A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Khu Kinh tế Thái Bình là cơ hội lớn của các nhà đầu tư và bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình;

Đó là khẳng định của đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất tại hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy chiều ngày 11/2 thảo luận về tình hình thực hiện một số nội dung xây dựng Khu kinh tế Thái Bình và một số nội dung quan trọng khác.

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thành Tâm

Play

Mute

Loaded: 49.17%

Remaining Time -4:34

Các đồng chí: Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất; Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất và các sở, ngành liên quan, các huyện, thành phố dự hội nghị.

Đến nay, trong Khu kinh tế Thái Bình đã có 29 nhà đầu tư đề nghị được nghiên cứu lập quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 và tài trợ sản phẩm quy hoạch phân khu chức năng cho bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất. Theo kế hoạch từ nay đến năm 2025, Thái Bình sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về Quyết định thành lập, Quyết định phê duyệt quy hoạch chung và chủ trương, chính sách  xây dựng và phát triển Khu kinh tế Thái Bình nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ và nhân dân, tạo sự đồng thuận trong triển khai thực hiện. Đến hết tháng 4/2020, bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất sẽ hoàn thành việc cắm mốc quy hoạch chung. Cùng với đó, UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất sẽ chỉ đạo các ngành chức năng, 2 huyện Thái Thụy và Tiền Hải rà soát, điều chỉnh các quy hoạch liên quan, các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết… bảo đảm phù hợp, thống nhất; đồng thời hoàn thành lập quy hoạch phân khu xây dựng các khu chức năng trong Khu kinh tế; xây dựng và ban hành các văn bản quy định về quản lý trong Khu kinh tế; triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng phục vụ thu hút đầu tư vào Khu kinh tế.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận về báo cáo kết quả thực hiện đề án hỗ trợ cải thiện nhà ở cho người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đề án, toàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất có 25.830 hộ người có công với cách mạng được hỗ trợ về nhà ở. Đến ngày 31/12/2019, tổng số hộ người có công với cách mạng đã đề nghị phê duyệt danh sách và cấp kinh phí hỗ trợ là 17.774 hộ, đạt 68,9% tổng số hộ của đề án; số còn lại 8.056 hộ không thực hiện đề án. Đây là những hộ không còn nhu cầu, không đủ điều kiện hỗ trợ, đã chuyển đi nơi khác, về ở với con cháu…

Tuy nhiên, theo báo cáo của 8 huyện, thành phố đến ngày 31/12/2019 toàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất có 2.598 hộ gia đình người có công với cách mạng đề nghị hỗ trợ cải thiện nhà ở phát sinh ngoài đề án. Vì vậy, Ban Cán sự đảng UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất đề xuất với Ban Thường vụ Tỉnh ủy trình Thủ tướng Chính phủ cho phép sử dụng kinh phí từ ngân sách Trung ương đã cấp cho bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình hỗ trợ các hộ trong danh sách của đề án nhưng không còn nhu cầu hỗ trợ về nhà ở để hỗ trợ cho các hộ phát sinh ngoài đề án. Số kinh phí sau khi sử dụng còn lại sẽ chuyển trả Trung ương.

Đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Thành Tâm 

Sau khi nghe các đại biểu thảo luận, đóng góp ý kiến, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất đánh giá cao nỗ lực của Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất thời gian qua đã triển khai thực hiện kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng Khu kinh tế Thái Bình. Tuy nhiên, việc thu hút quá nhiều các nhà đầu tư vào tài trợ không điều kiện lập các quy hoạch trong Khu kinh tế sẽ nảy sinh nhiều vấn đề cần giải quyết sau này. Vì vậy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất  nguyên tắc thu hút tài trợ không điều kiện các quy hoạch trong Khu kinh tế và lựa chọn nhà đầu tư vào Khu  kinh tế đó là: Cần phải hết sức thận trọng, chọn việc lớn, trọng điểm làm; làm từng bước, làm đến đâu được đến đó, tạo cú hích cho quá trình thu hút đầu tư phát triển Khu kinh tế; ưu tiên các nhà đầu tư lớn, những nhà đầu tư các công trình hạ tầng thiết yếu; chọn  một số dự án để thực hiện thí điểm; cùng với xem xét năng lực các nhà đầu tư tài trợ quy hoạch thực hiện các dự án thì sẽ tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư... 

Trên cơ sở nguyên tắc trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất ban đầu sẽ chọn 8 nhà đầu tư tài trợ sản phẩm quy hoạch chi tiết và là căn cứ để xác nhận tư cách nhà đầu tư đối với các dự án công nghiệp, thương mại dịch vụ trong Khu kinh tế Thái Bình. 

Về tiêu chí chọn các nhà đầu tư vào Khu kinh tế, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất yêu cầu phải dựa vào các tiêu chí cơ bản đó là: có đủ năng lực tài chính, năng lực kỹ thuật; thành tích trong đầu tư chứng minh bằng sản phẩm; phải có đặt cọc đầu tư (30%); có cam kết về tiến độ và cam kết thu hút nhà đầu tư thứ cấp. Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Cán sự đảng UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất chỉ đạo khẩn trương hoàn thiện xây dựng cơ chế, chính sách thu hút đầu tư vào Khu kinh tế Thái Bình; chỉ đạo ban hành các quy định về quản lý, trong đó có các tiêu chí lựa chọn các nhà đầu tư, các nhà tài trợ sản phẩm quy hoạch; quy định về  phạm vi hoạt động, thẩm quyền, trách nhiệm của ban quản lý dự án; xây dựng kế hoạch bố trí vốn đầu tư công để thực hiện các dự án, công trình hạ tầng trọng điểm trong Khu kinh tế. Huyện Tiền Hải và Thái Thụy chỉ đạo các xã, thị trấn trong Khu kinh tế rà soát lại các quy hoạch, điều chỉnh ban hành các quy hoạch mới phù hợp với quy hoạch Khu kinh tế. Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đồng ý tăng thêm nhân lực cho Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất trên cơ sở bố trí đúng người có năng lực thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.


Về đề án hỗ trợ cải thiện nhà ở cho người có công với cách mạng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các huyện, thành phố khẩn trương hoàn thiện hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng đối với các hộ còn lại theo đề án đã được phê duyệt; rà soát lại lần cuối số nhà phát sinh một cách chính xác để thống nhất chính thức số lượng hộ cần hỗ trợ về nhà ở là bao nhiêu; trên cơ sở đó UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất có văn bản trình Thủ tướng Chính phủ cho phép sử dụng số tiền kết dư còn lại của đề án để xây dựng số nhà phát sinh của người có công với cách mạng trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất cần hỗ trợ sửa chữa, xây mới, số còn lại sớm trả lại Chính phủ.

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thảo luận về báo cáo đề xuất điều chỉnh tỷ lệ phân chia nguồn thu từ sử dụng đất giữa các cấp ngân sách từ năm 2020. Về nội dung này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất đánh giá việc thực hiện cơ chế theo kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất từ năm 2016 và việc thực hiện Nghị quyết của HĐND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất về cơ chế phân bổ nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất cho các địa phương, theo đó 95 %  nguồn thu phân cấp  cho cấp huyện, xã là để thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới thì đến nay nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cơ bản hoàn thành, nợ xây dựng cơ bản đã cơ bản được thanh toán. Để quản lý, sử dụng, khai thác có hiệu quả nguồn lực từ đất, hạn chế những phức tạp nảy sinh trong quá trình quản lý đất đai ở các địa phương, từ thực tiễn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất đang triển khai nhiều công trình trọng điểm phục vụ đời sống dân sinh, phát triển kinh tế - xã hội cần nguồn vốn đầu tư lớn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất giao Ban Cán sự đảng UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất chỉ đạo các ngành chức năng, các huyện, thành phố thống kê chi tiết nợ xây dựng cơ bản các cấp ngân sách, từng loại nợ. Xây dựng đề án báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất điều tiết toàn bộ tiền đấu giá quyền sử dụng đất tại các dự án nhà ở tập trung sau khi đã hạch toán chi trả tiền giải phóng mặt bằng, thanh toán tiền đầu tư hạ tầng, thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản (đúng quy định), sẽ có chủ trương đầu tư dự án thực sự cấp bách ở địa phương có đất được đấu giá. Số tiền còn lại sẽ điều tiết toàn bộ về ngân sách cấp bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất phục vụ đầu tư các công trình trọng điểm.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng thống nhất về việc điều chỉnh chương trình lễ kỷ niệm 130 năm ngày thành lập bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

Theo Baothaibinh.vn


Nguồn: sokhdt.www.knparagon.com
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 51
Hôm qua : 1.397
Tháng 05 : 15.422
Năm 2020 : 147.511