công tác bảo vệ, an ninh trật tự; Phòng cháy, chữa cháy; Duy trì hoạt động các tổ chức đoàn thể trong tổ chức...;

* Lĩnh vực Ứng dụng, chuyển giao khoa học và công nghệ

(8) Tổ chức nghiên cứu ứng dụng và áp dụng các thành tựu khoa học và công nghệ trong và ngoài nước vào các lĩnh vực sản xuất, đời sống;

(9) Tổ chức thực hiện các dự án sản xuất thử nghiệm; đào tạo, chuyển giao, thương mại hoá và nhân rộng các kết quả của đề tài và dự án sản xuất thử nghiệm;

(10) Lựa chọn các tiến bộ kỹ thuật và tổ chức khảo nghiệm để hoàn thiện quy trình kỹ thuật phù hợp với điều kiện địa phương đối với các sản phẩm mới;

(11) Tổ chức xây dựng, lắp đặt và chế tạo thiết bị, sản xuất các sản phẩm hoặc các công trình phục vụ sản xuất và đời sống sau khi nghiên cứu thành công hoặc nhận chuyển giao công nghệ từ các tổ chức khoa học công nghệ trong và ngoài nước;

(12) Thực hiện thẩm định phương án kỹ thuật, tư vấn, giám sát, các dự án, hợp đồng... xử lý mối mọt trên địa bàn trong, ngoài bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất;

(13) Xây dựng các mô hình trình diễn về ứng dụng các công nghệ mới, các kỹ thuật tiến bộ và phổ biến nhân rộng nhằm phát huy tài năng, thế mạnh của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất;

(14) Thực hiện các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp và người dân đổi mới công nghệ và thực hiện dịch vụ khoa học và công nghệ theo thẩm quyền;

* Lĩnh vực Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ

(15) Tổ chức thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ KH&CN thuộc phạm vi quản lý của địa phương theo quy định hiện hành;

(16) Tổ chức thu thập, xử lý, cập nhật và lưu trữ, tích hợp thông tin về tổ chức khoa học và công nghệ; thông tin về cán bộ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ (đang tiến hành, kết quả thực hiện và kết quả ứng dụng nhiệm vụ khoa học và công nghệ) và các thông tin khác thuộc phạm vi quản lý của địa phương vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ theo quy định hiện hành;

(17) Khai thác, cung cấp các nguồn tin khoa học và công nghệ trong nước và nước ngoài để tra cứu thông tin phục vụ cho công tác xác định, tuyển chọn, thực hiện và đánh giá, nghiệm thu các nhiệm vụ khoa học và công nghệ và các nhiệm vụ khác; cho các chương trình, đề án quan trọng của địa phương, phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo, phục vụ phát triên kinh tế - xã hội của địa phương;

(18) Phổ biến thông tin khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo, phối hợp với các cơ quan truyền thông đại chúng đưa tri thức khoa học và công nghệ đến với mọi đối tượng; công bố kết quả thống kê khoa học và công nghệ của địa phương;

(19) Xuất bản và cung cấp các ấn phẩm thông tin khoa học và công nghệ; xây dựng, cập nhật sách khoa học và công nghệ của địa phương; bổ sung (mua) sách, báo, tài liệu, cơ sở dữ liệu về khoa học và công nghệ; tham gia Liên hợp thư viện Việt Nam về nguồn tin khoa học và công nghệ;

(20) Thiết lập, triển khai và kết nối mạng nghiên cứu và đào tạo Việt Nam (VinaREN), các mạng thông tin khoa học và công nghệ khác; ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông, phương tiện kỹ thuật tiên tiến trong hoạt động thông tin, thống kê khoa học và công nghệ; tổ chức và phát triển công tác thư viện, thư viện điện tử, thư viện số, mạng thông tin khoa học và công nghệ của địa phưong; quản lý cổng thông tin điện tử của Sở KH&CN, Cổng thông tin điện tử về khởi nghiệp và đối mới sáng tạo của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất;

(21) Tổ chức, phối hợp tổ chức và tham gia các chợ công nghệ và thiết bị (Techmart), Techdemo, Techfest, các trung tâm, sàn giao dịch thông tin công nghệ trực tiếp và trên mạng Internet, triển lãm, hội chợ KH&CN trong và ngoài nước. Thu thập, cung cấp thông tin công nghệ, các sản phẩm và dịch vụ thông tin KH&CN; thông tin kết quả nghiên cứu ứng dụng, các tiến bộ kỹ thuật tại địa phương; thông tin về các chuyên gia tư vấn KH&CN;

(22) Tham gia triển khai các cuộc điều tra thống kê quốc gia, các cuộc điều tra thống kê ngành khoa học và công nghệ tại địa phương; chủ trì triển khai các cuộc điều tra thống kê khoa học và công nghệ của địa phương; tống kết, phân tích và cập nhật vào cơ sở dữ liệu về các cuộc điều tra thống kê khoa học và công nghệ thuộc phạm vi quản lý của địa phương;

(23) Quản lý, vận hành Sàn giao dịch Công nghệ và Thiết bị trực tuyến (chợ ảo);

* Lĩnh vực Kỹ thuật Đo lường thử nghiệm

(24) Thiết lập, duy trì, bảo quản và khai thác các chuẩn đo lường của địa phương. Thực hiện hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị đo lường và thiết bị đo lường chuẩn, thí nghiệm vật liệu, dụng cụ, thiết bị điện trong các lĩnh vực và phạm vi được công nhận, chỉ định;

(25) Thực hiện hoạt động xây dựng tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị đo lường, phát triển mạng lưới kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị đo lường đáp ứng yêu cầu của địa phương;

(26) Thực hiện hoạt động thử nghiệm, giám định chất lượng sản phẩm, hàng hóa phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước;

(27) Thực hiện hoạt động tư vấn, chứng nhận sản phẩm, hàng hóa phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước; Thực hiện tư vấn xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng (như ISO 9000; ISO 14000, ISO 17025, ISO 22000,...) và các công cụ cải tiến nâng cao năng suất chất lượng (như TPM, LEAN, KPI, BSC, 5S, KAIZEN,...) cho các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp;

(28) Thực hiện các hoạt động trợ giúp việc công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình và môi trường; tham gia xây dựng quy chuẩn kỹ thuật của địa phương;

(29) Thực hiện các hoạt động phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện kiểm tra, thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường, nhãn hàng hóa, chất lượng sản phẩm, hàng hóa lưu thông trên địa bàn địa phương, hàng hóa xuất khẩu, hàng hóa nhập khẩu, mã số mã vạch theo sự phân công, phân cấp hoặc ủy quyền của cơ quan nhà nước có thấm quyền;

(30) Thực hiện các hoạt động trợ giúp các đơn vị, tổ chức tham gia Giải thưởng chất lượng quốc gia; ứng dụng công nghệ mã số mã vạch;

(31) Thực hiện các hoạt động kỹ thuật khác, về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và năng suất phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao;

(32) Thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên khác được Chủ tịch ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất hoặc Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ giao.

 Quyền hạn

1. Được giao nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng hàng năm hoặc đột xuất để thực hiện các hoạt động về khoa học và công nghệ.

2. Được thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ giao trực tiếp hoặc thông qua tuyển chọn.

3. Được tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc tiến hành các hoạt động khoa học và công nghệ, được ký kết họp đồng khoa học và công nghệ, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, đăng ký tham gia tuyển chọn thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

4. Chủ động về tài chính, bố trí kinh phí để thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật; Tổ chức việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí và các khoản thu khác liên quan đến hoạt động sự nghiệp về Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng theo quy định của pháp luật, được chủ động sử dụng biên chế do cấp có thẩm quyền giao và được ký họp đồng lao động công việc theo yêu cầu, nhiệm vụ và khả năng tài chính của Trung tâm khi được Giám đốc Sở đồng ý.

5. Được họp tác, liên doanh, vay vốn ngân hàng, nhận tài trợ của các tổ chức, cá nhân; góp vốn bằng tiền, tài sản, giá trị quyền sở hữu trí tuệ để tiến hành các hoạt động KHC&N theo quy định của pháp luật.

 


Nguồn: sokhcn.www.knparagon.com
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan