Sở KH&ĐT: Công bố danh mục thủ tục hành chính bổ sung lĩnh vực đấu thầu (thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư);

Sở KH&ĐT: Công bố danh mục thủ tục hành chính bổ sung lĩnh vực đấu thầu (thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư);

Ngày 23/4/2020, Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất ban hành Quyết định số: 1226/QĐ-UBND v/v Công bố danh mục thủ tục hành chính bổ sung lĩnh vực đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình;
Sở KH&ĐT: Tình hình kinh tế - xã hội quý I và nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2020 tỉnh Thái Bình;

Sở KH&ĐT: Tình hình kinh tế - xã hội quý I và nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2020 bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình;

Ngày 07/4/2020, Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình ban hành Báo cáo số 33/BC-UBND về tình hình kinh tế  - xã hội quý I và nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2020 bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình;
Sở KH&ĐT: Tăng cường công tác đăng ký kinh doanh qua mạng điện tử, thực hiện phòng, chống dịch Covid-19;

Sở KH&ĐT: Tăng cường công tác đăng ký kinh doanh qua mạng điện tử, thực hiện phòng, chống dịch Covid-19;

Thực hiện Chỉ thị 13/CT-TTg ngày 11/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, trong đó: hướng dẫn, khuyến khích người dân tăng cường sử dụng các dịch vụ công trực tuyến; vận động người dân hạn chế tham gia các hoạt động tập trung đông người; ...
Sở KH&ĐT: Công khai thông tin đất đai, thông tin quy hoạch xây dựng của tỉnh Thái Bình;

Sở KH&ĐT: Công khai thông tin đất đai, thông tin quy hoạch xây dựng của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình;

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng hoàn thiện việc chuyển đổi CSDL Quy hoạch sử dụng đất cấp bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, cấp huyện của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình gồm: CSDL thửa đất của Thành phố Thái Bình và 07 huyện (được khoảng 60% khối lượng theo dự án VLIS của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất đang thực ...
Quyết định Ban hành Quy định đeo khẩu trang chủ động phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (Covid - 19) trên địa bàn tỉnh Thái Bình;

Quyết định Ban hành Quy định đeo khẩu trang chủ động phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (Covid - 19) trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình;

Ngày 12/03/2020, Ban Chỉ đạo bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất phòng, chống dịch Covid-19 ra Quyết định số 43/QĐ-BCĐ về việc Ban hành Quy định đeo khẩu trang chủ động phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (Covid - 19) trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình.
Sở KH&ĐT: Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đấu thầu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Sở KH&ĐT: Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đấu thầu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Ngày 19/2/2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quyết định 233/QĐ-UBND v/v Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đấu thầu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
Sở KH&ĐT: Kế hoạch giải quyết thủ tục hành chính của Sở Kế hoạch và Đầu tư theo phương án

Sở KH&ĐT: Kế hoạch giải quyết thủ tục hành chính của Sở Kế hoạch và Đầu tư theo phương án "5 tại chỗ" tại Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất;

Ngày 7/2/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành Kế hoạch số 06/KH-SKHĐT về  giải quyết thủ tục hành chính của Sở Kế hoạch và Đầu tư theo phương án "5 tại chỗ" tại Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất; 
Sở KH&ĐT: Danh mục văn bản điện tử không gửi kèm văn bản giấy và quy định gửi của cơ quan hành chính nhà nước các cấp thuộc tỉnh;

Sở KH&ĐT: Danh mục văn bản điện tử không gửi kèm văn bản giấy và quy định gửi của cơ quan hành chính nhà nước các cấp thuộc bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất;

Ngày 17/2/2020, Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất ban hành Công văn số: 612/UBND-VX v/v ban hành Danh mục văn bản điện tử không gửi kèm văn bản giấy và quy định gửi của cơ quan hành chính nhà nước các cấp thuộc bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất;
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 791
Hôm qua : 1.833
Tháng 05 : 11.089
Năm 2020 : 143.178