A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Sở KH&ĐT: Lớp tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ Hợp tác xã năm 2019;

Sáng ngày 30/10/2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Lớp tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ HTX năm 2019; Có trên 300 đại biểu là cán bộ lãnh đạo, quản lý, kế toán của các hợp tác xã và các quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất đại diện cho trên 400 hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất đến tham dự.

Thực hiện sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất về việc bồi dưỡng, cập nhật kiến thức và nâng cao năng lực quản lý cho đội ngũ cán bộ HTX trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất; Sáng ngày 30/10/2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Lớp tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ HTX năm 2019; Có trên 300 đại biểu là cán bộ lãnh đạo, quản lý, kế toán của các hợp tác xã và các quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất đại diện cho trên 400 hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất đến tham dự.

Ảnh: Toàn cảnh Lớp tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ HTX năm 2019

Lớp tập huấn, bồi dưỡng Hợp tác xã năm 2019 được Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức với mục đích phổ biến một số điểm mới được ban hành tại các Văn bản liên quan đến Luật Hợp tác xã năm 2012; các kiến thức nghiệp vụ về kế toán, bảo hiểm, quản lý tài chính và giải đáp các thắc mắc phát sinh trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của Hợp tác xã trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

 Trong quá trình phát triển kinh tế xã hội, thành phần kinh tế tập thể mà nòng cốt là các HTX có vai trò rất quan trọng, cùng với kinh tế nhà nước ngày càng trở thành nền tảng của nền kinh tế quốc dân. Hoạt động của các HTX phát triển bền vững sẽ đóng góp thành công cho mục tiêu phát triển kinh tế xã hội.

Ảnh: Đồng chí Trần Huy Quân, Phó Giám đốc Sở KH&ĐT phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc Lớp tập huấn cho cán bộ Hợp tác xã năm 2019, Đồng chí Trần Huy Quân, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư nhấn mạnh: Lớp tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ HTX năm 2019 ngày hôm nay là một trong những chương trình nhằm cụ thể hóa những nỗ lực của các cơ quan nhà nước trong việc hỗ trợ khu vực kinh tế tập thể phát triển, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh; bồi dưỡng, nâng cao kiến thức cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của các đơn vị kinh tế tập thể.

Theo số liệu của Sở Kế hoạch và Đầu tư: tính đến hết tháng 9/2019, trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình có 427 HTX, trong đó có: 318 HTX nông, lâm, ngư nghiệp; 13 HTX công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; 02 HTX xây dựng; 05 HTX thương mại dịch vụ; 04 HTX giao thông vận tải và 85 HTX tín dụng - QTDND (54 HTX điện năng chuyển sang ngành điện quản lý) với tổng số thành viên khoảng 628.500 thành viên và lao động làm việc thường xuyên khoảng 12.458 người. Ngoài ra, hiện nay trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất còn có khoảng 151 tổ hợp tác.

Số lượng HTX tuy không nhiều, chỉ bằng khoảng 10% tổng số doanh nghiệp dân doanh trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, song các HTX đã đóng góp phần không nhỏ trong việc ổn định, phát triển kinh tế xã hội của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, cụ thể: Các HTX dịch vụ nông nghiệp có vai trò quan trọng trong việc chuyển tải, hướng dẫn nông dân thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi; xây dựng và thực hiện quy hoạch, phân vùng, bố trí sản xuất; tổ chức các dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp; đóng vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới của địa phương; ngoài ra, HTX nông nghiệp còn tích cực đẩy mạnh việc hiện đại hóa trang thiết bị, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn, nâng cao chất lượng sản phẩm, giải phóng sức lao động, cải thiện đời sống, thu nhập, góp phần giữ vững ổn định chính trị địa phương; Các HTX công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp hoạt động hiệu quả, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho xã viên, người lao động; góp phần tích cực vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn; Các quỹ tín dụng nhân dân bám sát chủ trương, chính sách của Nhà nước trong chỉ đạo điều chỉnh trần lãi suất, linh hoạt trong huy động vốn và cho vay;  hoạt động của các quỹ tín dụng nhân dân tạo điều kiện cho thành viên vay vốn phát triển sản xuất, góp phần vào khai thác tiềm năng, thế mạnh ở địa phương, tạo việc làm, tăng thu nhập, giải quyết những khó khăn trong đời sống, hạn chế tình trạng vay nặng lãi, tham gia tích cực vào công tác bảo đảm an sinh xã hội và thực hiện có hiệu quả các mục tiêu xóa đói giảm nghèo, khuyến học, khuyến tài, đền ơn đpa nghĩa.... Hệ thống quỹ tín dụng nhân dân mang lại lợi ích thiết thực, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế và xây dựng nông thôn mới của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

Luật HTX năm 2012 được Quốc hội thông qua ngày 20/11/2012 (hiệu lực từ ngày 01/7/2013) và các văn bản hướng dẫn thi hành được ban hành nhằm mục tiêu khuyến khích và phát triển mạnh mẽ các mô hình HTX kiểu mới, đồng thời, định hướng phát triển HTX hiện có hoạt động theo đúng quy định của pháp luật; đưa khu vực HTX nói riêng và thành phần kinh tế tập thể nói chung trở thành lực lượng to lớn, phát triển rộng khắp và phát huy vai trò quan trọng trong nền kinh tế; bảo đảm quyền và lợi ích của các hộ nông dân, người tiêu dùng và hộ kinh doanh cá thể; góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của các thành viên, đặc biệt là kinh tế hộ nông dân và các cơ sở sản xuất kinh doanh quy mô nhỏ và vừa trong điều kiện nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế; góp phần cải thiện công bằng xã hội, ổn định kinh tế, chính trị, xã hội và định hướng XHCN ở nước ta. Ngoài ra, công tác quản trị tài chính, nghiệp vụ kế toán đóng vai trò rất quan trọng đối với hoạt động của hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân; vì vậy, ngày 28/5/2015, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 83/2015/TT-BTC về việc hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với hợp tác xã; tuy nhiên, trong thực tiễn thực hiện, một số hợp tác xã, quỹ tín dụng cũng còn gặp những khó khăn, vướng mắc trong trong việc hạch toán thu, chi phải đảm bảo đúng đối tượng, đúng quy định, quy trình, thủ tục, định mức, hoá đơn chứng từ, hồ sơ...chưa đáp ứng được yêu cầu của nền kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế.

Trong khuân khổ Lớp tập huấn các học viên tham dự được trang bị thêm các kiến thức về nghiệp quản lý tài chính, kế toán, chính sách pháp luật về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế và Bảo hiểm thất nghiệp liên quan đến Hợp tác xã và trao đổi, thảo luận, giải đáp các vấn đề vướng mắc, khó khăn, tồn tại về thực hiện pháp luật trong lĩnh vực thuế mà các Hợp tác xã đang gặp phải trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh của Hợp tác xã.

Sở Kế hoạch và Đầu tư


Nguồn: sokhdt.www.knparagon.com
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1.326
Hôm qua : 1.944
Tháng 05 : 15.300
Năm 2020 : 147.389