A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Văn bản pháp luật chuyên ngành:

1. Luật Đấu thầu và các Văn bản hướng dẫn thi hành: 2. Luật Đầu tư công và các Văn bản hướng dẫn thi hành: 3. Luật Doanh nghiệp 2015 và các Văn bản hướng dẫn thi hành: 4. Luật đầu tư 2014 và các Văn bản hướng dẫn thi hành: 5. Luật Hợp tác xã và các Văn bản hướng dẫn thi hành: 6. Nghị định 38/2013/NĐ-CP: Về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ. 7. Nghị định số 210/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; Thông tư số: 30/2015/TT-BTC ngày 9/3/2015 của Bộ Tài chính V/v Hướng dẫn việc lập dự toán, thanh toán và quyết toán các khoản hỗ trợ doanh nghiệp theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; Thông tư số: 05/2015/TT-BKHĐT ngày 30/9/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v hướng dẫn thi hành Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn;


 

Thông tin chi tiết các Văn bản pháp luật chuyên ngành Quý vị vui lòng tham khảo dưới đây.

1. Luật Đấu thầu:

 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành mốt số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;  Nghị định 30/2015/NĐ-CP  Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư; Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT ngày 16/6/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư v/v quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hoá; Thông tư liên tịch số 20/2010/TTLT-BKH-BTC v/v Quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu để đăng tải trên báo đấu thầu; Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/09/2015 v/v Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng; Công văn 6443/BKHĐT-QLĐT ngày 14/9/2015 của Bộ KH&ĐT V/v thực hiện cung cấp đăng tải thông tin về đấu thầu ...; Thông tư số: 11/2015/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v: Quy định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu đối với chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh; 

2. Luật Đầu tư công:

Nghị định 15/2015/NĐ-CP Về đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP);  Quyết định số 23/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Quy định cơ chế Nhà nước thanh toán bằng quỹ đất cho Nhà đầu tư khi thực hiện Dự án đầu tư xây dựng theo hình thức Xây dựng - Chuyển giao; Nghị định số 77/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm; Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 ...;  Nghị định số 136/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công

3. Luật Doanh nghiệp 2015;

 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp; Thông tư liên tịch số 04/2015/TTLT-BKHĐT-BTC-BNV của Bộ Nội vụ-Bộ Tài chính-Bộ Kế hoạch và Đầu tư : Ban hành Quy chế phối hợp mẫu giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, thành phố trực thuộc Trung ương trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập; Quyết định số: 08/2015/QĐ-UBND ngày 16/9/2015 của Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình à V/V ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập; Công văn số: 6541/BKHĐT-ĐTNN ngày 16/9/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v hướng dẫn xử lý hồ sơ góp vốn, mua cổ phần của, phần vốn góp của nhà ĐTNN trên hệ thống thông tin quốc gia về ĐTNN ...

4. Luật đầu tư

 

5. Luật Hợp tác xã:

Nghị định số 193/2013/NĐ-CP về Quy định chi tiết một số điều của Luật hợp tác xã;  Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT  hướng dẫn về đăng ký Hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của Hợp tác xã;

6. Nghị định 38/2013/NĐ-CP Về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ.

7. Nghị định số 210/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; Thông tư số: 30/2015/TT-BTC ngày 9/3/2015 của Bộ Tài chính V/v Hướng dẫn việc lập dự toán, thanh toán và quyết toán các khoản hỗ trợ doanh nghiệp theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; Thông tư số: 05/2015/TT-BKHĐT ngày 30/9/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư  V/v hướng dẫn thi hành Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn;

 
 
Sở Kế hoạch và Đầu tư

Nguồn: sokhdt.www.knparagon.com
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1.425
Hôm qua : 986
Tháng 05 : 9.890
Năm 2020 : 141.979