A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Sở KH&ĐT: Triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020;

Ngày 27/2/2020, Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình ban hành Kế hoạch số 17/KH-UBND v/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020. 

Thực hiện sự chỉ đạo của Chính phủ, hàng năm Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện các Nghị quyết số 19, Nghị quyết số 02 đến tất cả các sở, ngành, địa phương trong bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất. Đến nay việc cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh đã trở thành công việc thường xuyên, trọng tâm, trọng điểm của tất cả các sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân huyện và thành phố. Tỉnh đã xác định cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp ở tất cả các khâu trong chuỗi hoạt động của doanh nghiệp, bắt đầu từ các hoạt động khởi nghiệp đến các hoạt động sau khởi nghiệp; đồng thời ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử để đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là thủ tục hành chính trong các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến đầu tư kinh doanh: Đầu tư, đất đai, xây dựng, thuế, bảo hiểm xã hội, hải quan,....

Ảnh một góc Thành phố Thái Bình

Năm 2020, Tỉnh Thái Bình tập trung ưu tiên thực hiện một số giải pháp quan trọng sau:

1. Các cấp, các ngành trong bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phát triển kinh tế, phát triển doanh nghiệp, thu hút đầu tư, chính sách khuyến khích hỗ trợ doanh nghiệp để nâng cao nhận thức về mục tiêu, tầm quan trọng của công tác cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; rà soát và công khai thường xuyên thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trong bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất trên Cổng thông tin điện tử của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, của huyện và của các cơ quan, đơn vị nhằm tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân thuận lợi trong thực hiện thủ tục hành chính trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

2. Tiếp tục thực hiện nghiêm quy định của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về trách nhiệm người đứng đầu, công chức, viên chức trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; giám sát và tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải quyết thủ tục hành chính.

Thủ trưởng các sở, ngành, địa phương căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình được giao phụ trách một hoặc nhiều chỉ số thành phần PCI, xây dựng kế hoạch hành động cụ thể để triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao của ngành, địa phương mình; chủ động tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm với các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất  để nắm bắt, kịp thời giải đáp, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình đầu tư hoạt động sản xuất kinh doanh.

Các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm quy định về quản lý, sử dụng đường dây nóng để tiếp thu, xử lý những thông tin của đại diện tổ chức, cá nhân phản ánh vấn đề có liên quan đến bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất tại Quyết định số 1139/QĐ-UBND ngày 13/5/2016 và Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 13/5/2016.

Ảnh hoạt động tại Trung tâm phục vụ hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình

3. Tiếp tục vận hành có hiệu quả hoạt động của Trung tâm Phục vụ Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã. Yêu cầu các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chỉ đạo, giám sát việc giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan, địa phương đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, thời gian theo quy định của pháp luật và của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất. Triển khai thực hiện tốt phương án “5 tại chỗ” và phấn đấu giải quyết 100% thủ tục hành chính của các sở, ngành tại Trung tâm Phục vụ hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất. Thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 1753/QĐ-UBND ngày 30/6/2017 của Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất về việc ban hành quy chế phối hợp trong việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích tại bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình.

Tăng cường ứng dụng và triển khai chính phủ điện tử, nâng cao tỷ lệ người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất. Phấn đấu thực hiện mục tiêu 100% trường học, bệnh viện, công ty điện lực, công ty cấp nước, công ty vệ sinh môi trường, các công ty viễn thông, bưu chính trên địa bàn đô thị phối hợp với các ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán để thu học phí, viện phí, tiền điện, …bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, ưu tiên các giải pháp thanh toán trên thiết bị di động, thanh toán qua thiết bị chấp nhận thẻ; đồng thời khuyến khích người dân và doanh nghiệp trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất sử dụng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt.

Tăng cường tính minh bạch, công khai các chủ trương chính sách, các thủ tục theo quy định, niêm yết giá dịch vụ, phí, lệ phí, mức thuế phải nộp tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã; xây dựng hòm thư góp ý, nội quy tiếp dân,… để tăng cường trách nhiệm và nâng cao ý thức, trách nhiệm, đạo đức, phẩm chất của cán bộ công chức khi tiếp xúc với doanh nghiệp, người dân.

Công khai và thường xuyên cập nhật thông tin về cơ hội đầu tư, danh mục dự án kêu gọi đầu tư của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, các quy hoạch, bản đồ hiện trạng đất đai; công khai quy trình thực hiện thủ tục đầu tư, đất đai, xây dựng, ưu đãi đầu tư,... theo quy định của Nhà nước và của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất. Cung cấp thông tin theo đề nghị của nhà đầu tư, doanh nghiệp để các nhà đầu tư, doanh nghiệp nghiên cứu, quyết định đầu tư vào Khu kinh tế Thái Bình và các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất; Thu hút các dự án đầu tư có chọn lọc theo chủ trương phát triển của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, đảm bảo môi trường đầu tư sản xuất kinh doanh ổn định, phát triển bền vững; hạn chế đầu tư ngoài các khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

Tiếp tục rà soát và thực thi đúng, đầy đủ những quy định về điều kiện kinh doanh đã được đơn giản hóa; không tự đặt thêm điều kiện kinh doanh dưới mọi hình thức; xử lý nghiêm những cán bộ, công chức không thực hiện đúng, đầy đủ các quy định mới về điều kiện kinh doanh.

Triển khai thực hiện tốt công tác giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định tại Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư. Nghiên cứu, đề xuất áp dụng phương pháp quản lý rủi ro trong hoạt động đầu tư xây dựng và xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra theo hướng liên ngành, tập trung vào những đối tượng có vi phạm, tiềm ẩn nguy cơ gây thiệt hại cho nền kinh tế, xã hội nhằm giảm số lượng và rút ngắn thời gian các cuộc thanh tra, kiểm tra; yêu cầu kết quả phải có kết luận rõ ràng, xử lý nghiêm vi phạm theo quy định của pháp luật.

4. Tiếp tục triển khai đầu tư xây dựng và hoàn thiện nền tảng chính quyền điện tử bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình; Đề án xây dựng chính quyền điện tử bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình giai đoạn 2016-2020; Đề án đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cải cách hành chính bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình giai đoạn 2016-2020, định hướng đến 2030. Xây dựng và triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án Đô thị thông minh bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình.

Tăng cường cung cấp thông tin cho doanh nghiệp thông qua Cổng thông tin điện tử của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất và Cổng thông tin điện tử của các sở, ngành, huyện, thành phố. Ưu tiên xây dựng hệ thống nền tảng, tích hợp, chia sẻ (hệ thống LGSP của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất) để tích hợp, liên thông các hệ thống thông tin trong các hoạt động thuộc Dự án đầu tư xây dựng hoàn thiện cơ sở hạ tầng của nền tảng Chính quyền điện tử bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình được Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất phê duyệt tại Quyết định số 0355/QĐ-UBND ngày 27/10/2016.

Đẩy mạnh hoạt động của sàn giao dịch điện tử bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình để tăng cường hỗ trợ các doanh nghiệp quảng bá thương hiệu và sản phẩm trên Internet.

5. Thực hiện tốt công tác hỗ trợ doanh nghiệp.

Tiếp tục thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách ưu đãi, hỗ trợ của nhà nước và của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất đối với các nhà đầu tư, doanh nghiệp đầu tư vào các lĩnh vực khuyến khích đầu tư, Khu kinh tế Thái Bình và các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất. Tích cực tổ chức hiệu quả các hoạt động quảng bá, xúc tiến đầu tư vào bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất ngày càng chuyên nghiệp và sáng tạo hơn.

Tập trung đào tạo nguồn nhân lực có tay nghề, kỹ thuật, chất lượng cao đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất và nhu cầu của doanh nghiệp; tổ chức thường xuyên các khóa đào tạo ngắn hạn về Khởi sự doanh nghiệp và Quản trị doanh nghiệp cho các chủ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Tăng cường hỗ trợ các doanh nghiệp thông qua việc tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nâng cao kỹ năng quản lý kinh doanh và năng lực tổ chức quản lý sản xuất doanh nghiệp. Đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện hoạt động xúc tiến thương mại với thị trường trong nước và quốc tế; khuyến khích thành lập các tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn tìm kiếm thông tin thị trường, đối tác kinh doanh, dịch vụ kế toán, tài chính, tư vấn pháp luật và công nghệ phục vụ hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.

Ảnh Khóa đào tạo, bồi dưỡng cho các Doanh nghiệp nhỏ và vừa do Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức năm 2019

6. Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020, tập trung đầu tư cho các lĩnh vực như hạ tầng giao thông kết nối giữa trục giao thông đầu mối trong bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất và kết nối với các trung tâm kinh tế vùng của quốc gia, ưu tiên tập trung triển khai đầu tư xây dựng một số công trình lớn, trọng điểm, có ý nghĩa quan trọng tới sự phát triển kinh tế xã hội của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất như: Dự án tuyến đường bộ ven biển, Dự án đường 221A, Dự án đường từ Thành phố Thái Bình đi Cầu Nghìn, trước hết là tập trung xây dựng tuyến đường bộ ven biển. Xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 trong đó chú trọng tới tập trung đầu tư xây dựng hạ tầng Khu kinh tế Thái Bình, đặc biệt là các dự án ưu tiên đầu tư, xây dựng đợt đầu theo Quyết định số 1486/QĐ-TTg ngày 28/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Thái Bình, bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050; xây dựng quy hoạch tỷ lệ 1/2000 các khu chức năng trong Khu kinh tế Thái Bình trên cơ sở quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để làm cơ sở thu hút các nhà đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu chức năng và các dự án thứ cấp.

7. Thực hiện tốt công tác dự báo cho phát triển các ngành, các lĩnh vực để xác định nhu cầu sử dụng đất. Chủ động rà soát nhu cầu về đất phục vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, đảm bảo có quỹ đất phù hợp khi doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư.

Xác định giá đất cụ thể sát với giá thị trường góp phần thực hiện việc bồi thường, giải phóng mặt bằng đảm bảo tiến độ yêu cầu khi thu hồi đất của các tổ chức, cá nhân sử dụng đất theo quy định, trong đó có các doanh nghiệp. Tích cực giải quyết tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh sớm triển khai đi vào hoạt động.

Ưu tiên kinh phí cho việc hoàn thành đo đạc, lập bản đồ địa chính có tọa độ theo Nghị quyết số 39/2012/QH13 của Quốc hội; các sở ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố có trách nhiệm thực hiện theo thẩm quyền được giao, báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất để báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định.

8. Thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về trình tự giải quyết các tranh chấp về đầu tư, đất đai, chế độ cho người lao động, quy định về chính sách người lao động nước ngoài; tranh chấp, kiện tụng về kinh tế tại các cơ quan tư pháp,….Nâng cao vai trò của các hiệp hội ngành nghề, tổ chức xã hội trong tư vấn và phản biện các chính sách của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất. Tạo điều kiện để doanh nghiệp có thể tham gia đóng góp ý kiến về các quy định, chính sách của Nhà nước, tăng cường đối thoại trực tiếp giữa doanh nghiệp với chính quyền, nhóm dân cư; thực hiện đối thoại trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

Tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả của các cơ quan tư pháp trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết các tranh chấp của doanh nghiệp.

Phối hợp với các cơ quan Trung ương đào tạo, xây dựng đội ngũ luật sư có trình độ để có thể giúp đỡ, tư vấn hiệu quả cho doanh nghiệp trong các vụ kiện, tranh chấp thương mại.

9. Nâng cao vai trò của Hiệp hội doanh nghiệp bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, tăng cường gắn bó hợp tác với chính quyền, thân thiện, đồng thuận với người dân trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

Hiệp hội Doanh nghiệp bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất phát huy vai trò chức năng, nhiệm vụ, tiếp tục thể hiện là tổ chức đại diện, tập hợp các doanh nghiệp đề xuất nguyện vọng, quyền lợi hợp pháp của các doanh nghiệp trong bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất; tăng cường liên hệ, trao đổi kịp thời phản ánh những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; đồng thời là cầu nối giữa chính quyền với doanh nghiệp, chủ động hiến kế, đóng góp ý kiến vào các chính sách, chủ trương, định hướng phát triển doanh nghiệp trong bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

Khẩn trương hoàn thành việc xây dựng Đề án xây dựng bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố (DDCI), báo cáo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, làm căn cứ đánh giá về công tác cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của các sở, ngành, địa phương trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

Hiệp hội Doanh nghiệp bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, các doanh nghiệp đã đầu tư vào bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất cần phối hợp với chính quyền các cấp làm tốt công tác xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch. Thường xuyên động viên, khuyến cáo các doanh nghiệp nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về điều kiện sản xuất an toàn, bảo vệ môi trường, đảm bảo việc làm và quyền lợi, đời sống chính đáng của người lao động; tích cực đóng góp nghĩa vụ thuế, quan tâm hỗ trợ các hoạt động xã hội tạo sự tin tưởng, đoàn kết với chính quyền và nhân dân trong bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

Nội dung Kế hoạch 17/KH-UBND ngày 27/2/2020 Quý vị vui lòng tham khảo tại file đính kèm;

Sở Kế hoạch và Đầu tư


Nguồn: sokhdt.www.knparagon.com
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1.379
Hôm qua : 986
Tháng 05 : 9.844
Năm 2020 : 141.933