A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Sở KH&ĐT: Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2018 và Hội nghị tổng kết công tác Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018;

Chiều ngày 29/12/2017, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức cơ quan năm 2018. Dự hội nghị có đông đủ cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Sở Kế hoạch và Đầu tư. Đồng chí Đoàn Hồng Kỳ – Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở dự và chỉ đạo Hội nghị.


         

      Tại Hội nghị, Đồng chí Nguyễn Thanh Long - Phó Giám đốc Sở đã trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018; Đồng chí Đặng Văn Bấc - Chủ tịch Công đoàn Cơ quan trình bày Báo cáo tổng kết công tác công đoàn năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018 và phát động phong trào thi đua năm 2018 đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức cơ quan.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Thanh Long - Phó Giám đốc Sở KH&ĐT

Hội nghị cũng đã nghe các ý kiến tham luận của một số đồng chí nhằm làm rõ thêm các nội dung và đề xuất một số giải pháp thực hiện các nhiệm vụ công tác được nêu trong Báo cáo tổng kết công tác năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của cơ quan Sở.

Ảnh: Đ/c Đoàn Hồng Kỳ - Ủy viên BTVTU, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở KH&ĐT phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị; Đồng chí Đoàn Hồng Kỳ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở đã biểu dương tinh thần đoàn kết và sự nỗ lực của tập thể cán bộ, công chức và viên chức cơ quan trong năm qua và nhấn mạnh: Năm 2018 là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016-2020), với vai trò là cơ quan tham mưu tổng hợp giúp Tỉnh ủy, Uỷ ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về kế hoạch và đầu tư, khối lượng công việc của cơ quan ngày càng nhiều, yêu cầu về chuyên môn nghiệp vụ, chất lượng công tác ngày càng cao; do vậy năm 2018, với tinh thần tiếp tục phát huy tốt các kết quả đạt được; nghiêm túc sửa chữa, khắc phục các hạn chế, thiếu sót đã nêu ra, Sở Kế hoạch và Đầu tư nỗ lực phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Chủ động, tích cực phối hợp với các Sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện thành phố; các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án để nắm tình hình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và cả nhiệm kỳ giai đoạn 2016-2020; tiến độ thực hiện giải ngân các dự án đầu tư trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất; tham mưu kịp thời cho Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất các giải pháp để giải quyết các vấn đề phát sinh trong điều hành nền kinh tế.

2. Tiếp tục thực hiện tốt các quy định về tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, và công bố quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất theo Quyết định số 06/2014/QĐ-UBND ngày 30/6/2014 của Uỷ ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

3. Tiếp tục triển khai thực hiện các cơ chế chính sách đã được Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất phê duyệt, đồng thời tiếp tục rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất điều chỉnh, bổ sung các cơ chế chính sách phù hợp với các quy định của Nhà nước và thực tế trong sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và nhân dân; đặc biệt là cơ chế chính sách ưu đãi đầu tư vào Khu kinh tế Thái Bình theo Quyết định số 36/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; cơ chế chính sách hỗ trợ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018-2020; cơ chế chính sách khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, công nghiệp, dịch vụ. 

4. Xây dựng kế hoạch xúc tiến đầu tư năm 2018 trình Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất phê duyệt, trong đó chú trọng xúc tiến đầu tư vào Khu kinh tế Thái Bình theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất tại Văn bản số 3577/UBND-CTXDGT ngày 19/9/2017.

5. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ; cải tiến lề lối làm việc; thường xuyên chỉ đạo các đơn vị chuyên môn, đội ngũ cán bộ, công chức nghiêm túc chấp hành các quy định thủ tục hành chính đã được công bố, niêm yết đảm bảo đúng thời gian theo quy định hiện hành của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

6. Nâng cao chất lượng công tác quản lý các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước và vốn ODA; theo dõi, thẩm định tham mưu cho bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất các dự án theo hình thức hợp đồng BT, BOT, PPP trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất theo quy định.

7. Tiếp tục triển khai hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện nghiêm các quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật để áp dụng thực hiện tốt nhiệm vụ đăng ký doanh nghiệp và thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định của pháp luật. Tăng cường kiểm tra sau đăng ký kinh doanh đối với các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

8. Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đánh giá đầu tư năm 2018; thực hiện thanh tra, kiểm tra đột xuất theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

9. Nắm tình hình hoạt động của các doanh nghiệp FDI đang hoạt động trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất; chủ động mời gọi, hỗ trợ các dự án FDI mới đầu tư vào bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, nhằm huy động thêm các nguồn lực đầu tư trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất. Tham mưu cho Tỉnh ủy, Uỷ ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất các giải pháp tăng cường vận động, thu hút và điều phối quản lý hiệu quả vốn ODA và các nguồn viện trợ phi Chính phủ (NGO) của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

10. Thực hiện tốt công tác quản trị hành chính phục vụ cho hoạt động của cơ quan. Đảm bảo tốt các chế độ chính sách theo quy định của Nhà nước đối với cán bộ công chức, viên chức; công tác an ninh, trật tự, an toàn cơ quan được đảm bảo.

11. Mỗi cán bộ, công chức của cơ quan chủ động tích cực học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; đẩy mạnh công tác học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ cho phù hợp nhằm bảo đảm đáp ứng yêu cầu về chuyên môn, nhiệm vụ được giao. Xây dựng tập thể cơ quan vững mạnh, đoàn kết và thống nhất.

Hội nghị đã công bố các danh hiệu thi đua năm 2017 và thống nhất thông qua các mục tiêu phấn đấu thi đua năm 2018.

Hội nghị kết thúc lúc 16h30 cùng ngày; Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2018 đã được 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cơ quan thống nhất thông qua.

Cũng trong buổi chiều cùng ngày 29/12/2017, Đảng bộ cơ quan Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức tổng kết công tác Đảng bộ năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2018.

Tham dự Hội nghị tổng kết có toàn thể 39 Đảng viên thuộc Đảng bộ Sở; đồng chí Đoàn Hồng Kỳ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở, dự và chỉ đạo Hội nghị.

Hội nghị đã nghe Đồng chí Đào Quốc Tuấn, Đảng ủy viên,  Trưởng phòng Tổng hợp Quy hoạch, báo cáo công tác Đảng bộ năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2018 và một số ý kiến tham luận của các đại biểu nhằm tham gia góp ý thêm vào các nội dung của Báo cáo.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Đoàn Hồng Kỳ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở đã biểu dương và ghi nhận những thành tích đã đạt được trong năm 2017 của Đảng bộ trên các mặt công tác: Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan; công tác chính trị tư tưởng, tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát; chỉ đạo hoạt động các tổ chức, đoàn thể và cơ bản đạt mục tiêu kế hoạch đề ra: Đảng bộ trong sạch vững mạnh, Cơ quan hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao và các tổ chức đoàn thể vững mạnh. Bên cạnh các kết quả đạt được, năm 2017, còn một số tồn tại hạn chế: công tác tự kiểm tra, giám sát của các chi bộ còn chưa thường xuyên; một số ít cán bộ, đảng viên chưa tuân thủ nghiêm quy định về giờ giấc làm việc và chưa thực sự tích cực tham gia vào đẩy mạnh cải cách hành chính của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất và của cơ quan; một số cán bộ, đảng viên ở một số phòng đôi khi còn chưa chủ động trong công việc được giao, công tác tham mưu đề xuất chưa nhiều, nguyên nhân là do cơ quan thực hiện sắp xếp lại các phòng chuyên môn theo Quyết định số 1443/QĐ-UBND ngày 09/6/2016 của Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất nên một số cán bộ, chuyên viên phải thay đổi vị trí việc làm, tiếp cận với lĩnh vực quản lý mới; khối lượng công việc của cơ quan ngày càng nhiều, trong khi yêu cầu cải cách hành chính đòi hỏi tiến độ gấp chất lượng cao.

Thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2018, đồng chí Bí thư Đảng ủy nhấn mạnh tập thể Đảng ủy Sở cũng như toàn thể các Đảng viên trong Đảng bộ cần tăng cường đoàn kết, phát huy trí tuệ tập thể để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh giao; Mỗi Đảng viên, cán bộ, công chức của cơ quan chủ động tích cực học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; đẩy mạnh công tác học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ cho phù hợp nhằm bảo đảm đáp ứng yêu cầu về chuyên môn, nhiệm vụ được giao. Xây dựng tập thể cơ quan vững mạnh, đoàn kết và thống nhất. Đảng ủy cần tập trung lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị cũng như công tác xây dựng Đảng và công tác đoàn thể quần chúng; phấn đấu năm 2018, Đảng bộ đạt danh hiệu "Đảng bộ trong sạch vững mạnh", 100% Chi bộ đạt danh hiệu "Chi bộ trong sạch vững mạnh"; 100% các đoàn thể đạt danh hiệu "trong sạch vững mạnh".

(Một số hình ảnh tại các Hội nghị tổng kết công tác Chi bộ và Hội nghị CB CC VC cơ quan)

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Skhđt

Tác giả: Skhđt
Nguồn: sokhdt.www.knparagon.com
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 1.397
Tháng 05 : 15.372
Năm 2020 : 147.461